MUZIKA

Nikola Kostadinovski - Koqo, estraden umetnik

@IVOTOT E PESNA, AMA NAJMALKU ZA ONOJ KOJ JA PEE!

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Samiot ~in, po~nuvaj}i od objavuvaweto na konkursot, pa s# do proglasuvaweto na pobednicite e obi~na farsa i "plaknewe o~i" pred javnosta. Odnapred se znae komu }e mu pripadnat nagradite i koj avtor }e pobedi
  • Dosega na ~elo na makedonskata estrada sedea lu|e koi ili ne sakaa, ili ne mo`ea ili pak nemaa sluh za problemite so koi se soo~uvaat peja~ite. Ovaa konstatacija va`i kako za prethodniot pretsedatel g. Jove Kekenovski, taka i za sega{niot g. Vojo Stojanovski

Dokolku nare~nicite na tretata ve~er koga ja zape~atuvaat sudbinata na novorodenoto ~edo odlu~ea poinaku, vistinskite boemi i qubiteli na narodnata pesna ne }e imaa za kogo da raska`uvaat.

Kakva ironija! Negovata pesna "Tri nare~nici" vo edna aprilska no} na "Cvetnici" ja do`ivea istata sudbina kako i mnogute drugi prekrasni makedonski pesni, koi potisnati od hiperprodukcijata i neodgovornosta na odgovornite ne dobija {ansa da ostavat pe~at na vremeto. A vremeto samo go potvrdi ona za koe site zboruvaat!

Koga }e go slu{nete negoviot glas, krvta zovriva vo venite, srceto zaigruva, a du{ata..., eh du{ata ja obzema toplina, koja gi le~i site rani i gi budi site zaspani qubovni sni{ta.

Ako nekoj navistina gi zaslu`uva ovie epiteti, bez konkurencija toa e

Nikola Kostadinovski - Koqo, interpretator, vrven estraden umetnik, boem...

So muzikata drugaruvam od poodamna koga nitu sonuvav deka taa }e bide mojata `ivotna opredelba, a vo momentov i edinstvena egzistencija. Od anonimnosta izlegov kako ~len na grupata "Koda", vo koja pove}e od tri godini svirev na bas-gitara, iako i pred toa ~lenuvav vo pove}e muzi~ki grupi. Kako doka`an instrumentalist koj sviri na pove}e instrumenti, zaplivav vo interpretatorskite vodi za {to odlu~uva~ka be{e sugestijata na moite kolegi, veli Kostadinovski. Mo`ebi tokmu toj fakt be{e presuden vrz mojata odluka profesionalno da se zanimavam so muzikata za koja se odrekov od mnogu raboti vo `ivotot bidej}i navistina mnogu mi zna~i.

Stilot na interpretirawe na pesnata, prepoznatliv i originalen, koj voedno e obele`je samo na vrvnite peja~i, be{e vedna{ zabele`an od muzi~kite kriti~ari, pa kako rezultat na talentot na Nikola, sleduvaa gostuvawa, festivali, nagradi...

NAGRADI

Na mojot prv nastap na festivalot "Valandovo" vo 1993 godina so pesnata "Izbri{i solzi" ja osvoiv nagradata za najdobar debitant, koja mi e mnogu draga. Kako rezultat na mojot profesionalizam vo 1995 godina vo produkcija na "Senator" go izdadov moeto prvo kasetno izdanie, a vo 1999 godina za "Mister kompani" go izdadov i mojot vtor album so starogradski makedonski pesni.

Za da se izgradi eden kompleten interpretator, pokraj talentot, potrebno e da se vlo`i mnogu trud, a toa rezultira so pokani za mnogu gostuvawa i festivali, koi se proprateni so nagradi.

Vo 1994 godina na festivalot "Senator" ja osvoiv specijalnata nagrada od `irito za interpretacija, a potoa sleduvaa nastapite na "Cvetnici" so prekrasnite makedonski pesni "Majko, majko", "Prva izgoro", "Soni moma Trena", a vo 1997 godina imav nastap na istiot festival so pesnata "Tri nare~nici", koja blagodarenie na g. Qube Cvetanovski, sega{en urednik vo Makedonskata televizija, i pokraj site prognozi deka ovaa pesna e favorit za osvojuvawe na prvata nagrada ne se plasira nitu vo finaleto. Zatoa smetam deka valkanite igri koi se "igraat" vo i okolu festivalskite kuloari treba da prestanat, iako i pokraj nepravdata vo me|uvreme sorabotuvav so mnogu na{i poznati avtori i tekstopisci od koi mo`am da go izdvojam Milan Zafkov, Damir Imeri, Kotor~evi} i drugi, dodava Kostadinovski, a za istiot problem toj prodol`uva: Samiot ~in, po~nuvaj}i od objavuvaweto na konkursot, pa s# do proglasuvaweto na pobednicite e obi~na farsa i "plaknewe o~i" pred javnosta. Odnapred se znae komu }e mu pripadnat nagradite i koj avtor }e pobedi. Ne se po~ituva vkusot i misleweto na publikata, iako tie isti festivali se odr`uvaat za nea.

Vo celata igra "cehot" go pla}aat onie peja~i koi navistina se dojdeni da ja ispeat svojata pesna i da si zaminat. Ostanatite se so`ivuvaat vo igrata i slu`at kako manipulativni rekviziti na odredeni festivalski mo}nici. Na site ovie kako urnek treba da im poslu`i posledniot festival "Ros", koj pretstavuva novina, kako za nas peja~ite, taka i za organizatorite.

PROBLEMI

Za problemite vo makedonskata estrada obremeneta so nelojalnata konkurencija, hiperprodukcijata i honorarite, Kostadinovski, vidno revoltiran veli:

Dosega na ~elo na makedonskata estrada sedea lu|e koi ili ne sakaa, ili ne mo`ea ili pak nemaa sluh za problemite so koi se soo~uvaat peja~ite. Ovaa konstatacija va`i kako za prethodniot pretsedatel g. Jove Kekenovski, taka i za sega{niot g. Vojo Stojanovski. Li~no jas }e bidam prviot koj }e pokrene inicijativa za razre{uvawe na sega{nite sostojbi. Krajno vreme e da se definira statusot na estradniot umetnik vo dr`avata. Vaka ne sme nitu na zemja nitu na nebo, veli Kostadinovski!

I pokraj toa {to e vrven estraden umetnik koj profesionalno se zanimava so peewe i so svojot prekrasen glas dopira do du{ite na site onie koi ja sakaat ubavata pesna, Nikola vo momentov ne e anga`iran.

@alna e konstatacijata deka mnogu na{i kolegi se na rabot na egzistencijata. Vrvnite makedonski interpretatori gi zabavuvaat gostite za sme{ni honorari, no toa e realnosta. Sepak, me|u nas peja~ite mnogu dobro se znae koj kolku vredi. Zatoa, dodava Kostadinovski, bez nikakva lo{a namera sakam javno da ja prezentiram peja~kata NBA-liga vo Makedonija, koja e sostavena od doka`ani peja~i od kalibarot na Ibu{ Ibraimovski, Zoran Vanev, Efto Pupinovski, Pepi Baftirovski, Naum Petreski, a od kole{kite: Smiqa Mitrevska, Blagica Pavlovska, Suzana Spasovska, Violeta Tomovska, Blaga Petreska i Kate od "Neli ti rekov".

I pokraj s#, slu{aj}i ja pesnata na Nikola Kostadinovski, nikoj ne }e mo`e da ostane ramnodu{en, bidej}i so nego veselbata e povesela.


Bez nikakva lo{a namera, sakam javno da ja prezentiram peja~kata NBA-liga vo Makedonija, koja e sostavena od doka`ani peja~i od kalibarot na Ibu{ Ibraimovski, Zoran Vanev, Efto Pupinovski, Pepi Baftirovski, Naum Petreski, a od kole{kite: Smiqa Mitrevska, Blagica Pavlovska, Suzana Spasovska, Violeta Tomovska, Blaga Petreska i Kate od "Neli ti rekov".