ARHEOLOGIJA

Neuspe{no tajno istra`uvawe vo Mariovo

TURSKITE ALTANI, MISTERIJA NA SEGA[NINATA

Podgotvila: Mileva LAZOVA

  • Vo Prilepsko postoi i prikaznata deka toa ne e tursko zlato, tuku deka toa e aznoto na vojvodata Karaxa

Nekolkumina izbrani rabotnici so buldo`er, rovokopa~i, kompresori za dup~ewe i so eksploziv od Rabotnata edinica na "Makedonija pat" od Prilep i PP "Sirma Galica" poradi tajna naredba vredno rabotele, no ne uspeale da gi pronajdat turskite altani ukradeni od Otomanskata banka vo Bitola vo po~etokot na minatiot vek.

Spored odredeni predanija i zapisi stanuva zbor za 1,5 ton zlatni altani, koi bile ukradeni od Bankata za vreme na Mladoturskata revolucija, a bile skrieni "nekade vo Mariovo kaj Rasimbegoviot most na Crna Reka". No, iskopuva~ite bile neprijatno iznenadeni zatoa {to mesto zlato prona{le samo staro 'r|osano bure i triesetina kilogrami betonsko `elezo, ostaveno od izgradbata na mostot vo blizina na temelot. Anonimni izvori tvrdat deka bile izvr{eni nekolku minirawa i deka buldo`erite otvorile dupka koja bila re~isi do temelite na mostot. Po neuspe{nata potraga rabotnicite ja zatrupale dupkata, no mostot ostanal razni{an od silinata na eksplozivot.

Ukradenoto tursko zlato od Otomanskata banka vo Bitola, skrieno vo Mariovo, odamna predizvikuvalo istra`uvawa na golem broj traga~i po skrieni bogatstva. Vo Prilepsko postoi i prikaznata deka toa ne e tursko zlato, tuku deka toa e aznoto na vojvodata Karaxa.