SOCIJALA

@IVOTNI SUDBINI: Dr`avata zatajuva onamu kade {to nejzinata pomo{ e najpotrebna

NADE@ ZA BOBI VO BEZNADE@NATA ZABORAVENOST

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Roditelite na Bobi tropnale na mnogu vrati, no re{enie za nivnata materijalna sostojba dosega ne se na{lo. Vetuvawata na nadle`nite vo instituciite koi se zadol`eni za re{avawe na problemite od vakov vid dosega ne se ostvareni, iako za itnosta e bespredmetno da se razgovara
  • Mojot problem go aktuelizirav i vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika, a mojata molba od ovaa institucija be{e vratena vo Centarot za socijalni raboti vo Veles. Pobarav priem i kaj premierot Georgievski, no dosega odgovor nema

Na petnaesettiot kilometar od patot od Veles kon Bogomila, smesteno vo podno`jeto na planinskiot masiv, se nao|a seloto Stari Grad. Za obi~niot patnik, selo so karakteristi~na makedonska arhitektura, za `al, edno od mnogute koe ja izgubilo bitkata so civilizacijata i migracijata. No, nitu vremeto dosega ne uspealo celosno da gi izbri{e tragite od negoviot nekoga{en podem koga negovite `iteli tvorele, rabotele i ednostavno `iveele so svoite sekojdnevni obvrski. Pe~at od toa vreme ostavile prekrasnite gradbi koi s# u{te prkosat, se razbira, nagrizani od zabot na vremeto.

Maliot Bobi Panovski

Sega s# e poinaku! Nekolkute semejstva za koi vremeto od poodamna zastanalo, sploteni so negibnatata priroda, go `iveat `ivotot vo koj sre}ata i tagata ja spodeluvaat so sonceto i mese~inata. Normite i pravilata od urbanite sredini ovde nemaat nikakva va`nost, a nekolku~asovnoto odewe pe{ do civilizacijata e sekojdnevna rabota.

SOCIJALNA POMO[

Vo krajno lo{i uslovi za `iveewe semejstvoto na Zlatko i Stanka Panovski potisnati od siroma{tijata i prepu{teni sami na sebe, so svoite tri deca, se del od selskata idila koja svojata surovost nemilosrdno ja poka`uva onamu kade sudbinata si poigruva so `ivotot. Zlatko i Stanka se nevraboteni i momentno primaat socijalna pomo{ koja iznesuva 2.800 denari. @iveat vo ku}a koja e vo sopstvenost na semejstvoto Kiraxiovci, koi sekojdnevno insistiraat da se otselat. Za nesre}ata da bide pogolema, edniot sin na ova semejstvo e te{ko bolen so dijagnoza: te{ka popre~enost vo psihi~kiot razvoj, encefalopatija i epilepsija. Vo otsustvo na elementarni uslovi za nega na lice so vakva dijagnoza, toj ve}e sedum godini `ivee vo mnogu te{ki uslovi. Sredbata so Bobi be{e ma~na. ^ini{ razgovara so zimata, ~ini{ podava raka kon snegot, ~ini{ gi prepoznava pticite i gi zapira so pogled vo letot...

Domot na semejstvoto Panovski

 

Bobi se rodi na 23.8.1993 godina kako vtoro dete vo semejstvoto. Be{e normalno i zdravo dete s# do tretiot mesec koga kako posledica na visoka temperatura padna vo koma koja trae{e sedum dena, objasnuva Stanka, majkata na Bobi. Po vakvata sostojba jasno be{e deka ponatamu Bobi i moeto semejstvo }e mora da se bori so posledicite od komata, a negovata dijagnoza samo go potvrduva toa kade se naveduva deka pacientot prakti~no samo vegetira. Momentno vo `ivot se odr`uva so sekojdnevna terapija koja e sostavena od Apaurin 2 mg, Phenobarbiton, Apilpesin i redovna fizikalna terapija koja nie kako semejstvo ne mo`eme da si ja dozvolime. Od ishrana edinstveno konsumira mleko koe sekojdnevno go kupuvame. Na Centarot za socijalni raboti od Veles mu bea potrebni tri godini da donese zaklu~ok so koj vrz osnova na naodot i misleweto br.10361/55072 od 15.12.1995, Komisijata za mentalno zdravje na deca i mladinci - Skopje od ~len 89 od Zakonot za socijalna za{tita, na Bobi Panovski mu se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 2.500 denari, dodava Stanka.

Seloto Stari Grad

Vo me|uvreme roditelite na Bobi tropnale na mnogu vrati, no re{enie za nivnata materijalna sostojba dosega ne se na{lo. Vetuvawata na nadle`nite vo instituciite koi se zadol`eni za re{avawe na problemite na vakvite slu~ai dosega ne se ostvareni, iako za itnosta e bespredmetno da se razgovara.

VISTINSKO RE[ENIE

Mojot problem go aktuelizirav i vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika, a mojata molba od ovaa Institucija be{e vratena vo Centarot za socijalni raboti vo Veles. Pobarav priem i kaj premierot Georgievski, no dosega odgovor nema. Nie kako semejstvo dosega nekolkupati incidentno sme primile pomo{ od dobronamernici koi navistina sakaat da ni pomognat. Me|utoa, edno e jasno, mora da se najde vistinsko re{enie za da mo`e na{eto semejstvo da egzistira i da prodol`i so neguvawe na Bobi i negovite bra}a. Vo momentov, pod itno, e potrebno vrabotuvawe na eden od roditelite i obezbeduvawe pristojno `iveali{te. Jasno e deka dr`avata }e mora da iznajde re{enie za vakvite i sli~ni slu~ai, ~ij broj e navistina golem. Incidentnoto re{avawe na problemite so ovie semejstva ne e re{enie, objasnuva Stanka.

Nade`ta koja s# u{te be{e prisutna na licata na roditelite na Bobi dava za pravo da se nadevame deka za ova semejstvo }e se iznajde trajno re{enie i nivnite sinovi }e mo`at svoeto detstvo da go pominat vo uslovi koi gi zaslu`uvaat.