POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

A, MAKEDONSKITE INTERESI?!

Gog ma Gog

Nema pore{ava~ko vreme za Makedonija od ova {to sega go `iveeme: ili }e n# bide, ili nema da n# bide!

Hamletovsko se nadvisilo nad na{ata dr`ava. Stravot e vlezen v koski, i nikoj pove}e ne e siguren, osven malite deca v gradinka, deka ne e prislu{kuvan za dobroto na prislu{kuva~ite. A, mo`ebi i decata v gradinka gi prislu{kuvaat, oti tie verno im prenesuvaat na u~itelkite {to razgovarale doma roditelite.

Nikoj neka ne me uveruva deka prislu{uvaweto e samo za potrebite na "politi~kite evnusi"! Vistinskata `ena ne pra{uva koja e siluvanata, tuku koj e siluva~ot!

Informacijata e edno od najsilnite oru`ja na ~ovekot vo site vremiwa i za site potrebi. I kakva da e, informacijata proizveduva mo}. Mo`e{ da ja upotrebi{ direktno i indirektno.

Znaete kako be{e arhitektirana Slu`bata za bezbednost vo SFRJ? Dodeka & slu`e{e na dr`avata, i slu`bata i dr`avata bea silni. Koga slu`bata po~na da sobira podatoci za poedinci, toga{ ve}e po~na da se nasetuva raspadot na slu`bata i na dr`avata.

Neoptovaren policaec, denovive koga makedonskata demokratija e stavena na ispit, mi raska`uva za ~udesnata sila sobrana vo eden {ef na bezbednost vo eden mal grad: "... [efot sede{e vo kancelarijata kako poglavica vo {atorot, i sekoj den gi ~eka{e informatorite. Tie doa|aa i mu nosea podatoci so kogo bila sino}a glavnata gradska kurva, kaj gi rastovaril {oferot drvata od {umskoto, {to pravele doktorite na de`urstvo so medicinskite sestri, kolku {ajki piknal v xeb smenskiot rakovoditel od stoli~arata, dali direktorot podignal dnevnici, zo{to |ubrexiite ne go krenale |ubreto, koj razgovaral so novinarite!"

Potoa {efot na Slu`bata za bezbednost, kako paun poln so zadovolenata sueta, i so ostroto sekir~e zaka~eno na pojasot, odi da "ras~isti" so reakcionernite, birokratsko-tehnokratski, bur`uaski i gra|ansko-liberalni otpadoci.

I mislev, da bidam iskren, deka so pa|aweto na komunizmot, }e dojde vistinskata demokratija. Taka gi razbrav i Kqusev, i Branko i Qub~o. Zaboraviv deka demokratijata e sepak sistem, ureduvawe podobro od polo{ite.

Krivo mi e {to sum mnogu naiven, so mojot narod zaedno, pa mo`at poedinci me|u nas da pravat toa {to sakaat i mo`at! Definitivno, nie toa im go ovozmo`uvame!

Veruvav vo mladosta na Crvenkovski i Georgievski, i kako dobri i hrabri kormilari se nadevav malata galija makedonska da ja izvedat uspe{no od podvodnite spili na Scila i Haribda.

Arno ama, izgleda stariot gr~ki mit bil golema ~ove~ka vistina: Koj ponietil da ja izbegne Haribda, }e upadne vo Scila!

Ka`ete mi koj ne saka da doznae dali dodeka be{e minister za nadvore{ni raboti na SAD, Medlin Olbrajt nema{e - qubovnik? Zatoa be{e otkrien Klinton so Levinska!

Ili, ima li vo Vladata na Toni Bler homoseksualci? Ima, kako {to ima uli~ni demonstranti vo Vladata na [reder!

Kako mo`e Katerina Bla`evska da pi{uva za site, a nikoj za nea ni{to da ne znae? Mo`e, kako {to mo`e{e Mirka Velinoska da dobiva doverlivi, do kraj nerazjasneti, to~ni ili neto~ni podatoci za milionot dolari provizija na Arben Xaferi!

Kojstoj~inoski go pcue narodot, i nie nikoga{ nema da doznaeme deka ovoj nekoga{ komsomolec, a sega{en aluminski bos, imal tolkav respekt kon pupulizmot?!

Si zamisluvate {to "lafele" Crvenkovski i Trajkovski, ne ona za Ohrid {to vi ja serviraat kako "prispivna no}na pesna" za mali deca, tuku da vi go prenesat `estokiot razgovor za sudbinata na Makedonija!

Na ovoj narod izgleda mu treba pove}e zabava, otkolku leb i sigurnost. Ona so podzaboraveniot kokain za Branko i "medikal-terapijata" za Qub~o, ne e izmisleno, tuku potslu{nato.

Vo Makedonija o~igledno se slu{a s#, i na potslu{nuvawe se staveni site. Mladite, koga }e ja krenat denes slu{alkata na telefonot, ne velat prvo "alo", tuku "slu{aj p... maj~ina", a potoa "povelete, ve molam"!

Edna porane{na dr`ava od Titova Jugoslavija, e ve}e "bolna" od transkriptite na nejziniot pretsedatel Frawo Tu|man... Toa {to se misle{e deka e prednost na pretsedatelot, sega mo`e da bide hendikep za Hrvatska.

Ako liderite na Makedonija (dosega{ni) se merat po delata, a ne po vetuvawata, toga{ ne se za mnogu - ma{ala... Poglednete zad niv {to ostanuva: iljadna armija nevraboteni; mnogu firmi ispusteni; neobjektivno privatizirani; visok stepen korumpirani.

Mi e strav "najdobroto od Makedonija" da ne bide prislu{uvaweto. Za takva stoka, te{ko se nao|a pazar nadvor, ama vnatre mo`eme i so kompenzacija!

Pi{uvaj}i ja "Sokratovata odbrana", Platon predupredi deka "napnatosta e najmalku {to treba da n# voznemiri. So nea morame da navikneme da `iveeme"! I `iveeme, ama na {teta na Makedonija.