ISTORIJA

Predavawe za anti~ka Makedonija vo Amsterdam od prof. d-r Nade Proeva

VINOTO I ETNITETOT MAKEDONCITE NIKOGA[ NE GI ME[ALE

Pi{uva: Qup~o \OR^ESKI

  • "Sprotivno od site primeri vo istorijata na ~ove{tvoto, istorijata na anti~kite Makedonci dosega se izu~uvala i se izu~uva vo ramkite na istorijata na pobedeniot!? Tuka jasno se gleda politi~kiot motiv na novata gr~ka dr`ava koja po sekoja balkanska i svetska vojna ja {ire{e dr`avnata teritorija na smetka na etni~kata teritorija na sosedite, vo slu~ajov na Makedoncite", naglasi d-r Proeva

Na ~etvrti fevruari 2001 godina, vo prostoriite na Makedonskoto kulturno zdru`enie "Ohrid-Makedonija" vo Zaandam, Amsterdam se odr`a predavawe za anti~ka Makedonija i se promovira{e nau~niot trud "Studii za anti~kite Makedonci" od prof. d-r Nade Proeva od Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" od Skopje, Republika Makedonija.

Pokraj lo{ite vremenski uslovi koi ja zafatija Holandija minatiot vikend, predavaweto go prosledija pove}e od stotina gosti i studenti od Holandija, Germanija i Francija.

NIKULCITE NA MAKEDONSKATA ISTORIJA

Predavaweto be{e organizirano od Svetskiot makedonski mladinski kongres i Zdru`enieto "Ohrid-Makedonija" poradi zgolemeniot interes na Makedonskata zaednica vo Holandija i po{iroko, za odr`uvawe na eden vakov kulturen nastan, popolnuvaj}i go prazniot prostor vo otkrivaweto na nikulcite na drevnata makedonska istorija.

Prof. d-r Nade Proeva i Goce Durtanoski

Prof. Nade Proeva so pretstavnicite na Makedonskata zaednica vo Holandija

Potsetuvaj}i na 129-godi{ninata od ra|aweto na velikanot na makedonskoto revolucionerno dvi`ewe, Goce Del~ev, srde~no dobredojde na gostite im posaka pretsedatelot na MKZ "Ohrid Makedonija", g. Done Grozdanoski, posebno naglasuvaj}i ja prisutnosta na specijalniot gostin od Makedonija, prof. d-r Nade Proeva, prv nau~nik {to odr`al vakvo stru~no predavawe vo Holandija.

Predavaweto za anti~ka Makedonija se sovpadna so promocijata na makedonsko vino od kompanijata "Wines of Macedonia" pri {to prof. d-r Proeva potvrdi deka vinoto i kultot kon nego (i bogot Bah - Bakhos) e eden od glavnite obi~ai na na{ite predci, koi miluvale da pijat ~isto vino. Starite Grci piele vino me{ano so voda i zatoa ova za Grcite bil barbarski, odnosno negr~ki obi~aj.

Predavaweto zapo~na so kratko izlagawe i voved kon nau~niot profil na d-r Proeva od pretsedatelot na Svetskiot makedonski mladinski kongres, g.Goce Durtanoski.

Vo edno~asovnata re~ prof. d-r Nade Proeva se osvrna na sodr`inata od trudot "Studii za anti~kite Makedonci", koja e rezultat na nejzinite pove}egodi{ni istra`uvawa i izu~uvawa na istorijata na anti~kite Makedonci, kako i potrebata od nejzino publikuvawe na stranski jazik.

POLITI^ARITE VO MAKEDONIJA NE GI KORISTAT USLUGITE NA NAUKATA

D-r Proeva go objasni dosega{niot pogre{en metodolo{ki pristap kon izu~uvaweto na istorijata na Makedonija, vo prv red davaj}i kratka slika za izu~uvawata i interesot glavno naso~en kon politi~kata i voenata istorija na anti~kite Makedonci, vo koja glavnata uloga ja imaat Filip II i Aleksandar III Makedonski, pritoa zapostavuvaj}i ja strukturata na op{testvoto: instituciite, ureduvaweto, obi~aite i veruvawata, umetnosta...

"Sprotivno od site primeri vo istorijata na ~ove{tvoto", naglasi d-r Proeva, "istorijata na anti~kite Makedonci dosega se izu~uvala i se izu~uva vo ramkite na istorijata na pobedeniot!? Tuka jasno se gleda politi~kiot motiv na novata gr~ka dr`ava koja po sekoja balkanska i svetska vojna ja {ire{e dr`avnata teritorija na smetka na etni~kata teritorija na sosedite, vo slu~ajov na Makedoncite".

Na pra{aweto za tekot na pregovorite za imeto na dr`avata Makedonija viden od aspekt na eden nau~nik-istori~ar, d-r Proeva re~e: "Edna e vistinata deka na{ite politi~ari ne gi koristat uslugite na naukata i nau~nicite vo Makedonija, a od druga strana na{ata dr`ava nema spor so sopstvenoto ime, tuku Grcija ima spor samata so sebe i ne mo`e da go sfati postoeweto na makedonskata dr`ava".