Organizacijata "\akonija", najgolem ~in na humanost i milosrdie

"OTVORETE JA VRATATA ZA GOLEMIOT ^AS"

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Za vremeto i polo`bata vo koja ponekoga{ se nao|ame, vinovnik e pak ~ovekot, koj zaveden od sotonata se vpregnal ne po praviot pat, tuku po kriviot, koj ima za cel da go uni{ti vistinskiot i dobriot ~ovek, koj ponekoga{ ne znae {to pravi. Taka ~ovekot, vernikot i ateistot se na eden opasen krstopat

Toa e edna vozvi{ena izreka, koja{to nie ja zaboravame. Mnogumina od nas se pravat golemi hristijani, no samo so gordosta i la`nata ubavina, koja la`niot hristijanin artisti~ki ja izvr{uva. Toa se licemerni lu|e koi ~esto se molat, pejat i recitiraat religiozni pesni, ~ekaat da se iska~at na nekakov piedestal, sakaj}i da bidat nekakvi oratori. Odat po manastiri i razni crkvi, zemaat sveta voda i namesto da go vozdignuvaat imeto Gospodovo, tie pravat dvoen grev. Toa se lu|e koi mnogu se falat, a fakti~ki mu slu`at pove}e na |avolot otkolku na angelot. Site nie sme gre{nici, no tie koi gi zatvoraat o~ite kako da zaboravaat deka toa e prokletstvo i eden klet zbor. Takvi lu|e sre}avame sekojdnevno, no za `al tie begaat od milosrdieto i vistinata. Me|u takvite la`ni vernici, za `al, ima i lu|e koi bez da sfatat se sataniziraat.

Pred nas se nao|aat mnogu siromasi i pita~i. No, me|u niv ima i takvi koi satanizirano pita~at, pe~alej}i pari koi im pripa|aat na vistinskite siromasi.

Treba da bideme sigurni deka me|u niv e i Gospod. Negovata uloga e da ja vidi vistinskata zalo`ba na praviot i vistinskiot vernik - ~ovekot.

No, Bog znae i ja gleda realnata strana na ovaa socijalna nepravda, {to ja sozdava ~ovekot.

Za vremeto i polo`bata vo koja ponekoga{ se nao|ame, vinovnik e pak ~ovekot, koj zaveden od sotonata se vpregnal ne so praviot pat, tuku po kriviot, koj ima za cel da go uni{ti vistinskiot i dobriot ~ovek, koj ponekoga{ ne znae {to pravi. Taka ~ovekot, vernikot i ateistot se na eden opasen krstopat.

Organizacijata na humanosta i milosrdieto "\akonija" e najgolemiot ~in na mudrosta {to mo`e da ja sozdade ~ovekot. Taa magistralna oaza protiv siroma{tijata, prv ja soyida vladikata g. Agatangel. Toj, so venecot na Boga, denes gi hrani tokmu onie-gladnite, za koi Gospod veli: "Otvorete ja vratata za golemiot ~as". Lu|eto od "\akonijata" treba da bidat ~uvari na taa vrata na qubovta.