FORUM

SMETKA BEZ KR^MAR

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Makedonskive mladi politi~ari glasno se falat kako mnogu dobro gi prodale, poto~no poklonile nekoi na{i golemi "zagubari", kako Bu~im ili Feni na stranski investitori. Za parite koi vladata gi dobila pritoa i da ne zboruvame, tie se tolku mali da na zapad za takvi sumi se zboruva za bak{i{ot ili provizijata od vrednosta. Kaj nas bak{i{ot ili provizijata e prakti~no celata suma {to Makedonija e dobila od taa proda`ba.

Pri ovie nasilni proda`bi dogovorot ne go pravat na{ive politi~ari, tuku toj celosno go pravi stranskiot investitor. Na{ive politi~ari samo nego go potpi{uvaat, bidej}i eden me|unaroden dogovor ne se ni sposobni da go napravat. Tie me|unarodni dogovori se tolku lo{o napraveni, da vsu{nost prestavuvaat smrtna presuda na Makedonija. Najdobar primer e kupoproda`niot dogovor so rafinerijata OKTA, pa sega Bu~im, skopskata pivara, skopskata cementara, prilepskiot mermerni kombinat i drugi. Pri toa na{ive mladi politi~ari gi prodadoa ne samo industriskite kapaciteti, tuku i rudnikot, poto~no rudnite bogastva i zemjata.

Makedonskata zemja ne se prodava i niedna vlada nema pravo da ja prodade, taa mo`e da se dade samo pod koncesija za koristewe na stranskiot investitor. No, o~igledno dotamu ovaa vlada u{te ne do{la, za takvo ne{to u{te ne slu{nale i doprva mora da go u~at.

Drugo e pra{aweto od kade ovie industriski kapaciteti }e dobijat elektri~na energija. Poznato e deka FENI, BU^IM i JEGUNOVCE vo kolku rabotat so poln kapacitet tro{at elektri~na struja koja e skoro polovinata od celokupnata elektri~na energija vo Makedonija. Stranskiot partner bara celosno iskoristuvawe na kapacitetite, a tolku struja Makedonija nema. Zimava na{iot elektri~en sistem e pred raspadnuvawe i vo kolku ovie kapaciteti se priklu~at celosno na mre`ata, toga{ elektri~niot sistem vo Makedonija }e se raspadne. Normalno stranskiot partner }e im "vadi mast" na ovie kapaciteti so cel pobrzo da gi vrati vlo`enite pari a takvi dogovori Makedonija ne mo`e da gi ispolni. Vakva proda`ba narodot e narekuva, proda`ba bez kr~mar! Toa neminovno }e dovede do zgolemuvawe na i onaka skapa elektri~na energija i narodot }e mora so edna sijalica da go osvetluva svojot dom a onie {to ne mo`at da platat }e bidat isklu~eni. Sega ve}e imame golemo isklu~uvawe na doma}instva koi ne platile struja i najverojatno mnogu semejstva ovaa zima gi do~ekale novogodi{nite i bo`i~ni praznici so sve}i i kandila vo svoite domovi, a so poka~uvaweto na cenata na strujata toa }e bide u{te po masovno.

Elektro stopanstvoto vo site zemji e najdobrata investicija, a kaj nas toa e ve}e vo kategorijata na zagubarite, pa ne e ~udo ako denovive ovaa mlada vlada i nego go prodade na "stranski partner".

Namesto da gradi novi kapaciteti, elektro-stopanstvoto na Makedonija nema pari za tekovna rabota. Hidro centralata KOZJAK e edna proma{ena investicija poto~no "mrtvo rodeno dete", bidej}i tolku mnogu pari za tolku mal elektri~en kapacitet nigde na svetov ne se frlaat vo voda. No na{ive komuwari ne ja proektiraa i sega narodov treba so vekovi da gi otpla}a nivnite bezsmisleni proekti.

Vo reonot na Volkovo ubile edna ma~ka koja imala besnilo. Taka da u{te nedoka`ano vo Skopje zavladea golema panika. Roditelite ne gi pu{taa decata na ulica, za da ne gi kasne nekoe divo doma{no `ivotno. Vedna{ se organiziraa nevideni hajki, gi ispoubija site ma~ki i ku~iwa so pu{ki kako vo vojna. Me ~udi u{te {to vladata ne proglasi vonredna sostojba, ili kako ne go povikaa NATO na pomo{, da go bombardiraat Skopje so uranova municija!

Uranovata municija {to be{e ispukana na Kosovo sigurno }e ima vlianie i na zdravjeto vo Makedonija. No na{ava vlada mora da mol~i, neli nie bevme sojuznici vo taa vojna, mu davavme logisti~ka podr{ka na bombardiraweto! Kolku ovaa vojna na Kosovo }e ima dalekose`ni posledici doprva Makedonija }e po~uvstvuva. I nema da bide nikakvo ~udo, ako vo slednite godini kaj nas se zgolemi pojavata na bolesta leukemija. E pak nazdravje narode, ama zdravje od leukemija nema!