Bo`iknite praznici

VOZNES ZA NOVIOT MILENIUM

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Mo{ne interesen ~in bea improviziranite pe{teri, koi vo site hramovi vo Skopje bea simbol za edna hristijanska tradicija. Toa be{e igra na razum i toplina koja gi pleni srcata na vernicite vo na{iot grad

Bo`iknite praznici zavr{ija i ostavija vpe~atok deka tie, ne samo {to bea jubilejni, tuku tie bea dosega najmasovno proslaveni i nam ni podarija voznes za noviot milenium. Mo{ne interesen ~in bea improviziranite pe{teri, koi vo site hramovi vo Skopje bea simbol za edna hristijanska tradicija. Toa be{e igra na razum i toplina koja gi pleni srcata na vernicite vo na{iot grad. Sepak, ako pogledneme kako bea postaveni, so pravo }e re~eme deka sekade ne be{e spored kanonskite propisi na na{ata pravoslavna crkva. Site crkvi vo gradot gi postavija i gi podgotvija pe{terite, nekade porealno i skromno, a nekade sprotivno na na{ite kanonski pravila. Pe{terata vo Soborniot hram "Sveti Kliment Ohridski" be{e sprotivna na bo`jite zapovedi i na{eto pravoslavno slavewe. Dvata kipa, edniot na Sveta Marija-majkata na Gospod Isus Hristos i vtorata na Josifa i kuklata koja go pretstavuva{e mladen~eto Isus bea vo stilot na rimokatolicizmot, nemaa ni{to so na{ata pravoslavna vera i crkva.

Pe{terata deluva{e sprotivno na na{ata crkva, pretstavuva{e navreda i grev za na{eto bo`ikno praznuvawe i mo`eme slobodno da ja osudime.

Od seto toa {to go vidovme, najrealno be{e vo hramot "Svetite apostoli Petar i Pavle" vo naselbata \or~e Petrov. Pe{terata deluva{e privle~no i nejziniot avtor, scenaristot-teolog Sne`ana Spasovska, uspea da go o`ivee i da go prika`e Ro`destvoto na na{iot Gospod vo svetla i topla obvivka.


Crkvata "Sveti apostoli Petar i Pavle"

PO^IT ZA EDEN GOLEM ^IN

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Novogodi{nata poraka za qubov, sre}a i mir pretstavuva golem predizvik za na{ata Makedonska pravoslavna crkva, kako treba da go proslavuva ovoj sre}en, svetol i novogodi{en ~in na novoto leto, nasekade i vo site crkvi

Edinstvena vo svojata primerna bo`estvena instanca, soborniot hram za |or~epetrovskata parohija sosema sve~eno ja proslavi i pre~eka pravoslavnata nova godina - Vasilica. Ovoj poznat hram 2001-ta jubilejna Gospodova godina, 2000- ta od negovoto ra|awe, pred Vasilica i na samiot den ja proslavi kako {to dolikuva.

No}ta pred Nova godina se odr`a sveta Vasileva bogoslu`ba so prisustvo na sve{tenoslu`itelite otec protojerej stavrofor g. Haralampie Angelkovski, protojerej otec g. Ivan Mitevski, a vodena od igumenot arhimandrit g. Naum. Na bogoslu`bata prisustuva{e i ministerot za zdravstvo na Republika Makedonija, g. Dragan Danilovski, so soprugata. Ovaa polno}na novogodi{na molitva, posvetena na golemiot svetec Sveti Vasilij Veliki, ima{e golemo zna~ewe. Na krajot od bogoslu`bata se odr`a i molitva za novoto Gospodovo leto. Arhimandritot g. Naum odr`a sveta novogodi{na beseda i govore{e za golemoto delo na Sveti Vasilij Veliki. Po svetata novogodi{na bogoslu`ba se odr`a novogodi{na trpeza na qubovta, koja pomina vo golema radost i op{to novogodi{no slavewe. Novogodi{nata poraka za qubov, sre}a i mir pretstavuva golem predizvik za na{ata Makedonska pravoslavna crkva, kako treba da go proslavuva ovoj sre}en, svetol i novogodi{en ~in na novoto leto, nasekade i vo site crkvi.

Neka ni e sre}na Novata godina, za mnogaja leta.