Po posetata na SDSM vo Bugarija

POTTIK ZA IDNA SORABOTKA ME\U DVATA NARODA

Vo tekot na minatonedelnata poseta na delegacija od SDSM vo Bugarija be{e ostvarena sredba so parlamentarnata grupa na Demokratskata levica i so pretstavnici na Bugarsko-makedonskoto dru{tvo za prijatelstvo.

Pretsedatelot na SDSM, g, Branko Crvenkovski, po sredbata izjavi: "So sredbite so liderite na SDSM i Evrolevicata sakavme da dademe pottik na idnata sorabotka, no i da & ka`eme jasno i glasno, ovde vo Bugarija, na bugarskata javnost deka e apsolutno neto~na tezata deka edinstveni garanti za dobri odnosi me|u Bugarija i Makedonija se momentalno vladeja~kite partii i dokolku dojde do promena na vlasta, bilo vo ednata ili vo drugata dr`ava, deka ednostrano }e bidat celosno naru{eni, blokirani ili unazadeni odnosite me|u dvete dr`avi".

Se obidov, i mislam deka uspeav da razjasnam nekolku raboti: deka po~ituvaweto na sopstvenata nacionalnost na sopstveniot narod, toa {to sme Makedonci, so poseben na{ jazik, istorija i kultura, nikoj ne mo`e i ne smee da go tolkuva kako neprijatelski stav sprema nekoj drug. Oti toa ne e naso~eno protiv bugarskite interesi kako dr`ava, nitu protiv interesite na bugarskiot narod, istakna g. Crvenkovski.