CRKOVNI VOJNI

Izjavite na Mitropolitot Petar i natamu vnesuvaat konfuzija

IMAAT LI KRAJ CRKOVNITE NEBULOZI VO AVSTRALIJA?

Kire Cirevski, Sidnej, Avstralija

  • Dali so pomo{ na g. Petar s# u{te }e se raznebituva duhovnoto makedonsko tkivo na pettiot kontinent?
  • Dokolku Poglavarot naumil da dojde vo kanonska vizitacija na makedonskite pravoslavni crkovni op{tini vo Avstralija, redno bi bilo upravite na istite da gi izvesti pismeno, se razbira, dokolku smeta deka e poglavar nad istite
  • Nam vo dijasporata ni trebaat svetite hramovi. Zatoa narodot gi grade{e. Ne sakame nikoj so sila da n# tera vo crkvata, nitu da n# brka od crkvata

Na pragot sme na tretiot milenium, a site iskreno posakuvame, se nadevame, so polni usti zboruvame za nekakvo si edinstvo, za kraj na nedorazbirawata, sudskite procesi, kavgite, raspraviite i raznebituvawata na po{irokata makedonska zaednica na pettiot kontinent. Navredeni dokraj, iscrpeni i emotivno i fizi~ki i duhovno, ve}e navistina nemavme nikakva `elba da se raspravame so pi{uvawe preku vesnicite barem na samiot po~etok od novata 2001 godina, bidejki s# e kristalno jasno deka na vladikata Petar ne mu treba narodot, tuku imotot, pa vo toj kontekst ne e slu~ajna dilemata dali na MPC & treba duhovnoto, ili prvenstveno materijalnoto. Makedonskite pravoslavni crkvi, koi gi izgradi Makedonecot na ovie avstraliski prostori, nekoj saka nasilno da gi pretvori vo nekakov vid peralni na pari, a ne za namenata za koja se izgradeni, za da se slavi imeto na Gospod Bog i da se prodol`uvaat mileniumskite duhovni tradicii na makedonskiot ~ovek kade i da e toj denes vo svetot.

Povodot na na{evo javuvawe se ve}e kli{iranite i krajno degutantni nevistini, notorni kleveti koi strelbeni & se upatuvaat na upravata na Makedonskata pravoslavna crkovna op{tina "Sveta Petka" od Rogdael. Vo gorespomenatiot napis se veli: "Vo procesot na medijatorstvoto, od koj ne treba da se izdavaat detali, jas gi napraviv site mo`ni otstapki. Sega se na red kompanistite od crkvata "Sveta Petka" vo Rogdael - Sidnej, tie da gi ka`at svoite otstapki vo sudskiot spor. Ako ne go napravat toa, na 30 i 31 juli 2001 godina vo Sidnej }e odlu~i Vrhovniot sud na Nov Ju`en Vels. Nie vo imeto na crkvata i Boga storivme s# {to mo`evme da otstapime, sega se na red kompanistite". Ova e izjava na mitropolitot Petar.

LETOVITE NA DEDO PETAR

Ovaa kratka izjava vo nekoi od mediumite e mnogu za~uduva~ka, bidejki vo ramkata na napisot e objavena fotografija na Poglavarot na MPC, g.g. Stefan, za kogo vladikata Petar tvrdi deka ne e legitimen! Se pra{uvame zo{to e objavena fotografija pak tokmu od Poglavarot, a ne od Petar koga toj dava izjava? Petar dava izjava vo negovata avstraliska crkva ili vo imeto na SAS, ili preku izre`iranite sudski sporovi i nasilni~ko prevzemawe na crkvite. Se saka li da se potkopa legitimitetot i aftokefalnosta na makedonskata pravoslavna crkva - toa e pra{aweto koe ni prestoi vo noviot milenium?

Dokolku Poglavarot naumil da dojde vo kanonska vizitacija na makedonskite pravoslavni crkovni op{tini vo Avstralija, redno bi bilo upravite na istite da gi izvesti pismeno, se razbira, dokolku smeta deka e poglavar nad istite. Dokolku smeta deka e poglavar samo na crkvata na Petar vo Avstralija, toga{ neka odi vo negovata crkva.

Site posakuvame i go pokanuvame da dojde Poglavarot na MPC, g.g. Stefan, no da sedne so site nas na edna masa i so dijalog bez pardon da se rastresat site gorlivi pra{awa {to gi optovaruvaat odnosite crkva - dijaspora i obratno. Nie ne sakame da bideme ni sve{tenici, nitu vladici, ama ne i `ivo robje na poedini crkovni velikodostojnici, da bideme ne~ija moneta za potkusuruvawe, da bideme meta na `estoki, a nepravedni udari. Udari koi gi trpat lu|e koi gi gradea crkvite i koi davaat s# od sebe da prodol`i da se slavi preku niv imeto na makedonskiot etnikum vo Avstralija.

Tuka ostanuvaat na{ite idni generacii koi treba da zastanat na kormiloto na makedonskata samobitnost i da doka`at deka sme i postoime bez razlika dali takvite kako Petar n# sakaat ili ne. Na nekoj mo`ebi ne mu trebaat crkvi, tuku pari. Nam vo dijasporata ni trebaat svetite hramovi. Zatoa narodot gi grade{e. Ne sakame nikoj so sila da n# tera vo crkvata, nitu da n# brka od crkvata. Poslednite triesetina godini kako verni ~eda na majkata crkva uspeavme da go zapalime Sveti Klimentovoto kandilo skoro niz site pogolemi metropoli na svetot i ne dozvolivme nikoj da se poigra so ugledot na na{ata Makedonska pravoslavna Sveti Klimentova crkva.

So sumiraweto na site potro{eni sredstva od avstraliskata eparhija koja momentalno ne funkcionira, na{iot dedo vladika napravi tolku mnogu ~asovi na let so avionite, i tolku pari se frleni, {to te{ko deka bi mo`el pred kogo bilo da najde opravduvawe za dalekuokeanskite, avstralisko-novozelandski preleti od i do nepostoe~kata i samonare~ena, neustavno avstralisko-novozelandska eparhija, koja tokmu g.Petar ja svede na totalen pusto{.

Koga vladikata se opredelil da ka`e ne{to od medijatorstvoto, treba da bide iskren, bidej}i lagata najmalku e doli~na za eden crkoven visokodostojnik. ]e se obideme nakratko da napravime hronolo{ki osvrt na medijatorstvoto, iako za toa nemavme nikakva namera, no kolku za potsetuvawe:

Pi{uvate, g. Petar, deka ste gi napravile site mo`ni otstapki vo va{e ime, no zo{to toga{ ne gi ka`uvate tie "grandiozni" od va{a strana napraveni otstapki za da gi znae javnosta, pa taa neka presudi, ako sme nie gre{nicite kako {to vie ne pretstavivte, bez tronka ulus vo makedonsko-avstraliskata javnost.

Barate otstapki od nekakvi kompaweri? Ka`ete gi poimeno i dokumentirano, dokolku i imate dokumenti, pa potoa da vidime koj e vo pravo, a koj ne, a ne vie odnapred ja izrekuvate egzekucijata.

Ni zboktisa ve}e od tie kovanici, vklu~itelno te kompaweri, te kompanisti, da ne gi redime drugite arsenali so koi vie se slu`ite, oti ne e ni red da se stavaat vo edno vakvo pisanie, a za `al vie se rasfrluvate so niv. Zatoa, nema kompaweri, tuku toa e makedonskiot narod. Toj gi grade{e crkvite za da sveti kandiloto na Sveti Klimenta i na ovie prostori me|u svojot ra{trkan makedonski narodec i da se slavi imeto na Semo}niot Gospod Bog i imeto na rodnata ni na{a makedonska zemja.

NEOSTVARENI SREDBI

Dedo Petre! Ne se toa ali{ta {to mo`eme da gi soble~eme i da vi gi dademe. Toa se duhovni hramovi, crkovni op{tini na na{iot etnoopstoj na svoj na~in, za {to vie mesto da se gordeete i da ni pomagate, vie prodol`uvate so uni{tuva~kiot pohod.

Dojdovte vo Avstralija na podmolen na~in turkajki go vo isku{enija va{iot brat vo Hrista i narodot ne ve saka - zatoa ja nemate ni poddr{kata, ni doverbata?

No, da se vratime na slu~ajot vo Sidnej.

Medijatorstvoto be{e zaka`ano za 11 i 12 septemvri minatata godina, do toa ne dojde, bidej}i vladikata Petar preku negovite advokati navreme ne gi dostavi potrebnite dokumenti, odnosno negovite barawa do g. Ser Lorenc Strit na razgleduvawe. Inaku, Ser Strit e eden od najeminentnite vrhovni sudii vo penzija koj se obvrza da go vodi medijatorstvoto. Zna~i, ovie datumi propadnaa po vina na vladikata Petar. Duri na vtoriot den be{e dostavena dokumentacija od 117 stranici koja be{e neprifatliva, bidej}i kako {to be{e vladikata informiran od medijatorot, potrebni se maksimalno 3 do 4 stranici so barawa od negova strana, a ne samo da se postavuvaat uslovi, bidej}i medijatorstvo ne mo`e da se izveduva so irede. A za ova go o~ekuvame odgovorot od vladikata Petar.

Vtoriot datum be{e zaka`an za 17 noemvri minatata godina, a na taa sredba dopatuva i delegacija ispratena od Poglavarot na MPC. I na ovaa sredba, iako se isprevrtea site gorlivi pra{awa ve}e po kojznae koj pat, ostana dilemata {to saka vladikata. O~igledno vo igra bea da se postignat dve raboti - i da ostavi dobar vpe~atok kaj g. Strit i da postigne s# {to naumil, bez da ja sfati realnosta deka ova ne e uli~en razgovor, tuku sekoj zbor vleguva kako traen dokument vo sudskite tefteri. No, pak s# be{e ve}e videno i ~ueno. Trikomanski po staroto - edno se zboruva, drugo se misli, a treto se ~ini. No, bidej}i nekoi raboti ostanaa nedore~eni, dogovorena be{e povtorna sredba za vo nedelata na 26 noemvri. Na ovie dve dosega odr`ani sredbi prisustvuvaa delegatite isprateni od Poglavarot g.g. Stefan, no ne vo sobata na lice mesto kade {to se pregovara{e, tuku kako svedoci deka ne{to se razgovara, a {to se razgovara }e mu ka`at... i na kraj, ama ako im ka`at, }e im ka`at taka kako {to toa nekomu mu odgovara malku filovano - doterano i verojatno iskonstruirano.

Kako potvrda na toa deka i ovaa delegacija be{e pro{etana naokolu go davame sledniot podatok za koj barame i javen odgovor od dedoto Petar. Ne sakame da se vpu{tame vo podrobnosti samo sakame da potvrdime pred javnosta deka seto re~enoto e nedore~eno, a ka`anoto e laga.

Pred nedelnata sredba da bide odr`ana oficijalno pred medijatorot, dogovoreno be{e zaedni~ko me|usebno dogovarawe vo petokot vo kancelarijata na advokatite kade treba{e da se sretneme na masa so vladikata Petar, delegacijata na Poglavarot, advokatite od dvete strani i upravata na MPCO "Sveta Petka". Do ovaa sredba ne dojde, bidej}i vladikata Petar so delegacijata be{e vo Melburn i go odlo`i letot za naredniot den, bidej}i ako dopatuva{e vo petokot kako {to be{e dogovoreno, treba{e direktno od aerodrom zaedno so gostite da dojde na sredbata, a toa ne mu odgovara{e.

RASTURAWE NA CRKOVNIOT SISTEM

A zo{to ne mu odgovara{e, samo toj li~no najdobro znae. Samo, eve mu mo`nost da & ja ka`e vistinata na javnosta.

No, ete, sredbata be{e zaka`ana za naredniot den (vo sabotata na 25 noemvri). Site o~ekuvavme deka kone~no }e prisustvuvaat i gostite od Makedonija, bidej}i toa be{e prilika da se razglobat mnogute bolni pra{awa. No, odnovo se is~udivme zo{to niv gi nema{e, bidej}i navodno nemalo potreba da prisustvuvaat, a na gostite im bilo re~eno deka vladikata }e odi samo do advokatite da se dogovori bo`em za naredniot den - nedelata, za oficijalnata sredba pred medijatorot Lorenc Strit. Ete ti u{te edno namerno podmetnuvawe. A za volja na vistinata, vladikata Petar i g. Dimitar Bel~evski bea smesteni vo stanot na Mitko Mitrev, pa ne pretstavuva{e nikakov problem tie da odat zaedno na ovaa nezvani~na sredba, dodeka protojerejot \orgi Kacarski be{e smesten kaj sve{tenikot Trajko Mojsov koj `ivee{e malku podaleku, no ako se saka s# se mo`e. Mo`ebi dedoto Petar vode{e smetka za gostite da ne se preumorat, talkaj}i po sidnejskite ~ikmaci. Kakva ironija!

Koga po~naa ve}e vakvi ~udni ne{ta da se pravat, toga{ mo`ebi e dobro da znae javnosta deka koga ~lenovite od delegacijata doa|aa vo Avstralija, doa|aa poedine~no, najprvin vladikata Petar, potoa Kacarski i na krajot Bel~evski. Koga se vra}aa, sam zamina Kacarski, dodeka vladikata Petar i Bel~evski zaminaa zaedno. Mo`ebi za nekogo toa ne e mnogu va`no, no za vistinata da se dotera do kraj e osnoven podatok. Ova e va`en podatok.

Zarem mo`no e i ovaa delegacija da izleze so izre`irano scenario vo stilot na mnogu {tetnata avstraliska ekskurzija na gospodinot \or|i Naumov i u{te podegutantnite negovi izjavi.

Zo{to gi izmamivte ~lenovite na delegacijata? Zo{to ne gi povedovte zaedno so vas da slu{aat na lice mesto?

Tie bea dojdeni izvorno da gi vidat sostojbite i da bidat prisutni na medijatorstvoto, a ne da talkaat po hodnicite i nekoj na kraj da mu ka`uva ~ar{iski muabeti, selektivni i po negov vkus dobro filtrirani {emi i temi.

Bo`em Petar ne saka{e da ja otkrie tajnata "a la Pentagon" i navodno ne dozvoluval medijatorot da prisustvuvaat!

Sudot, dedo Petar, nema da bide samo na 30 i 31 juli 2001, tuku zapo~nuva toga{ i se ostaveni ~etiri nedeli za razvrska na sporot, a mo`no e i pove}e vreme da trae. Kakva tragedija, kakvo pogubno sudsko stampedo.

So ovoj sudski proces se nametnuva pra{aweto za opstanokot na MPC na avstraliskiot kontinent. ]e bide crkva na makedonskiot narod ili crkva na podobnite kon poedini vladici. Nikoga{ vo toj slu~aj nema da zavladee mirot na ovie prostori. Ili se te`nee i se pravi s# na eden perfiden na~in da dojde do potpolno rasturawe na crkovniot sistem vo Avstralija, bidej}i sudskiot spor {to MPC i SAS go vodat preku vladikata Petar protiv Makedonskata zaednica vo Avstralija, a na koj vo SAS indiferentno mu gledaat na ovoj najgorliv problem s# u{te veruvaj}i im na izre`iranite lagi i dvoli~nosta na nivniot brat vo Hrista, na dneven red }e se nametne pra{aweto za legimitetot na Poglavarot, a kogo, Gospode bo`e kakov apsurd od arsenalot na Petar, koj i denes go smeta za nevaliden svojot duhoven padre...

Ne sudete, bidej}i narodot e gotov da vi presudi!