NIMIC BEZ KONKRETEN PREDLOG

Pretstavnicite na site politi~ki partii {to imaa sredbi so specijalniot pratenik na generalniot sekretar na ON, koj posreduva vo makedonsko-gr~kiot spor okolu imeto, Metju Nimic, potvrdija deka Nimic ne do{ol so nekakov konkreten predlog za re{avawe na sporot. Stavot na opoziciskite partii so koi se sretna Nimic ostanuva nepromenet, odnosno tie ne se soglasuvaat so idejata za pregovori ili konsenzus za promena na ustavnoto ime na Republika Makedonija.

Forum za ~ovekovi prava na Makedoncite od Egejska Makedonija

RAZO^ARUVAWE ZA PREGOVORITE SO IMETO

Forumot za ~ovekovi prava na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija na pro{irenata sednica na Pretsedatelstvoto, raspravaj}i za izjavata na specijalniot pratenik na Kofi Anan, Metju Nimic, vo vrska so imeto na na{ata dr`ava, izrazuva razo~aruvawe, posebno za delot od izjavata vo koj se veli deka procesot na re{avaweto mo`e da trae i 100 godini. Forumot soop{tuva deka ne se soglasuva so odolgovlekuvaweto na ovoj problem koj e zlonamerno izmislen od na{iot ju`en sosed, s# so cel da se zabo{oti vistinata za postoeweto na Makedoncite, osobeno postoeweto na Makedoncite vo egejskiot del na Makedonija, sega integralen del na Republika Grcija.

Forumot potsetuva deka za navodno sega nepostojniot makedonski narod - Grcija be{e zadol`ena od Ligata na narodite da obezbedi obrazovanie na maj~in jazik na Makedoncite vo anektiraniot makedonski del od Grcija. Taka, Grcija vo 1825 godina izdade "Abecedar" na makedonski jazik so latinsko pismo, akt so koj go prizna postoeweto na Makedoncite.

Za `al, "Abecedarot" nabrgu be{e povle~en od gr~kata vlast, odnosno istiot ne be{e upotreben za svojata namena.

Na krajot od obra}aweto do javnosta Forumot soo{tuva deka "s# dodeka ne se re{i smisleno nametnatiot problem so imeto na na{ata dr`ava, Republika Makedonija, dotoga{ nie Makedoncite, rodeni i po poteklo od toj del na Makedonija, }e imame problem od sekakov vid".

VIZEN RE@IM

Po samo nekolku dena od primenata na novata regulativa za grani~niot vizen re`im, donesena od Vladata vo Tirana, so koja se predviduva pla}awe 10 amerikanski dolari za vlez vo Republika Albanija na site stranski dr`avjani, a {to predizvika nezadovolstvo i reakcii kaj Albancite vo Makedonija, so svoe soop{tenie se javi albanskata Ambasada vo Skopje.

Vo soop{tenieto, {to be{e emituvano vo informativnite emisii na Redakcijata na albanski jazik pri Makedonskata televizija, se naglasuva deka vo soglasnost so legislativata na Republika Albanija pripadnicite na albanskata nacionalnost se izzemaat od pla}awe taksa za vlez vo mati~nata zemja.

POMO[ ZA MALA PRESPA

Makedoncite od Mala Prespa - R. Albanija, ja iska`uvaat svojata golema blagodarnost za primenata humanitarna pomo{ od 7.500 kg. bra{no ispratena od Makedonskite pravoslavni crkvi "Sv. \or|i" - Melburn, "Presveta Bogorodica" - Melburn, "Sv. Kliment Ohridski" - Melburn, `enskata sekcija "Mirka Ginova" koja raboti vo sklop na Makedonskata pravoslavna crkva "Sv. \or|i" - Melburn, Dru{tvoto "Svetlost" od Melburn-Avstralija, kako i od ~lenovite na Komitetot za za{tita na ~ovekovite prava od Pert - Zapadna Avstralija.

Makedoncite od Mala Prespa isto taka ja iska`uvaat svojata blagodarnost i do ~lenovite na Zdru`enieto na Makedoncite od egejskiot del na Makedonija - Bitola, kako i na g. Risto Nikovski-ambasador na R. Makedonija vo R. Albanija, koi maksimalno se zalo`ija za poskore{no pristignuvawe na bra{noto vo Mala Prespa.

So ovaa pomo{ }e se namali bolkata, pa site koi `iveat vo Mala Prespa na ovoj na~in }e zale~at del od svoite maki!

SREDBA SO DRU[TVA OD ALBANIJA

Na 18 januari, ministerot za nadvore{ni raboti, Sr|an Kerim, na nivno barawe, primi pretstavnici na dru{tvoto na Makedoncite {to `iveat vo Albanija. Na sredbata prisustvuva{e ambasadorot na Republika Makedonija vo R. Albanija, Risto Nikovski. Pretstavnicite na Organizacijata za za{tita na pravata na Makedoncite "Dru{tvo Prespa", na Politi~koto dru{tvo na Makedoncite od Albanija "Mir" od Tirana i "Dru{tvo Med" od s. Vrbnik informiraa za te{kotiite i problemite so koi se soo~uvaat vo vrska so priznavaweto na posebnite prava i slobodi kako nacionalno malcinstvo, a osobeno ostvaruvaweto na pravoto za obrazovanie na maj~in makedonski jazik.

BILATERALNA SORABOTKA

Delegacija na bugarskoto Ministerstvo za odbrana, predvodena od ministerot Bojko Noev dopatuva vo poseta na zemjava. Za vreme na prestojot, bugarskiot minister za odbrana se sretna so ministerot za odbrana na Republika Makedonija, Quben Paunovski. Ministrite na dvete zemji go potpi{aa godi{niot plan za bilateralna sorabotka me|u Ministerstvoto za odbrana na Republika Makedonija i Republika Bugarija. Zaedni~ki stav na dvajcata ministri e deka granicite na Balkanot, e posebno na SR Jugoslavija treba da ostanat nepromeneti i me|unarodnata zaednica treba da igra va`na uloga za stabilizacija na Balkanot.

SDSM VO BUGARIJA

So sredbite so liderite na SDSM i na evrolevicata sakavme da dademe pottik na idnata sorabotka, no i da & ka`eme jasno i glasno deka ovde vo Bugarija na bugarskata javnost e apsolutno neto~na tezata deka edinstveni garanti za dobri odnosi me|u Bugarija i Makedonija se momentalno vladeja~kite partii i dokolku dojde do promena na vlasta bilo vo ednata ili vo drugata dr`ava deka ednostrano }e bidat celosno naru{eni, blokirani ili unazadeni odnosite me|u dvete dr`avi, izjavi Branko Crvenkovski za vreme na razgovorite so svoite doma}ini vo Sofija. Toj dodava deka toa ne e to~no i deka ako dojdat na vlast tie odnosi }e se unapredat.