VERATA NA[A RISJANSKA

Neizgradenata crkva "Sveti Atanasie Veliki"

SVETILI[TE ZA SEGA[NITE I IDNITE GENERACII

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Na 31 januari ovaa naselba go slavi praznikot Sveti Atanasie Veliki. Na prostorot koj mo`eme da go nare~eme crkven, odr`ana be{e sveta bogoslu`ba posvetena na patronot, vodosvet i se~ewe na slavskiot kola~ pridru`en od ovogodi{niot kum

Go posetiv prostorot "Sveti Atanasie Veliki" koj se nao|a vo blizina na Osnovnoto u~ili{te "Mir~e Acev" vo naselbata Orizari, Op{tina "\or~e Petrov". Na 31 januari ovaa naselba go slavi praznikot Sveti Atanasie Veliki. Na slavata ima{e mnogu narod i golema veselba na koja prisustvuva{e i estradnata peja~ka Petranka Kostadinova. S# be{e `ivo, a pogolem del od lu|eto koi bea vo Odborot na ova crkovno mesto, koe s# u{te nema izgradeno crkva, revnosno ja podgotvuva{e trpezata na qubovta na koja se slu`e{e poznatoto makedonsko grav~e i se pr`e{e riba.

Na prostorot koj mo`eme da go nare~eme crkoven, me|u drugite stare{ini be{e i otec protojerej stavrofor g. Haralampie Angelkovski, stare{ina na soborniot parohiski hram "Sveti apostoli Petar i Pavle". Tie odr`aa sveta bogoslu`ba posvetena na patronot Sveti Atanasie Veliki, vodosvet i se~ewe na slavskiot kola~ pridru`en od ovogodi{niot kum. Po ovaa veselba se odr`a blagoslovenata trpeza na qubovta koja ima{e pet sofri, koi bea polni od vernici i gosti.

Vo razgovorot so bratot Qup~o Kuzmanovski, zadol`en za podgotovkite na crkovnata proslava, a vo isto vreme i eden od tie {to }e ja podgotvuvaat sve~enosta za kamen-temelnikot za novata crkva {to }e se odr`i na 15 maj 2001 godina (na praznikot Sveti Atanas), doznavame deka Orizari kako selo, a sega naselba, ima poseben pietet koi ovoj Svetec. Denes Orizari ne e selo, tuku naselba, a crkvi~kata {to }e se gradi }e bide sostaven del na \or~epetrovskata parohija i sostaven del na soborniot parohiski hram na "Svetite apostoli Petar i Pavle".

Soborot {to se odr`a na samiot praznik Sveti Atanasie, na 31 januari, poka`a deka lu|eto od ovoj kraj se mo{ne pobo`ni, duhovno vospitani gostoqubivi i trudoqubivi, a muzikata i veselbata poka`aa deka ovoj narod koj{to `ivee vo Orizari, si go saka ova sveto mesto. Tie, so silna `elba i qubov sakaat {to poskoro da dojde toj svet i sre}en 15 maj za da se udrat temelite i da po~ne izgradbata na crkvi~kata "Sveti Atanasie Veliki" i }e storat s# za taa da bide {to poskoro izgradena. I samiot stare{ina, otec protejerej stavorof g. Haralampie, go potvrdi ovoj ~in i samopregorno e podgotven ova sveto mesto da bide gordost, sveta qubov za site vo Parohijata.

Na ovoj prostor, so izgradba na crkvata }e ima golem priliv na vernici, a toa go poka`a i ova dosega{no slavje na patronot Sveti Atanasie Veliki.

Bo`e, ova sveto mesto obdari go so gospodova oaza na smirenie, qubov i molitva.