Narode Bo`ji, narode makedonski!!!

"SO SIROMA[TVOTO GO SPE^ALIVME BOGATSTVOTO"

Pi{uva: Vlatko CUCULOSKI

  • Na{ata istorija, kultura, jazik, grade`ni{tvo, s# e del od na{ata crkva, a so toa i del od Boga
  • Nie 2000 godini sme stolb na hristijanstvoto. Edinstveno oru`je ni se Evangelieto i verata vo Boga, no i toa sakaat da ni go odzemat
  • Ako narodot e slo`en i koga bratski }e se postigne s#, samo ~esta i izvalkaniot obraz ne mo`at da se otkupat so pari

"...Ot na{e prvo ot{estvije do Hristovo vtoro pri{estvije

Molit vas bratja qubimija hotja{tija pro~itati sija..."

Se rasturivme po svetot samo zatoa {to ne ni davaa da bideme Makedonci, se rasturivme po svetot samo zatoa {to n# napravija ekonomski zavisni od drugi, se rasturivme po svetot samo zatoa {to sakavme da mislime so svoi glavi, a ostanavme Makedonci, bidej}i sme zakriluvani od samo edna majka koja{to bila, e i }e ostane so nas za da podgotvi narod ~ist po du{a i srce za vtoroto Hristovo pri{estvije.

Ne mislam deka ima narod na ovaa zemja koj{to e povrzan so svojata crkva onolku kolku {to sme nie Makedoncite. Na{ata istorija, kultura, jazik, grade`ni{tvo, s# e del od na{ata crkva, a so toa i del od Boga. Gospod Bog ja sozdal crkvata za nie lu|eto vo nea da se dru`ime, qubime, gradime, nadgraduvame i usovr{uvame zaedno. Za da bideme dostojni pred liceto na Gospoda Boga. A na{ata povrzanost i predanost na Makedonskata crkva zna~i i predanost kon Boga. Za{to otkoga apostol Pavle do{ol vo Makedonija i ja ra{iril hristijanskata Qubov, Vera i Nade` za spasenie, Makedoncite ja primile vo celost. So s# srce po~nale da ja primenuvaat, pa zatoa i vo Biblijata e zapi{ano:

"Bra}a, ve izvestuvam za blagodetta Bo`ja, dadena na crkvite makedonski, deka pri podnesuvaweto na mnogu maki nivnata radost be{e izobilna, i pri svojata golema siroma{tija poka`aa golemo bogastvo na svojata dobrodu{nost, za{to spored mo`nostite nivni, jas sum svedok, i preku niv, tie davaa dobrovolno, n# molea neobi~no mnogu, da go primime nivniot dar i u~estvo vo prislu`uvaweto na svetiite, i toa ne kako {to se nadevavme, tuku tie najnapred sami sebe Mu se predavaa na Gospoda, a potoa i na nas po voljata Bo`ja" (citat od Biblijata - 2 Korint 8, 1-5).

STOLB NA HRISTIJANSTVOTO

Kolku e ubavo toa, neli e prekrasno da se bide Makedonec i ~len na Makedonskata crkva, crkva predadena na Boga, i ne zatoa {to toa e moderno i zatoa {to im ovozmo`uva na bogatite mo}nici so toa da se afirmiraat i da go zgolemuvaat svoeto gnilo bogatstvo, tuku zatoa {to verata vo Gospoda Boga e vkoreneta vo nas 2000 godini.

Vo vremiwata koga mnogu drugi narodi se preokupirale kako da gi zgolemat svoite teritorii, dominacii nad drugi lu|e, kako da napravat zemni bogatstva, nie sme bile samo so ^esniot krst na ~elo i sme go propovedale Evangelieto i hristijanskata qubov, "So siroma{tvoto go spe~alivme bogastvoto". Ne se gri`evme da osvojuvame tu|i zemji, ne se gri`evme da otkrivame neotkrieni svetovi, ne nametnuvavme so sila ni{to, tuku doa|aa kaj nas i n# povikuvaa kaj niv za da go ~ujat bo`jiot zbor.

I toga{ koga }e nemaa svoe pismo ili ne }e go razberea bo`jot zbor, nas n# vikaa da im tolkuvame na nivniot maj~in jazik. Polovina milijarda lu|e pi{uvaat so pismo {to nie Makedoncite go stvorivme za niv, za i tie da mo`at da go razberat bo`jiot zbor. Dobivme besplatno i davame besplatno. I toga{ koga se nau~ija da se molat, nekoi ne se ni zablagodarija, iako blagodarnost ne baravme, baravme samo zaedno da se molime na Boga.

No, namesto toa po~naa da gi upotrebuvaat svoite voeni ma{inerii i propagandi vrz nas, mislej}i deka }e n# uni{tat, so vekovi ni go pravea toa i u{te ni go pravat, so vekovi n# prodavaa i gi potkusuruvaa svoite smetki i dolgovi kon treti zemji i narodi so nas. I s# u{te ni go pravat istoto. Otidoa duri dotamu da ja negiraat i na{ata vera kon Boga, na{ata crkva. No, koga vidoa deka ne mo`at da postignat ni{to so negirawe tie po~naa da gi upotrebuvaat satanskite isku{enija. Najlesen plen bea i se onie me|u nas koi{to zaboravile deka tokmu taa edinstvena i nerazdelna majka crkva n# dodr`a nas ~esni Makedonci - hristijani, narod dostoen da se nare~e bo`ji narod.

Nie 2000 godini sme stolb na hristijanstvoto. Edinstveno oru`je ni se Evangelieto i verata vo Boga, no i toa sakaat da ni go odzemat.

Novi crkvi gradevme, starite gi popravavme, gi skvernavea crkvite, pak gi osvetuvavme, ni gi urivaa nasilum crkvite, no mestoto i po 1000 godini ostanuva{e vakuvsko. Kade {to i Turcite - osmanlii oddavaa po~it. Ona {to se dalo na Boga ne se zema nazad, za{to i Bog ne deli so gramovi, tuku neizmerno dava. Dava sekomu {to saka da primi zatoa Bog e edinstvenata vistinska nade`, samo pred o~ite negovi treba da izlezeme so ~ist obraz, a s# drugo e privremeno i na lukaviot.

NA BOGA BO@JOTO

Crkvi da bidat kompanii, da se pravat karieri na smetka na Boga, da se bide "Vlicem svetci vsrcem v'lci", toa istorijata ne samo {to }e go osudi, tuku }e go isfrli onaka kako {to samiot Isus se odre~e od lukaviot koga be{e isku{uvan vo pustinata. Zatoa mu se podari carstvoto nebesko. Toj go odbi seto zlato i site po~esti {to mu gi dava{e lukaviot za da ni poka`e nam deka carstvoto nebesko vredi pove}e od sekakvo bogatstvo i s# {to e zemsko.

I zaradi toa Gospod go rekol slednovo, koga bogatite go isku{uvale da ka`e ne{to navredlivo za vlastodr`cite:

"Dali da mu pla}ame danok na carot?" (Go pra{ale)

"Zemete eden denarij i videte ~ij lik e na toj denarij..." (im odgovoril)

"Na carot" (mu vratile)

"Toga{ dajte mu go na carot carevoto, a na Boga Bo`joto" (im odgovoril).

Zapamtete gi ovie zborovi za da se mno`i makedonskoto pravoslavno stado i za da se utvrdi na{ata vera vo Boga. Toga{ na{ata nagrada }e bide pogolema od sekoja zemska nagrada i od sekoja zemska presuda. Ako narodot e slo`en i koga bratski }e se postigne s#, samo ~esta i izvalkaniot obraz ne mo`at da se otkupat so pari. Za soblaznetite edinstveno spasenie e pokajanie i vra}awe vo stadoto.

Koga daruvate i pomagate na crkvata onaka kako {to n# nau~il samiot Hristos: "Da ne znae levata raka {to pravi desnata, a ne kako mnogubo`cite da razglasuvate po ulicite, zo{to takvite ve}e ja dobile svojata nagrada...".

Zatoa, da rabotime spored bo`jite zakoni, za{to samo toga{ Gospod }e bide pome|u nas. Samo da se prekrstime i re~eme Gospodi pomo`i, a Gospod ja znae makata na{a u{te pred da Mu se pomolime....

Da bideme zaedno zakrileni vo edinstvena Makedonska hristijanska crkva onaka kako {to se borime za edna edinstvena Makedonija kade nie Makedoncite }e `iveeme obedineti i podgotveni da go do~ekame vtoroto Hristovo pri{estvije.

I na krajot da se pretstavam onaka kako {to daritelite na Boga niz Makedonija go pravele so vekovi:

"Imeto zapi{ano na Nebesata i poznato na Boga".

"Bra}a, ve izvestuvam za blagodetta Bo`ja, dadena na crkvite makedonski, deka pri podnesuvaweto na mnogu maki nivnata radost be{e izobilna, i pri svojata golema siroma{tija poka`aa golemo bogastvo na svojata dobrodu{nost, za{to spored mo`nostite nivni, jas sum svedok, i preku niv, tie davaa dobrovolno, n# molea neobi~no mnogu, da go primime nivniot dar i u~estvo vo prislu`uvaweto na svetiite, i toa ne kako {to se nadevavme, tuku tie najnapred sami sebe Mu se predavaa na Gospoda, a potoa i na nas po voljata Bo`ja" (citat od Biblijata - 2 Korint 8, 1-5).

Nie 2000 godini sme stolb na hristijanstvoto. Edinstveno oru`je ni se Evangelieto i verata vo Boga, no i toa sakaat da ni go odzemat.

Novi crkvi gradevme, starite gi popravavme, gi skvernavea crkvite, pak gi osvetuvavme, ni gi urivaa nasilum crkvite, no mestoto i po 1000 godini ostanuva{e vakuvsko. Kade {to i Turcite-osmanlii oddavaa po~it. Ona {to se dalo na Boga ne se zema nazad, za{to i Bog ne deli so gramovi, tuku neizmerno dava, dava sekomu {to saka da primi, zatoa Bog e edinstvenata vistinska nade`, samo pred o~ite negovi treba da izlezeme so ~ist obraz, a s# drugo e privremeno i na lukaviot.