Se prodlabo~uva agonijata na strav i neizvesnost kaj pacientite

ME\U ^EKANOT NA VOJO I NAKOVALNATA NA DRAGAN

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Pacientite imaat pravo da se `alat poradi neredovno snabduvawe so lekovi od pozitivnata lista, imaat pravo da se `alat na nekvalitetna bolni~ka zdravstvena za{tita, kako i od nekorektniot odnos na oddelni zdravstveni rabotnici
  • Ne e va`en zborot na pacientot. "Najva`ni" se podvizite na bistrite umovi koi sigurno maka ma~at mislej}i samo za "dobroto" na pacientot, kako da mu "pomognat" i da mu go "olesnat" lekuvaweto, a i da mu go olesnat xebot

Po ministerskata odluka da se ukine Odlukata na Fondot za zdravstvo za participacija, se dobi vpe~atok deka nedorazbirawata }e bidat bezbolno nadminati. No, prodol`uvaweto na verbalniot duel me|u Ministerstvoto i Fondot, i natamu ja prodlabo~uvaat agonijata na strav i neizvesnost kaj pacientite. Naru{eno e nivnoto dostoinstvo i obezvredneti se nivnite osnovni prava.

Spisanieto "Potro{uva~" (bilten na "Organizacijata na potro{uva~ite na Makedonija"), vo eden tekst gi elaborira pravata na gra|anite kako pacienti. I pokraj toa {to ovaa Organizacija vo ramkite na svoite programski aktivnosti, vo pove}e navrati gi informirala pacientite za nivnite prava preku sredstvata za javno informirawe, sepak pogolem broj korisnici na zdravstvenite uslugi ne se zapoznati so svoite prava vo uloga na pacienti.

Spored zdravstvenite zakonski i podzakonski akti, pacientite imaat pravo da se `alat poradi neredovno snabduvawe so lekovi od pozitivnata lista, imaat pravo da se `alat na nekvalitetna bolni~ka zdravstvena za{tita, kako i od nekorektniot odnos na oddelni zdravstveni rabotnici. Vo slu~aj na o{teteno zdravje poradi nestru~no i nesovesno lekuvawe, isto taka, pacientite imaat pravo da reagiraat i da baraat nadomest za nanesenata {teta. Ubavi pi{ani prava, nema {to.

ZDRAVSTVENA (NE)GRI@A

No, vo praktikata ovie prava bukvalno se "gola voda". Kakvo fajde od niv koga pacientite voop{to nemaat pravo na glas. Neli se pogazeni site tie prava so ogled na bezredieto vo aptekite, ambulantite, poliklinikite, bolnicite. O~igledno e deka pravata na gra|anite vo uloga na zdravstveni osigurenici i pacienti, koga se bolni i povredeni vo sekoj pogled se pi{ani zbor~iwa bez kakva bilo vrednost. Za (ne)humanosta i (ne)gri`ata na belite mantili, tipi~en primer se s# u{te sve`iot nemil slu~aj koga eden pacient po~ina od penicilinski {ok, a isto taka s# u{te aktuelniot slu~aj, noviot "recept" za participirawe.

Da se potsetime deka tokmu Odlukata za participacija, koja{to neodamna stapi vo sila, gi {okira i gi pogodi najzasegnatite - pacientite. Frapantniot cenovnik kaj niv predizvika revolt i nezadovolstvo zatoa {to tokmu toj cenovnik }e gi prazni nivnite i taka plitki xebovi. Sledea masovni napu{tawa na bolnicite, otka`uvawa od ponatamo{no lekuvawe, od koristewe lekovi... Nikoj od kreatorite (ili ako sakate kreaturite) na {okantniot cenovnik pri toa ne se seti i ne najde nitu eden moment da pra{a barem eden od pacientite za negoviot stav, iako spored pi{anite prava, ima pravo na toa.

BEZ GLAS

Vo ovoj slu~aj, koga zboruvame za "slu~ajot", pa i za zdravstvoto voop{to, ne e va`en zborot na pacientot. "Najva`ni" se podvizite na bistrite umovi koi sigurno maka ma~at mislej}i samo za "dobroto" na pacientot, kako da mu "pomognat" i da mu go "olesnat" negovoto lekuvawe.

Ministerot za zdravstvo, g. Dragan Danilovski, ja povle~e Odlukata za participacija, {to be{e vistinski poteg i vlea nade` kaj pacientite deka sepak ima nekoj koj im misli dobro.

No, minatata nedela Upravniot odbor na Fondot za zdravstveno osiguruvawe konstatira deka ne postoi praven institut za povlekuvawe na Odlukata, bidej}i postoi na~in i postapka za izmeni i dopolnuvawe. Na ovoj na~in prviot ~ovek na Fondot, g. Vojo Mihajlovski, ministerot Danilovski go stavi vo "{ah-mat" pozicija, velej}i deka }e ima samo mali izmeni na cenovnikot i ni{to pove}e. Dokolku se realizira vakvata konstatacija na "fondovecot Vojo", }e se potvrdat ozboruvawata deka toj e, ili vo najmala raka saka da bide, pogolem minister od ministerot. Potoa sigurno }e se ~eka na protivudar od strana na ministerot za zdravstvo i taka do nedogled s# dodeka ne si gi smirat borbenite strasti.

A, dodeka traat prepukuvawata me|u fondovecot i ministerot i dodeka se doka`uvaat i poka`uvaat koj e "nekoj i ne{to", a koj "nikoj i ni{to" vo zdravstvoto, kako i sekoga{ najdebeliot kraj go izvlekuvaat ne nekoi drugi, tuku pacientite.