FORUM

SIROMAHOMILSTVO, SIROMAHOMILI, ILI [TO DRUGO?

Dimitar Zahov, "etni~ka" Bugarija

Siromahomilstvoto e svoevidno op{testveno dvi`ewe - smesa od nihilisti~ki pogledi, anarhisti~ki sfa}awa i ruski narodni~ki idei od krajot na 19 vek vrz del od Balkanot {to imalo kratok `ivot. Zna~i, kako {to se porodilo, taka i e izumreno! Se razbira, poradi ropskata sostojba na Makedonija, otsutvo na gra|anski slobodi i kakov bilo politi~ki `ivot, siromahomilstvoto vo etni~kite prostori na Makedoncite voop{to toga{ ne pu{tilo korewa, ili barem ne ni e poznato. Toga{ ne, no sega e poinaku. Dali po nepoznati nam pati{ta e vneseno, ili ednostavno e samoporodeno na makedonsko tlo poradi posebnosta na makedonskata tranzicija, te{ko mi e da ka`am, no fakt e deka siromahomilstvoto vo Makedonija postoi i den deneska vo mo{ne izrazita forma. Bitnoto vo slu~ajov e deka ima pripadnici vo dvata sprotivstaveni tabora i vo site sredini. Paradoksalno, no taka e. Vsu{nost, ako go proanalizirame siromahomilstvoto, }e uvidime deka vo nego ima vredni ne{ta, no vo negovata makedonska varijanta, ne e taka oti siromahomilstvoto vo Makedonija i samite siromahomili se posebna sorta.

Prvo, na po~etokot od 1999 godina (na Pro~ka) vrvni siromahomili od vladeja~kata garnitura i ugledni reprezenti na siromahomilstvoto vo Makedonija, nesomneno za da go zatskrijat svoeto bugaromanstvo, spored edni, a pak po drugi, rodootstapnici, preku nivnata "pozitivna energija" i qubov kon drugite, odlu~ija i go storija potpi{uvaweto na kapitulantskata spogodbena deklaracija, odnosno Dogovor so Bugarija, so koj se potvrdi ne samo negiraweto na makedonskiot jazik i nacija, tuku i se ostavija na tu|a volja Makedoncite vo Bugarija kr{ej}i go pri toa duri Ustavot na Makedonija. Ne se li tie na{i agresivno ofanzivnite ni negatori {to sakaat preku prisvojuvawe na makedonskoto istorisko i kulturno nasledstvo da se legitimiraat pred svetot kako narod so sopstvena kultura bez pritoa da poseduvaat svoja avtenti~na kultura od avtohton narod, soodvetni na negovoto ime. Vtor fakt, nebare za da dadat dokaz deka odeweto na Pro~ka kaj negatorite, koga istite treba{e da pojdat kaj niv i da pobaraat izvinuvawe od makedonskiot narod za site storeni zlodela, a makedonskata strana da gi diktira uslovite oti be{e vo pravo. Tie, ne pominaa ni dva meseca, povtorno poka`aa milozlivost, po~ituvawe i neobi~na qubov kon drugive - istite na{i negatori. Imeno, ostvarija zaedni~ko ~estvuvawe preku polagawe cve}iwa i poklonuvawe na grobot na Sveti Kiril vo Rim. Tokmu zatoa, no i za da ni doka`at deka zaedni~koto poklonuvawe na grobot na Sveti Kiril ne e slu~ajno, pa zatoa istite siromahomili od davaweto po~it na Sveti Metodij narednata godina go prepu{tija na nivnite prijateli - negatorite so ve{ta~koto ime B'lgari. No, samo toa li? Vode~kite siromahomili se ~ini se ohrabrija od svojot siromahomilski ~in kon omilenite im negatori na makedonstvoto, ili pak samo od faktot {to Makedoncite ne go osudija vo dovolna mera nivnoto dodvoruvawe na negatorite na makedonskiot identitet.

Ne e li ova sramno kapitulirawe pred la`nite falsifikatori, negatori i prisvojuva~i na tu|oto? No, da pogledneme poinaku na ova pra{awe. ^ove~ki e da se miluvaat drugite, ova e su{tinata na hristijanstvoto za {to nie Makedoncite ne slu~ajno imame poseben pridones za negovoto ra|awe, utvrduvawe i masovno {irewe. Makedonecot po du{a e vistinski hristijanin oti e sostradatelen. No, ne treba li kako i na sekoe drugo ne{to da ima merka, odnosno kriterium do kade se prostira tolerantnosta, po~ituvaweto i pomagaweto na drugite? Osobeno kon onie {to n# negiraat i go prisvojuvaat na{eto.

Li~no jas, a veruvam i site vistinski Makedonci po ubeduvawe, ne uviduvame {to bilo po~ituvawe kon Makedoncite i makedonstvoto od strana na ve{ta~kite B'lgari, so krv i tela na Traki. I u{te ne samo barawe za po~ituvawe od niv, tuku i da popu{tame dokolku nacionalniot interes go dozvoluva toa. A niv da gi narekuvame vaka kakvi {to se Traki, bidej}i tie se nose~ki etnos, a vistinskite B'lgari (Gagauzite) se gubat srede mnozinskiot narod i nemaat pridones vo kulturata na "Bugarite", a i nikoj ne se interesira za niv, ni se identifikuva so niv!

Vo situacijava vo koja e stavena Republika Makedonija, siromahomilstvoto e {tetno, oti pred da bideme siromahomili, treba da bideme RODUmili! A makedonskite siromahomili ne se ni{to drugo, tuku `elni farisei. Zatoa, nadvor fariseite od hramot!