Smrtta na pacientot Zoran Atanasov kako povod

PENICILINSKI [OK ZA BELITE MANTILI

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • ]e se zapra{aat li sega zdravstvenite odgovorni institucii dali po ovaa slu~ka makedonskiot gra|anin }e pobara nivna pomo{ ne pla{ej}i se deka mo`ebi toj e sledniot komu ne{to }e mu se slu~i?
  • Mo`ebi pro{etkite niz ambulantite, poliklinikite i bolnicite na ministerot za zdravstvo, Dragan Danilovski, bea negov ubav gest, no {to fajde od tie pro{etki koga zdravstvoto s# u{te stoi na stakleni noze!?

Dodeka zdravstvoto s# u{te go potresuvaat bezbrojnite aferi, {pekulacii i "igri", minatata nedela javnosta be{e {okirana od u{te eden nemil nastan koj odnese ~ove~ki `ivot. Pacientot Zoran Atanasov, deset minuti otkako ja primil injekcijata penicilin, pa|a kako pokosen bez srceva aktivnost, bez krven pritisok. Soprugata na po~inatiot veli deka ekipata brzo reagirala, prodol`eno e so davawe anti{ok terapija, davawe adrenalin, povikana e i ekipata na Brza pomo{, no za pacientot ve}e bilo docna. Me|utoa, kakva e taa brza reakcija koga se ~ekalo potrebniot serum, koj sekoga{ treba da e pri raka, da se donese od drugo mesto!?

I kako po obi~aj, sekoga{ vinata se prefrla na drug, a site onie koi treba da snosat nekakva odgovornost nao|aat opravduvawa. Iako i na sekoj gra|anin mu e poznato deka penicilinot ponekoga{ predizvikuva nesakani dejstva, sepak na~alnikot na poliklinikata "^air" e iznenaden od ovoj tragi~en nus-efekt!

Za penicilinskata injekcija od germanskata firma "Roteks", koja mu be{e dadena na po~inatiot pacient, istiot na~alnik dava objasnuvawe oti vo nivnata deklaracija stoi deka treba da se ~uvaat na temperatura do 15 stepeni vo fri`ideri, a tie famozni fri`ideri, kako po obi~aj, vo na{ite polikliniki gi nema. Na{ite ambulanti nemaat uslovi da gi ~uvaat lekovite spored odredenata temperatura, pa prinudeni se lekovite da gi ostavaat na sobna teperatura, {to sekako e von pravilata. Na makedonskiot gra|anin - potencijalen pacient ne mu e va`no kade treba da se ~uvaat lekovite, tuku toj se pra{uva dali po dadenata pomo{ od medicinskoto lice toj }e bide siguren deka potoa }e izleze `iv i po nekoe vreme zdrav. ]e se zapra{aat li sega zdravstvenite odgovorni institucii dali po ovaa slu~ka makedonskiot gra|anin }e pobara nivna pomo{ ne pla{ej}i se deka mo`ebi toj e sledniot komu ne{to }e mu se slu~i? Mnogu pra{awa predizvikuvaat strav i baraat odgovor, no kaj nas, po s# izgleda, va`i praviloto: "Rizikuvaj, mo`ebi }e ima{ sre}a da pre`ivee{".

Penicilinot "Roteks" go distribuira veledrogerijata "Elbior" ~ij direktor e soprugata na d-r Stojmir Petrov, direktor na Institutot za farmakologija i toksikologija vo ~ii ramki "funkcionira" Centarot za sledewe na nesakani dejstva od lekovi. Toj tvrdi deka uvozot na injekcii se vr{i regularno ve}e ~etiri godini so dokument izdaden od Ministerstvoto za zdravstvo i kategori~ki negira deka penicilinot "Roteks" e pri~ina za smrtta na pacientot, zatoa {to tie ne se lo{i preparati.

Po tragi~niot slu~aj, Ministerstvoto za zdravstvo reagira{e zadocneto, davaj}i naredba da se povle~at zastra{uva~kite penicilini. No, koga ve}e go spomnavme Ministerstvoto, treba da se potsetime i na Predlog - zakonot za zdravstvena za{tita vo koj se govore{e deka me|u prvite aktivnosti koi }e se prevzemat }e bide doopremuvaweto na ambulantite. Potreben li e zakon za da se nabavat tie fri`ideri i serumi koi treba da bidat osnovna oprema na sekoja ambulanta, pa makar da se nao|a i vo najoddale~enoto mesto od koj bilo grad?!

Mo`ebi pro{etkite niz ambulantite, poliklinikite i bolnicite na ministerot za zdravstvo, Dragan Danilovski, bea negov ubav gest, no {to fajde od tie pro{etki koga zdravstvoto s# u{te stoi na stakleni noze!?

I na krajot, potrebno li e da se slu~i povtorno nekoj incident pri {to }e se izgubi ~ove~ki `ivot, pa potoa licata vo beli mantili da reagiraat?!!!