Hramot "Sveta Petka" vo Skopje

^ASOVNIK ZA MOLITVA

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

Hramot "Sveta Petka" vo skopskata naselba "Crni~e" e nadvore{na svetica i vnatre{na raka Gospodova. Taa pretstavuva eden od najposetenite gospodovi molitveni domovi. "Sveta Petka" e ~asovnik na utehata, nade`ta i qubovta, taa e iscelitelka i pretstavuva zrak za na{eto spasenie. Toj odnadvor e ubav kako biserna alka, a vnatre dragocena toplina za na{ata devica. Pod rakovodstvo na stare{inata, protojerej otec g. Vasko Slamkov i revnosnoto sve{tenstvo, ovoj hram denes e zenica, primer na duhovniot genij, dom kade {to sekoj vernik mo`e da najde duhoven mir i spasenie.

Maj~ice Sveta Petka, doa|ame za da n# orosi{ so slavata na svetiot ~in, na svetlata Isusova Gospodova vrata. Na tvojot i na{ dom maj~ice Sveta Petka Paraskeva.