Partnerstvo me|u "Gali~ica" i "Prespa"

ZA[TITA NA EKOSISTEMOT

Izminatata nedela, kako {to prenesuva MIA, direktorot na nacionalniot park "Gali~ica" vo Makedonija, Naume Razmoski i direktorot na najgolemiot park vo Albanija "Prespa", Kristan [ore, vo hotelot "Evropa" vo Ote{evo potpi{aa Dogovor za partnerstvo me|u parkovite.

Ova potpi{uvawe se organizira vo ramkite na FARE-proektot EVROPARK - ekspertiza. Idejata na Dogovorot e tesna sorabotka na poleto na za{titata na razli~nite ekosistemi na ovie parkovi, zaedni~ki nastap pri monitorinzite na razli~nite biotopi i habitati i zaedni~ko nastapuvawe pred stranskite donatori.

Partnerstvoto se bazira vrz potpi{uvaweto na Dogovorot, koj e prosleden so raboten plan. Vo nego se obraboteni celite na partnerstvoto, dodeka vo rabotniot plan se dadeni ramkite za deluvawe vo zaedni~kite akcii.

Vrz osnova na potpi{aniot dogovor EVROPARK, }e bide ovozmo`ena finansiska pomo{ za 25 rabotni poseti za vrabotenite vo parkovite-partneri. Ovaa sorabotka na najvisoko nivo me|u vladite za za{tita na Ohridskoto Ezero i prespanskiot ekosistem ovozmo`uva uslovi za akcija, koi najdobro }e gi podobrat celite na za{titata. Ova e prva prezemena akcija na nacionalnite parkovi, dva od trite za{titeni prostori na ovoj region.