FORUM

ZA KNIGATA "MOJOT TATKO - METODI ANDONOV ^ENTO"

profesor Lambe Martinoski

Neodamna duri od Soedinetite Amerikanski Dr`avi, a vo Skopje, ja pora~av i ja dobiv knigata "Mojot tatko - Metodi Andonov ^ento" od avtorot, negoviot sin Ilija Andonov-^ento, minister vo prvata ekspertska Vlada po osamostojuvaweto na Makedonija, kniga so avtenti~ni biografski bele{ki od vtoriot golem vizioner po Goce Del~ev, za obedinuvawe za cela i samostojna Makedonija.

So voshit i voodu{evuvawe ja pro~itav i, iako nepravilno uni{ten, barem go osoznav negovoto delo, nenadminlivo do den-denes. Takvi bea i ostanaa delata na site VMRO-vci sudeni za Makedonija, a otvoreni denes dosijea na istite, samo so edna cel "Obedineta i samostojna Makedonija". Ovaa kniga na avtorot i 2.000 stranici da ima{e, knigata so negovite vizii i idei te vle~e do kraj {to pobrzo da ja pro~ita{ i da ja dolovi{ vistinata, onaka kako {to vo odreden film go gleda{ po~etokot, a go ~ekav krajot, za odredena cel. [teta {to ovaa kniga ne e distribuirana vo dijasporata, za{to veruvam deka sekoj }e posaka da ja ima i da pro~ita za prviot pretsedatel na Makedonija, za negovite vistinski dela, negoviot patriotizam, torturata nad nego, uni{tuvaweto, vizijata negova koja ete denes se ostvari, no samo na eden del - Vardarskiot, kako samostojna Republika Makedonija.

Za mene Metodija Andonov ^ento be{e i ostana vtor Goce Del~ev, za{to makedonskiot ideolog i stolb Goce Del~ev ima{e ista cel, no goleminata be{e {to toj Goce pred celiot svet & se sprotivstavi na toga{ golemata Turska Imperija, a ^ento na Belgrad i osobeno negovite - makedonskite bo`em sorabotnici, a kodo{i, {piuni i izdajnici, namesto istomislenici, a koi ako se denes `ivi, u`ivaat nezaslu`eni blagodeti pod makedonskoto podnebje i negoviot sistem.

Ne slu~ajno vo Solun pred svoite soborci Goce Del~ev gi iska`a slednite zborovi koi i den denes se aktuelni i vistiniti: "Dali ima drug narod so tolku mnogu kodo{i, {pioni i predavnici kako {to gi ima makedonskiot narod". Toa istoto go snajde i Metodija Andonov - ^ento koj bukvalno ostana sam, so isklu~ok na poedinci, a koi so tek na vremeto i tie bea uni{teni, zatvorani, proterani, a za kodo{ite, predavnicite - makedonski samo nezaslu`ena blagosostojba, a obratno za golemite dejci, denes bo`em nekakva rehabilitacija {to ne e ~in na golemo delo i vizija so samo edna cel: obedinuvawe na site delovi na Makedonija i sloboda, a od toa delo pogolemi i nema. Zatoa ovaa kniga so avtenti~ni biografski bele{ki ostanuva kako izvor za istorija za idnite makedonski generacii. So ovoj materijal ne e na odmet da se pozanimava i filmskata industrija, a so poddr{ka na Vladata i finansiski od Ministerstvoto za kultura i filmski da ostane kako svedo{tvo za edno minato za Metodija Andonov - ^ento i toa za po~etokot na negovite aktivnosti, torturi, pa s# do negovata smrt i bi rekol i do den denes, za{to negovite idei se obelodenija.

Moj apel e mladata generacija i site da ja nabavat ovaa kniga i mnogu ne{ta }e doznaat, a ne posakuvame minatoto kako toa na ^ento da se povtori.