ARHEOLOGIJA

Lokalitet Bargala, [tipsko

NOVOOTKRIENA JAVNA BAWA

  • Spored {tipskiot arheologot Traj~e Nacev, otkriena e edna kada, lo`i{teto (prefurmiumot) i sistemot za zatopluvawe na bawata (hipokaustit)

Pri doistra`uvawata na arheolo{kiot lokali-tet Bargala, koj se nao|a vo podno`jeto na planinata Pla~kovica neodamna be{e otkriena javna bawa. Ova otkritie vo arheolo{kata nauka se tretira kako novina kaj ovoj lokalitet {to se istra`uva ve}e ~etirieset godini. Istra`uvawata se naso~eni na severozapadniot agol na Episkopskata rezidencija na drevniot grad.

Spored {tipskiot arheologot Traj~e Nacev, otkriena e edna kada, lo`i{teto (prefurmiumot) i sistemot za zatopluvawe na bawata (hipokaustit). Vrz osnova na istra`uvawata postoi pretpostavkata deka stanuva zbor za bawa koja bila koristena za individualni potrebi i bila izgradena za rezidencijata na Episkopskata bazilika. Od koe vreme datira ova otkritie arheolozite s# u{te nemaat otkrieno, no se nadevaat deka vo tekot na istra`uvawata ovaa godina }e gi utvrdat hronolo{kite ramki.

Godinava so pomo{ na potrebnite finansiski sredstva se planira da se prodol`i so istra`uvawe na lokalitetot Bargala za da se otkrie celosno bawata. Pokraj ovoj punkt, planirano e i da se istra`uva i isto~niot bedem, a isto taka i }e se izveduvaat konzervatorsko-restavratorski raboti na Episkopskata rezidencija, severniot bedem, na severoisto~nata i severnozapadnata kula. Paralelno }e se zapo~ne i so rekonstrukcija na Glavniot vlez na bedemot.

M.L.


Vo centarot na Skopje

MITSKI TEMELI NA "SV. BOGORODICA"

Neodamna vo centarot na Skopje izlegoa na povr{ina temelite na crkvata "Sveti Bogorodica". Po iskopuvawata na stru~nite lica, sekoj dobronamernik koj }e pomine pokraj ova mesto mo`e da gi vidi i po~ustvuva ostatocite, temelnite yidovi, oblikot na kamenite blokovi i duhovnata gradba nare~ena "Ro`destvo na Presveta Bogorodica".

Crkvata bila izgradena so odobrenie na Avzi-pa{a, a so golema pomo{ na gra|anite. Grade`niot materijal, kamenot (delkan kamen) i malterot denono}no se prenesuvale od raka na raka.

Posebni delovi od crkvata, pogolemi prostorni kopleksi, opkru`eni so golemi yidovi, ostatoci od prozorcite od trem-pripratata, polurazurnatata kambanarija definitivno bile urnati po katastrofalniot zemjotres vo 1963 godina.

M.L.