FORUM

STAORCITE PRVI GO NAPU[TAAT BRODOT KOJ TONE

Stefan Donevski - Majka, Ohrid

Ova ~esto pati go vele{e segapokojniot Dragan Bogdanovski, osnova~ot i tatkoto na VMRO-DPMNE. Pri toa on misle{e na 1997 godina, koga ve}e se ~ustvuva{e padot na vladata na Crvenkovski i pobedata na VMRO-DPMNE? Vo taa godina mnogu komunisti so dlaboko komuwarsko minato po~naa da vleguvaat vo "Vemeroto, (kako {to velat Bugarite) i meteorski da dobivaat vrvni funkcii vo partijata. Ova bea voglavnom "Vemerovci" od li~ni interesi nekoj ve}e otpadnaa, nekoj s# u{te se na visoki funkcii, no i na nif denovite im se broeni.

Od prvata grupa na nas desetina lu|e koi ja sozdadovme ovaa partija vo proleta 1990 godina, ostana samo Qup~o. Nekoj drug od niv ne mo`am da prepoznaam. vo sega{novo rakovotstvo. Prakti~no partiskoto rakovotstvo se rasturi pod golem pritisok na toga{nata dr`avna bezbednost, koj trae{e celi sedum godini. Toga{nata dr`avna bezbednost gi eliminira site progresivni ~lenovi na rakovotstvoto, so cel da go prevzeme presedatelstvoto na partijata i da i udri klu~, da ja zatvori, a so toa da ja snema od politi~kata scena vo Makedonija. Dr`avnata bezbednost celi sedum godini prave{e so partijata prakti~no {to saka{e. Vo prv red gi menuva{e rakovotstvata vo ogranocite niz provincijata i prave{e sekakvi kombinacii, samo da ja uni{ti partijata. Glavniot neprijatel na dr`avnata bezbednost be{e Dragan Bogdanovski, protiv kogo vr{e{e masovna kampawa i prakti~ki go istera od zemjata vo proleta 1993 godina zasekoga{. Preku toga{nite dr`avni medii ona sekojdnevno go dezinformira{e likot na Bogdanovski, go crnea so site mo`ni i nemo`ni izmislici za nego. Seu{te sretnuvam lu|e intelektualci koi veruvaat na toga{nata komuwarska propaganda i me pra{aat dali on bil dobar Makedonec i sli~no. Toga{nata propaganda na dr`avna bezbednot, prodol`enata raka na zloglasnata UDBA {ire{e tolku golema propaganda protiv Dragana, da on si ja zema torbata i ja napu{ti Makedonija zasekoga{ i zamina za [vetska kade be{e primen kako politi~ki borec i kade umre vo 1998 godina.

Dragan vo makedon{tinata otskoknuva{e od site nas, on ne samo {to be{e golem Makedonec, jas bi go narekol fanati~en Makedonec. Vo edna prilika go pra{av?, od kade mu doa|a toj golem makedonski naboj?, on mi odgovori deka toa go nasledil od dedomu koj bil kumanovski vojvoda, od selo Kle~evce. Drugite ~lenovi dr`avnata bezbednost koja be{e dlaboko velzena vo presedatelstvoto gi eliminira na toj na~in {to {ire{e razni dezinformacii me|u nas; te toj bil {pion, te onoj bil {piun i taka sozdava{e karanici me|u presedatelstvoto. Mene probaa da me ignoriraat so toa {to ne me povikuvaa na najva`nite po~eto~ni sostanoci, koga treba{e da se vidi koj e i {to je. Toa bea mnogu va`ni sostanoci koga treba{e da se vidi koj e za Makedonija i koj e protiv. Na`alost jas vo po~etokot ne razbrav deka zad site ovie zadkulisni igri stoi toga{nata zloglasna UDBA. Jas toga{ mislev deka presedatelstvoto e nesposobno za ovaa visoka cel, kakva {to nie ja zacrtavme vo na{ata programa vo [vetska i vo Berlin i dadov otkaz, bidej}i mislev so vakvi lu|e ne mo`e da se sorabotuva i ostvari na{ata sveta cel. Udba misle{e prvo da ne eliminira nas nekolkumina koi dojdovme od diasporata, poto~no vo Germanija i [vetska, kade {to imafme svoi domovi. Vo toa potpolno uspejaa, site nie se vrativme nazad vo diasporata, dlaboko razo~arani od priemot vo tatkovinata. Udba misle{e deka so Qup~o lesno }e zavr{i i nego najmalku go gibaa, no vo toa grdno se izla`aa. Diasporata vo [vetska i Berlin be{e taa koja ja sozdade ovaa partija edinstveno nie vo po~etokot finansiski ja pomagafme i na krajot Qup~o ni go svrte grbot. Kako rezultat na toa sega{nava diaspora e celosno protiv Qup~ota, edinstveno MPO od Kanada go podr`uva.

So vakva startna biografija VMRO-DPMNE ne mo`e da o~ekuva dolga qubov i golem prosperitet. Samo partija so zdravi temeli i bogata tradicija, mo`e dolgo da opstane na Balkanot. O~igledno vo sega{novo rakovotstvo na partijata "lon~iwata se ispome{ani".

Vo poslednive meseci stana moderno da poedini parlamentarci gi menuvaat partiite, se zboruva deka se vo igra milionski sumi vo marki, kako nagrada za premin vo druga partija. O~igledno narodnata pogovorka; "podobro e pet minuti vlas otkolku 50 kg. zlato, seu{te dr`i.