KULTURA

Van~o Tarabunov, dolgogodi{en kompozitor i peja~

PATRIOTIZMOT VO KRVTA NA EDEN MAKEDONEC

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Vo negovite pesni ~estopati se provejuva edna ni{ka na patriotizam. Inspiracijata za patriotskite pesni (za koi morame da priznaeme gi ima vo golem broj) ja crpi od ka`uvawata na negovite predci koi bile del od revolucionernata istorija, a gi slu{al u{te koga bil dete
  • Na godine{niov "Goce fest" se javuva kako kant-avtor na pesnata "Jugonostalgi~ari". Temata mo`ebi za nekoi e drska, a za nekoi e realna, no celta na gospodinot Tarabunov be{e da se vrazumat lu|eto, koi taguvaat za minatite jugoslovenski vremiwa

Radovi{anecot Van~o Tarabunov, ve}e dolgi goini opstojuva vo svetot na muzikata, kako kompozitor i kako peja~. Talentot za kreirawe na pesni i interpretirawe na istite go nasleduva od u{te od mali noze. Poteknuva od muzi~ki talentirano semejstvo, nadareno za pesna, za peewe i za svirka.

Negovoto pate{estvie zapo~nuva od 1970 godina, koga muzikata mu stanuva `ivotna opredelba. Od 1991 godina kone~no e vraboten vo Makedonskata radiotelevizija, a sega{nata funkcija vo ovaa ku}a mu e zamenik-direktor na Muzi~ko-kasetnata produkcija.

Za negovata plodna rabota i kako tvorec na pesni i kako interpretator, potvrda se nagradite dobieni na brojni fetivali vo Makedonija i nadvor od nea.

KANT-AVTOR

Ne mo`am da se opredelam {to sum poprvo, dali kompozitor ili pak peja~. U{te vo mladosta po~nav da komponiram nekoi moi temi, no paralelno po~nav da se doka`uvam i kako peja~ na zabavna muzika, veli Van~o Tarabunov. Istovremeno i komponirav i peev. Karierata vo Radio Skopje ja zapo~nav kako kompozitor vo 1967 godina i vo toa vreme ja napi{av pesnata "Umiram" koja ja pee{e mojot soogra|anin Kir~o Pop Lazarov. Vo ona {to go pi{uvav kako zabavna muzika sekoga{ provejuva{e ni{ka na narodnoto, na folklorot.

Vo 1969 godina po~nuva da se doka`uva i kako kant-avtor. Istovremeno pee, komponira, gostuva nadvor od Makedonija i sekoga{, so narodni pesni. Ottoga{ vo negovite race zapo~nuvaat da se slevaat brojni nagradi. Pobednik bil vo Titovo U`ice, pobednik e na nekolku muzi~ki natprevari vo Belgrad, kako i vo Subotica.

Vo negovite pesni ~estopati provejuva edna ni{ka na patriotizam. Inspiracijata za patriotskite pesni (za koi morame da priznaeme gi ima vo golem broj) ja crpi od ka`uvawata na negovite predci koi bile del od revolucionernata istorijata na Makedonija, a gi slu{al u{te koga bil dete. Ako e Jane Sandanski pirinskiot car, pomaliot brat na majka mi koj bil desna raka na Sandanski pretstavuval belasiski car, gordo potencira Tarabunov. Vo ku}ata vo koja `iveela majka mi ~estopati preno}uval Goce Del~ev, koga zaminuval za Pirin.

[to se odnesuva do novosozdadenite pesni ima napi{ano okolu 200, no ne mo`e da izdvoi koja od niv mu e najdraga. So mnogu pesni ima postignato golemi uspesi, no vo duhot na patriotskite pesni, najdraga mu e pesnata "Makedonski krvopis" ispeana na Vtoriot internacionalen makedonski festival vo Kambera kade sobral pogolem broj nagradi. Prvata plo~a so narodni pesni koja go naso~i da se opredeli za narodnata muzika, ja ima snimeno za produkcijata na RTV Belgrad naslovena kako "Beloj mori mome kale{o". Dosega ima snimeno dve samostojni kaseti, tri samostojni plo~i i edno cd.

KVALITET

Spored Van~o Tarabunov denes e polesno da se stane peja~ zatoa {to postojat golem broj privatni producentski ku}i i festivali. Vo vremeto koga toj po~nuval so muzi~ka kariera bilo pote{ko, no bil svesen za svojot kvalitet i kade i da u~estvuval mnogupati i pobeduval.

Denes vo Makedonija isto taka ima mnogu kvalitetni peja~i, a pri~ina za toa e podnebjeto kade sekoj znae da igra i pee, veli Tarabunov. Osven folklorot i narodnite igri, da vidat videlo i modernite pesni. Ako sme uspeale da se dobli`ime do idnite generacii, veruvam deka }e `ivee narodnata pesna so eden posovremen izraz. Vrednata i kvalitetna pesna }e si go probie svojot pat, drugoto }e otpadne.

Van~o Tarabunov e eden od tatkovcite i kum na festivalot "Goce fest". Vo edna od prvite godini na Festivalot se javuva kako avtor na pesnata "VMRO n# vozdigna" vo interpretacija na Vojo Stojanovski, koj se zakiti so vtora nagrada od publika. Na godine{niov "Goce fest" se javuva kako kant-avtor na pesnata "Jugonostalgi~ari". Temata mo`ebi za nekoi e drska, a za nekoi e realna, no celta na gospodinot Tarabunov be{e da se vrazumat lu|eto koi taguvaat za minatite jugoslovenski vremiwa.

Sepak nie sme dr`ava, kolkava e, neka e, no na{a e, veli Tarabunov. Treba da se posvetime na nea, osobeno onie koi taguvaat, sonuvaat za porane{na Jugoslavija.


JUGONOSTALGI^ARI

Jugonostalgi~ari,

ova za vas va`i,

nema ve}e matni lagi,

nema Belgrad, nema UDBA,

nitu bedna la`na dru`ba.

Nema ve}e "Hej Sloveni",

ni "Po Tito, Tito",

vlegovte vo grevoj te{ki,

zasramete se.

No na krajot }e vi sudi

Makedonija.

Jugonostalgi~ari

mina toa vreme,

zgina toa gluvo seme.

Kakvi lu|e, kakva fela,

vi se ~udi zemja cela.

Jugonostalgi~ari,

za vas mir }e nema,

nit na nebo, nit na zemja.

]e ve kolnat deca, porod,

sramot ste na svojot narod.