ARHEOLOGIJA

Proekt za ponatamo{no istra`uvawe

NEKROPOLA "PR@ALI" I NASELBA "VARVARA"

Podgotvila: Mileva LAZOVA

  • Spored Kire Ristov, rakovoditel na iskopuvaweto potrebno e da se prodol`i so iskopuvawata vo Makedonija, bidej}i otkrien e samo mal procent od celokupnoto arheolo{ko bogatstvo

So odobruvawe na proektot za iskopuvawe od strana na Ministerstvoto za kultura, prioritetna zada~a na Muzejot na Skopje }e bide prodol`uvawe so iskopuvawata na arheolo{kiot lokalitet Pr`ali, kaj skopskoto selo Varvara.

Spored Kire Ristov, rakovoditel na iskopuvaweto potrebno e da se prodol`i so iskopuvawata vo Makedonija, bidej}i otkrien e samo mal procent od celokupnoto arheolo{ko bogatstvo. [to se odnesuva za istra`uvawata na lokalitetot Pr`ali, gospodinot Ristov veli: Probnite sonda`ni iskopuvawa na pove}eslojnata nekropola se zapo~nati u{te od pred {est godini i nivnoto prodol`uvawe }e zavisi od odlukata na Ministerstvoto za kultura. Smetam deka Pr`ali treba da ima prednost vo godina{nive planovi. Vo minatata godina iskopavme 35 grobovi od ranoto `elezno vreme, od XII do VIII vek pred na{a era, no i od polnoto `elezno vreme, (VIII do VI vek p.n.e). Pronajdovme i grobovi od rimskiot period od III i IV vek i eden srednovekoven grob datiran od IX i X vek.

Vo site periodi, arheolozite naiduvale na skeletno pogrebuvawe, osven vo rimskiot, koga postoelo kremirawe-spaluvawe na mrtvite. Pronajdeni se i brojni grobni naodi: kerami~ki sadovi, nakit, moneti i drugi pridru`ni darovi.

Nasproti nekropolata se nao|a lokalitetot Varvara. Toa e naselba koja zafa}a 1,5 hektar. Spored Ristov, so ponatamo{nite iskopuvawa }e mo`at da se potvrdat pretpostavkite deka nekropolata i naselbata bile povrzani.