Hramot "Sveti Velikoma~enik \or|ija" so nova svetlina

BLIZNA^KATA GO SPOMENUVA SRU[ENIOT HRAM

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Ovoj navistina prekrasno soyidan hram ima svoja tradicija i bil me|u najpoznatite vo Skopje. Toj so svojot arhitektonski izgled e napolno sli~en so hramot na Sveti Car Konstantin i Carica Elena koj se sru{i vo katastrofalniot zemjotres vo 1963 godina
  • Crkvata "Sveti Velikoma~enik \or|ija" }e porasne vo eden pametnik, stolb na na{ata sveta Makedonska pravoslavna crkva

Vo naselbata "^air", edna od najstarite vo Skopje, kako lotosov cvet se kreva hram koj so svojata vnatre{na ubavina e eden od najubavite vo glavniot grad. Izgraden e vo 1924 godina.

Ovoj navistina prekrasno soyidan hram ima svoja tradicija i bil me|u najpoznatite vo Skopje. Toj so svojot arhitektonski izgled e napolno sli~en so hramot na Sveti Car Konstantin i Carica Elena koj se sru{i vo katastrofalniot zemjotres vo 1963 godina. Taa prekrasna crkva mo`e{e da se obnovi, oti ne be{e napolno sru{en. No, vlasta vo toa vreme be{e komunisti~ko-ateisti~ka. Toga{noto Gradsko sobranie i negovite "tatkovci" napolno go sru{ija ovoj hram. Zatoa, blizna~kata "Sveti Velikoma~enik \or|ija" vo naselbata "^air" go zameni `iveeweto na ta`no sru{eniot hram koj go ostavi svoite spomeni, no za `al, samo za toga{nite generacii, dodeka dene{nite ne znaat ni{to za nego.

Na mestoto kade postoel nema nikakvo spomen-obele`je. Crkvata "Sveti Velikoma~enik \or|ija" denes `ivee i za ovoj hram koj pove}e ne postoi. Crkvata za koja zboruvame ima svoja prekrasna mestopolo`ba i se nao|a pred svojata renesansa. Denes `ivee so edno bratstvo sostaveno od primerni i vdahnoveni lu|e. Ima stare{ina, duhovno potkovan, mo{ne smiren i trudoqubiv. Toj sozdal eden mo{ne simpati~en kolektiv koj e sostaven od sve{tenoslu`itelite Zoran, @ikica, Zoran, Sa{o i samiot stare{ina, otec ^edo Xepi}. Ima dobar tehni~ki personal, bra}a i sestri koi primerno mu slu`at na hramot. Tie se rabotlivi i primerni. Isto taka, ima i Crkoven odbor koj e sostaven od primerno bratstvo.

Vnatre{niot del na crkvata e vdahnoven so ubavi ikoni, freskoslikan, mo{ne privle~no, a vnatre{niot arhitektonski izgled e duhovno privle~en. Ikonostasot mu pridava silna toplina i kako celina pretstavuva voznes, gospodova blagodet koja gi oplemenuva bo`estvenite dveri na ovoj navistina svetol i bla`en Gospodov hram. Ubaviot oplemenet dvor, zaedno so crkvata, pretstavuva lotosov cvet na nebesnata qubov.

Tokmu na ova mirno mesto toj se obnovuva i se preobrazuva vo eden nakiten soboren dom vo koj vernikot }e si go najde svojot du{even mir i posilna qubov kon svojata pravoslavna vera. Crkvata "Sveti Velikoma~enik \or|ija" }e porasne vo eden pametnik, stolb na na{ata Makedonska pravoslavna crkva. Taa e vo soglasnost so novoto vreme i nadvore{niot del si go dobiva svojot voobi~aen izgled, za{to fasadata na celiot hram se obnovuva i so bakarnite ukrasi toj e u{te poubav. Pokrivot e generalno obnoven, so eden zbor celiot nadvore{en izgled se preureduva. Ako se najdat finansii preku sponzorstva i enterierot na crkvata }e se preuredi. ]e bide ureden dvorot i vleznata vrata so mal parking-prostor. Isto taka postaveno e moderno osvetluvawe, a i gradinata }e se uredi. Seto ova {to pretstoi treba da se uredi so pomo{ na sponzori.