NAMESTO INTERVJU

Zemjodelskata portparolka ja kroi transparentnosta na {umarstvoto i vodostopanstvoto

DRAGOCENOTO MINISTERSKO VREME NA \OR^EV

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Na{eto uporno barawe da dobieme odgovor na pra{awata, barem preku telefonski razgovor, ostana jalovo i iako mo`ebi neprofesionalno, nekolkupati objasnivme deka prostorot koj go odvoivme za intervjuto }e go popolnime so vakov komentar
  • Zarem redot kaj gospodinot minister e takov {to negovata gospo|a portparolka odlu~uva dali toj kako minister }e komunicira ili ne so nekoj medium, a isto taka i za sodr`inata na pra{awata koi spored istata gospo|a portparolka ne bile aktuelni?!
  • Zamislete, vo ovaa Vlada i portparolkite "bistrat politika" i tie odlu~uvaat koi se aktuelni pra{awa, a koi izliteni

Kon sredinata na minatiot mesec isprativme barawe so podgotvenipra{awa za intervju so gospodinot Marjan \or~ev, minister za zemjodelie, {umarstvo i vodostopanstvo, smetaj}i deka resorot {to go vodi e mo{ne aktuelen, osobeno koga stanuva zbor za period koga makedonskiot agrar se soo~uva so niza problemi koi gi donese tranzicijata. Sodr`inata na pra{awata za koi smetavme deka }e predizvikaat interes kaj po{irokata javnost, a se razbira i kaj g. \or~ev kako ~ovek koj e zadol`en da ja vodi ovaa problematika, se odnesuvaa na transparentnosta vo rabotata na ova Ministerstvo, kako i na odredeni problemi od oblasta na agrarot. Na{eto uporno barawe da dobieme odgovor na pra{awata, barem preku telefonski razgovor, ostana jalovo, iako nekolku pati, mo`ebi i neprofesionalno, objasnivme deka prostorot koj go odvoivme za intervjuto }e go popolnime so vakov komentar.

Izborot be{e na po~ituvaniot minister! Ovoj gospodin be{e toj koj odlu~uva{e dali na ovaa strana }e odat negovite odgovori ili na{iot komentar. I pokraj s#, nie i natamu ostanuvame na stavot deka intervjuto so g. \or~ev kako minister za zemjodelie, {umarstvo i vodostopanstvo i pokraj negoviot nekorekten odnos kon na{ite ~itateli, }e bide objaveno sekoga{ koga "negovoto veli~estvo minister" }e n# udostoi so takva ~est.

MINISTERSKATA PORTPAROLKA

Najmnogu od s# n# za~uduva nekorektniot odnos na slu`bite na sega{niot minister i porane{niot mlekar, pred s# na negovata portparolka, g-|a Qubica Tren~evska, kon na{iot nedelnik i nad s# kon na{ite ~itateli, a osobeno kon "ministerot" kako minister. Nekolkupati vo telefonski razgovor so negovata portparolka ni be{e ka`ano: "[to se odnesuva do mene, jas mojata rabota si ja zavr{iv. Me|utoa, smetam deka va{ite pra{awa voop{to ne se aktuelni i ve molam smenete ja sodr`inata na istite". Otkako prokomentiravme deka i samite sme svesni deka odlo`uvaweto na intervjuto od dobri triesetina dena, vo dr`ava vo koja sekojdnevno se slu~uva po nekoja glupost, pridonelo da se izgubi aktuelnosta na pra{awata, cenetata portparolka prokomentira: "Ostanuva samo ministerot da mi dade nekolku instrukcii okolu odgovorite i intervjuto }e bide gotovo".

I po cena na intervju so izliteni pra{awa ne sakavme da go izgubime redot na ~ekawe za dobivawe intervju kaj ovoj minister. Ne smeta li gospodinot minister deka na vakov na~in se degradira funkcijata minister vo negovoto resorno Ministerstvo? I vo taa smisla, zarem redot kaj nego e takov {to negovata portparolka odlu~uva dali toj kako minister }e komunicira ili ne so nekoj medium, a isto taka i za sodr`inata na pra{awata koi spored istata portparolka ne bile aktuelni?!

Zamislete, vo ovaa Vlada i portparolite "bistrat politika" i tie odlu~uvaat koi se aktuelni pra{awa, a koi izliteni.

NARODNI SLUGI

Nie ostanuvame korektni dokraj i na{eto barawe za intervju so gospodinot \or~ev kako minister ostanuva otvoreno.

Go potsetuvame g. minister deka nie kako nedelnik sme dol`ni da gi informirame na{ite ~itateli i deka toj kako minister, me|u drugoto, e dol`en da gi informira gra|anite na Republika Makedonija, dotolku pove}e {to od nivniot xeb ja zema ministerskata plata. Dali toa zna~i deka "narodniot minister" tolku mnogu raboti za dobroto na narodot, pa nema vreme za izliteni intervjua? Za razlika od nego, nie morame da ja zarabotime na{ata plata pi{uvaj}i tokmu takvi "izliteni intervjua".

No, koj kolku u~el, tolku i taka }e zarabotuva! Me|utoa, sakame da go potsetime na u{te edna rabota gospodinot minister: ministrite se slugi, a ne gospodari na narodot!

Se razbira, ne ja razbirame negovata prezafatenost, no se nadevame deka }e najde barem eden ~as od negovoto "dragoceno" vreme i deka }e go realizirame intervjuto so gospodinot koj uspea da pre`ivee nekolku vladini rekonstrukcii. Mo`ebi tokmu negovata prezafatenost e klu~ot za negovoto pre`ivuvawe!

Dokolku, sepak, gospodinot \or~ev smeta deka ne e dol`en i deka ne treba da ja informira javnosta preku na{iot nedelnik koj, za negova informacija, e edinstven pe~aten makedonski medium {to se distribuira vo celiot svet, go molime vo idnina pismeno da n# informira za toa. Ili vo kraen slu~aj, toa neka go stori za lokalniot kavadare~ki vesnik vo koj o~igledno rejtingot mu e mnogu pogolem! Potpolno se soglasuvame toa da go stori i negovata ceneta gospo|a portparolka, za da mo`eme da ja informirame javnosta, kako i ovojpat, deka gospodinot minister zaborava na negovite obvrski.