POLITIKA

Odbele`ana 11-godi{ninata od formiraweto na MAAK

TRET SEMAKEDONSKI FRONT

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

Na sve~enata sednica na Nacinalniot komitet na MAAK, so koja v~era be{e odbele`ana 11-godi{ninata od formiraweto na prvata politi~ka partija vo noviot pluralisti~ki politi~ki proces vo Makedonija, ~elnicite na Partijata upatija javen povik do site slobodoumni politi~ki sili, do site koi sakaat da zastanat vo centarot na politi~koto dvi`ewe, do site politi~ki partii koi ne go zagrozile nacionalniot interes na Makedonija, na edna golema zaedni~ka sredba. Spored prviot pretsedatel na partijata, Ante Popovski, MAAK }e izleze so nova, zaedni~ka politi~ka platforma, takanare~en Tret semakedonski front, za da otpo~ne procesot za kone~no obedinuvawe na makedonskiot narod za sopstvena za{tita i za{tita na nacionalnite interesi, i za da se stavi kraj na site pretpostavki za podelba na dr`avata.

"Sega gledam deka seto ona na{e `rtvuvawe pred 11 godini navistina imalo smisla", re~e Popovski. "Nie bevme zarodi{ot na politi~kiot pluralizam, od nas se izrodija golem broj politi~ki partii, sekoja od niv zede del od politi~kata platforma na MAAK, no bidej}i niedna od niv ne uspea da gi ostvari onaka kako {to zamisluvavme, smetam deka vistinskoto vreme na MAAK doprva doa|a. Vo Makedonija mora da dojde do edno novo, golemo politi~ko pregrupirawe vrz demokratski principi, vrz tezata za spas na Makedonija i na nejzinite nacionalni interesi od site opasnosti koi ja demnat i od site aspiracii nea ednostavno da ja snema".

Spored Ante Popovski, Makedonija denes e zarobenik na dve politi~ki avtarhi~ni sili koi ne vetuvaat racionalna proekcija na idninata na Makedonija kako dr`ava.

Aktuelniot pretsedatel na Partijata, Stra{o Angelovski istakna deka za triesetina dena }e se odr`i golem sobir na site politi~ki subjekti koi vo izminative 11 godini ne uspeaja da se iskompromitiraat, da ukradat od narodot, da go poni`at i da go omalova`at, na koj }e bide pobarano da se zdru`at vrz edna politi~ka platforma so edinstvena cel - da ja povedat Makedonija vo semejstvoto na slobodni narodi i dr`avi.