POGLEDI

AFERA PRISLU[KUVAWE: Yirkaweto vo tu|ata intima epidemija na noviot vek

CRVENKAPA ME\U (O)POZICIONERSKITE VOLCI

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Vo momentov prioritetno e da se doznae koj toa ja le~el svojata bolna fantazija so prislu{kuvawe na pretsedatelot na dr`avata, lideri na politi~ki partii, stopanstvenici, vladici od MPC, baletani, novinari i razni podlizurkovci koi vo nikoj slu~aj ne mo`ele da bidat destabilizatori na ovaa dr`ava
  • Dali ova ne e del od valkanata igra na dvajcata lideri vo koja pokraj sebesi gi vturnaa i lu|eto koi koga im se potrebni gi upotrebuvaat kako ma{a za ostvaruvawe na nivnite celi koi za razlika od niv ne se vme{ani vo nitu edna afera

Zo{to nikoj nema doblest vo ovaa dr`ava da obelodeni koj toa mo`e da poseduva takva sofisticirana oprema i kakva dopolnitelna tehnika e potrebna za da se izvede celata akcija? Zo{to vo me|uvreme na misteriozen na~in po~ina prviot prislu{kuva~ vo dr`avata? Zo{to vlasta ja prefrla topkata kaj onie koi ja obelodenija celata afera? Zo{to ministerkata za vnatre{ni raboti, gospo|ica Dosta Dimovska, gubi dragoceno vreme zakanuvaj}i se so krivi~ni prijavi, a vo me|uvreme ostava prostor za somne` deka nema namera da ja istera rabotata dokraj! Ima u{te iljada zo{to na koi nema odgovor!

Dali ova ne e del od valkanata igra na dvajcata lideri vo koja pokraj sebesi gi vturnaa i lu|eto koi koga im se potrebni gi upotrebuvaat kako ma{a za ostvaruvawe na nivnite celi. A toa {to so ovaa afera nekoj nekomu mu go rasipal rodendenot, e toa e nivni problem. I nam mnogu rodendeni ni se rasipani, pa ne se `alime! I sega koga e locirano mestoto od kade {to poteknuvaat informaciite koi gi koristi opozicijata, povtorno ja slu{ame istata prikazna deka takvo ne{to mo`e da smisli samo nekoj fantazerski nastroen opozicioner koj begaj}i od volkot, zalutal so crvena kapa na glavata vo {uma polna so yverovi. No, i toa ne n# ~udi zatoa {to svedoci sme na bezbroj zalutani bo`ji ~eda koi nikoga{ ne izlegle pred liceto na pravdata, a u~estvuvale vo bezbroj aferi.

GOLEMI U[I

Ima li kantar so koj }e mo`e da se izmeri politi~kata te`ina na potezite so koi sekojdnevno n# iznenaduva aktuelnata vlast? Kako e mo`no nekoj koj se deklarira kako demokrat so pedigre, nekoj koj sekojdnevno n# ubeduva deka limonot e blag, a vrboviot klin e najsiguren i komu demokratijata mu e sveta rabota, da "kisne" na telefon i da prislu{kuva s# `ivo i divo. Fakt e deka alo - voajerizmot e bolest koja ne se le~i! Zna~i li toa deka za{titen znak na ovoj milenium }e bidat lu|eto so golemi u{i? Mora da priznaeme deka `elbata za yirkaweto vo tu|ata intima potajno se javuva vo sekoj od nas, no koga toa }e premine vo opsesija, toga{ o~igledno stanuva zbor za bolest.

I dodeka javniot obvinitel s# u{te gi "voze{e" niz pravniot lavirint involviranite li~nosti vo ovoj skandal, tajniot dou{nik na Crvenkovski mu dostavi novi materijali so koi celiot slu~aj se zbogati so novi 70-tina imiwa od javniot i politi~kiot `ivot. Od materijalot mo`e da se zaklu~i deka vo ovaa dr`ava pod monitoring bile (a mo`ebi i s# u{te se) site onie koi poseduvaat telefon. Mo`no li e alo-voajerite do tolku da se zanesat vo ulogata koja im bila doverena, pa se drznale da go prislu{kuvaat sekoj koj }e se fati za slu{alka?!

XOKEROT NA BRANKO

No, {to e va`no vo ovoj skandal koj ve}e po~na da nalikuva na latino-amerikanskite serii od koj o~ekuvame da ima nekolku prodol`enija? Edinstveno, barem zasega, vo celata cirkusijada za sre}a ne bea spomenati imiwata na stranskite diplomati, pa vo tretata epizoda (ne propu{tajte ja!) o~ekuvame i toa da se slu~i. E, toga{ ni ku~iwata alot nema da ni go jadat! Zarem nekoj pomisli deka Branko gi otvori site karti?

Vo momentov prioritetno e da se doznae koj toa ja le~el svojata bolna fantazija so prislu{kuvawe na pretsedatelot na dr`avata, lideri na politi~ki partii, stopanstvenici, vladici od MPC, baletani, novinari i razni podlizurkovci koi vo nikoj slu~aj ne mo`ele da bidat destabilizatori na ovaa dr`ava. Koja e celta na vakvata odluka vo koja sigurno u~estvuvale armija nedovetni podanici da se prislu{kuva i da se vleguva vo spalnite sobi na li~nosti od javniot `ivot? Zatoa sega nekoi od niv se zakanuvaat deka }e gi tu`at prislu{kuva~ite koi se vinovni za gubewe na potencijata. No, mora da se priznae deka celta e postignata! Sekoja budala koja gi znae va{ite tajni e gospodar na va{ata sloboda! Mo`ebi problemot e vo toa {to vo ovaa dr`ava s# u{te se {etaat takvi budali koi za `al s# u{te se le~at od sipanici i drugi detski bolesti, pa glupostite koi gi pravat se dozvoleni.

Za aferata "prislu{kuvawe" odgovornosta pa|a na aktuelnata vlast koja doka`a deka nema namera da go rasvetli slu~ajot do kraj, a {to e postra{no ja vturnaa "`eleznata ledi" me|u razgnevenata javnost sekomu da objasnuva deka toa e maslo na opozicijata. Ima li maa`i (so dve a, {to bi rekla edna voditelka) vo ovaa dr`ava da soberat hrabrost i da ja prifatat odgovornosta za prislu{kuvaweto? Ve}e se nayira odolgovlekuvaweto na sudskiot proces {to samo ja podgreva i onaka zagreanata situacija protkaena so niza zadkulisni igri vo koi epilogot e odnapred poznat.

Kako i da e, celata afera pridonese za moment da ja po~uvstvuvame demokratijata i da bideme svedoci na proces vo koj za prv pat pred sudskite organi se pojavi i pretsedatelot na dr`avata.