FORUM

MAKEDONSKIOT PARLAMENT

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Gledaweto na sednicite na Makedonskiot parlament, stana opsesija kaj mnogu gra|ani vo Makedonija. Parlamentot e pove}e gledan odkolku poznatite televiziski serii Kasandra, Esmeralda i drugi, koi so godini se poka`uvaat sekojdnevno na MTV. Posebno redovni gleda~i na "parlamentot" se postarite lu|e dedovci i babi, koi }e go izvadat televizorot na penxere i vo dvorot babite }e pletat ~orapi, i niz spu{tenite o~ila }e go gledaat parlamentot. Gi poznavaat ve}e skoro site govornici, bidej}i za zbor se javuvaat samo nekolkumina isti pratenici i pletej}i zimski ~orapi }e komentiraat: ovoj e vakov, onoj takov i sli~no.

^esto pati se prisetuvaat na prviot makedonski parlament, koga naj~esto na govornicata izleguva{e Mitko Vrap~arot i so taga i melanholija se prise}aat na tie damne{ni vremiwa, koga parlamentot be{e poln, ima{e sekoga{ kvorum i zasedava{e redovno.

Prvite pratenici navistina ne bea golemi oratori, imaa golema trema pred mikrofonot, ama vo svoite izlagawa bea narodni i sakaa da pomognat vo rabotata na parlamentot.

Sega naj~esta izreka vo parlamentot e: nemame kvorum! Pove}e od polovinata na pratenicite ne dova|aat na parlamentarnite sednici, porano si gi teraa svoite privatni golemi biznisi, sega pravat namerna opstrukcija, a koga se delat golemite plati i dnevnici site se tamu. Tie pari se narodni pari i ako se oni navistina "narodni pratenici", toga{ treba da si ja sovesno vr{at svojata rabota, ili pak da gi "frlat rakavicite i da izlezat od ringot". Inaku vakvi "borci za Makedonija", koi ne dova|aat redovno vo parlamentot, ne se potrebni na Makedonija.

Denovive bevme svedoci na edno solo "pla~ewe" na petminata otpu{teni ministri od DA, Demokratskata alternativa. Tolku mnogu zboruvaa na poslednata sednica, kolku {to ne zboruvale vo poslednive dve godini vo parlamentot. Te se falea deka bile najdobri, te se `alea deka nikoj ne gi razbiral, ja sakale mnogu Makedonija, se trudele se najdobro da napravat, nekoj spomnuvaa duri i vnuci, sinovi i celi familii pa duri i se prepora~uvaa na idnata vlada. Preostanuva{e u{te site petmina otpu{teni ministri na DA da zemaat po eden mikrofon i na hor da po~nat da pla~at. Samiot premier koj be{e prisuten na taa sednica se ~ude{e i gleda{e so potsmev vo zemja, na nivnite izlagawa. A nie narodot, vidovme koi lu|e nas ne vodele i prestavuvale vo svetot. So vakvi ministri ne treba da ne ~udi zo{to Makedonija e na evropskata opa{ka.

Sega{novo najnovo grupirawe na parlamentot ima isklu~ivo desni~arska tendencija. Albanskite partii se priklu~uvaat na vladata, VMRO-DPMNE e strogo desni~arska partija, Albancite sekoga{ vo istorijata bile ekstremna desnica. Demokratskata alternativa e na pat kon rasturawe, Socialdemokratite na Branko Crvenkovski apstiniraat od parlamentot, taka da se sozdava desni~arski re`im. Toa e celosna sprotivnost od levi~arskiot re`im na komunistite, koj vladee{e preku trieset i pet godini vo Makedonija. Edna zdrava sredina i levica o~igledno vo Makedonskiot parlament ne postoi.

Denovive slu{ame deka Makedonskiot buxet za slednava godina parlamentot }e go izglasaa vo januari. Vo site zemji buxetot se izglasuva u{te vo noemvri, a nie tri meseca podocna. Denovive dojde sovetnikot na Svetskata banka, gospodinot Banarxik i o~igledno on treba da ni go napravi buxetot. Inaku vo parlamentot naj~esto izleguvaat samo nekolku pratenici na govornicata. Drugite "mudro" mol~at, o~igledno se rakovodat od pogovorkata "mol~eweto e zlato". A za krevawe raka site ja krevaat pod komanda na koordinatorot na prateni~kata grupa.

Vo parlamentot se digaat samo racete, poto~no sega se pritiska na elektri~noto kop~e, inaku glavnite dogovori dosega se praveja vo restorantot Galija na "kafe muabet". Vo posledno vreme go promenija mestoto na politi~ki dogovori i sega glavnite politi~ki muabeti se pravat vo hotelot Aleksandar Palast ili Holidej in, kade {to kafeto e poskapo i dogovorot bi bil povreden i potraen. A za da ja poka`at "relaksiranata atmosvera" Vmrovcite so pretsedatelot pijat kafe vo centralnata kafana kaj Fufo, a nekolku dena posle niv evetigi Crvenkovski so svojata tajfa vo kafeto Paris-Rim pijat kafe, ama plus torti jadat, mo`ebi ima{e i po nekoe "viski". Pri celata ovaa komedija viknale fotoreporteri da gi slikaat i da izlezat vo utre{nite vesnici, kako eve nie sme homogeni i relaksirani. U{te fale{e, "`imi majka".