POGLEDI

Nezdravi odluki od Fondot za zdravstvo

RAZBOJNI^KA TERAPIJA ZA "MIREN SON"?!

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Ministerot za zdravstvo, Dragan Danilovski, po s# izgleda, mu e trn vo oko na doti~niot fondovec, pa nastojuva so mnogu "igri" zad grb da go simne od primamlivata funkcija i da ja zazeme negovata udobna fotelja
  • Iako malku zadocneto, sepak ministerot za zdravstvo pravilno reagira{e i ja povle~e Odlukata za visinata na u~estvoto na osigurenite lica vo cenite na zdravstvenite uslugi, naveduvaj}i ja kako neustavna i sprotivna na Zakonot i nesprovedliva

Razbojni{tvoto vo Makedonija od policiskite stanici i prugite se prefrla vo instituciite na sistemot i toa na sistemot na eden od prvite DPMNE-ovci, gospodinot prv fondovec za zdravstvo, Vojo Mihajlovski. A, ministerot za zdravstvo, Dragan Danilovski po s# izgleda, mu e trn vo oko na doti~niot fondovec, pa nastojuva so mnogu "igri" zad grb da go simne od primamlivata funkcija i da ja zazeme negovata udobna fotelja.

Edna od mnogute manipulacii koi gi "servira" Fondot do ministerot, a koi sekoga{ {okantno i negativno se odrazuvaat na gra|aninot-pacient be{e i obelodenuvaweto na {okantniot cenovnik koj sodr`e{e mnogu jasna poraka: "Narode makedonski, dokolku sakate da se le~ite i izlekuvate, zemete si edno kese polno so pari, a ako go nemate Gospod neka vi e na pomo{". "E, pomina vremeto koga se jade{e evtin leb, koga postoe{e besplatno {kolstvo i besplatno zdravstvo". Dobra poraka, nema {to.

Fondot kako po navika postojano "kuka" deka nema pari, no {to se sekira, tuka e narodot, sakal ne sakal, }e ja popolni ispraznetata kasa.

PRAZNI BOLNICI

I dodeka se obelodenuva{e tajnata koj e vistinskiot kreator na vakviot model na participirawe koj preku no} sozdade vistinski haos vo zdravstvoto, i dodeka umnite glavi razmisluvaa dali treba da se povle~e, popravi, prepravi, odlukata, bolnite masovno gi napu{taa krevetite, majkite gi ostavaa novoroden~iwata, penzionerite se otka`uvaa od lekovite zatoa {to ne mo`ea da gi kupat so svoite niski penzii ...

Jasno li im e na tie golemi umovi deka so ovaa postapka pacientite gi vturnuvaat i im go otvoraat patot na bolnite svojot lek mesto kaj lekarite da go baraat kaj baja~ite, gata~ite, vo alternativnata medicina. Zarem ne im e jasno deka bolnicite se praznea ne zatoa {to pacientite ozdravea preku no}, tuku zatoa {to nemaa da platat za bolni~ki den.

Kako mo`e ne{to da e jasno koga i prviot ~ovek-lekar vo Ministerstvoto za zdravstvo, gospodinot Dragan Danilovski, od ovaa Odluka be{e neprijatno iznenaden. Kako i sekoga{ toj posleden doznava za s# {to se slu~uva vo negoviot sektor i sekoga{ se iznenaduva od vakvite neserioznosti i brzi odluki na Fondot. Vo edna institucija kade postoi eden red ne smee da se dozvoli ~ovekot od vrvot za s# da se informira posleden. Pa, normalno kako mo`e toj prv da doznae koga Fondot za zdravstveno osiguruvawe e posebna, odvoena institucija vo koja vladeat drugi pravila i zakoni izraboteni po terkot na gospodinot Vojo Mihajlovski, prviot ~ovek vo Fondot.

No, iako malku zadocneto, sepak ministerot za zdravstvo pravilno reagira{e i ja povle~e Odlukata za visinata na u~estvoto na osigurenite lica vo cenite na zdravstvenite uslugi, naveduvaj}i ja kako neustavna i sprotivna na Zakonot i nesprovedliva.

[OKANTEN CENOVNIK

Spored noviot pravilnik treba{e da pla}aat re~isi site: deca, rodilki, trudnici, hroni~ni bolni, pacientite so maligni zaboluvawa...Od seto ova najtragi~no i naj`alno be{e {to i bebiwata treba{e da pla}aat za toa {to se ra|aat. Zarem vo po~etokot na tretiot milenium koga treba `enite da se motiviraat i da im se sozdavaat uslovi za da go zgolemat natalitetot, tie }e bea prinudeni da gi ostavaat svoite bebiwa vo bolnicite ili pak da se poroduvaat doma kade rizikot od smrtnost e mnogu pogolem. Sekoj ~ovek kogo go zasegnuva vakvata sostojba, sekako ima pravo da go izrazuva svojot revolt i da se pra{uva kako e mo`no da se naplatuva i za nerodenite bebiwa, a od druga strana neracionalno da se tro{at pari za nekoi dobrotvorni balovi, za smenuvawe na imixot na "Gradskite apteki"...

Za celo ova vreme vlasta i nekoi politi~ki partii ostanaa "gluvi" i gi frlija vo senka problemite na gra|aninot-pacient zatoa {to imaat mnogu pova`na rabota za koja nadolgo i na{iroko se rasprava. Toa e aferata "Prislu{uvawe" so koja na obi~niot gra|anin mu ja "puknaa" glavata, taka {to toj e prinuden da se napie ap~e i povtorno da se vrati vo realnosta i da vleze vo haoti~niot krug vo zdravstvoto za da bara lek za negovite "glavobolki". I tamu go ~eka medicinskiot personal (koj isto taka be{e frapiran od ovaa za niv nenajdena odluka) na koj im pripadna toa "zadovolstvo" sekojdnevno da se soo~uvaat so nezadovolstvoto na gra|anite, Fondot za zdravstveno osiguruvawe ne najde nitu eden moment da gi pojasni i opravda vakvite nivni postapki.

Iako ministerot ne treba da dozvoli da reagira po obelodenuvaweto na vakvata frapantna vest, sepak negovoto re{enie koe vleguva vo sila vedna{ po negovoto donesuvawe, e za pozdravuvawe.