POLITIKA

Posledna runda "pregovori" me|u poznatite politi~ki akteri

PREMIEROT, "PREMIEROT" I NARODOT

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Koja e pri~inata {to gospodinot Premier se odlu~il (ako se odlu~il) na vakov o~ajni~ki ~ekor, pa se drznal da bara imunitet za sebe i za svoeto semejstvo? Koja e, pak, pri~inata {to gospodinot Crvenkovski, spored izjavata na gospodinot Premier, se odlu~il (ako navistina se odlu~il) na {irewe nevistini i dezinformacii, baraj}i spas pred s# za sebe, pritoa ~uvstvuvajki deka kone~no ja zagubil i poslednata nade` za pa|awe na aktuelnata Vlada?
  • Za sre}a ili nesre}a, makedonskiot elektorat ima{e mo`nost dobro da gi zapoznae i dvajcata, se razbira vo svojstvo na premieri. Vremeto poka`a deka i dvajcata ne se kadarni da ja vodat dr`avata i narodot koj slepo veruva{e vo nivnite predizborni vetuvawa

Definitivno im uspea da me zbunat. Samo {to pomisliv deka "udiraweto ~etki" e izliten metod na molerisuvawe, gospodinot premier Georgievski povtorno po~na da bojadisuva. Vo pet do dvanaeset od starata godina gi isprati svoite emisari da go ubedat gospodinot Crvenkovski deka seriozno razmisluva za predvremeni izbori vo 2002 godina. Potenciram vo 2002 godina!

Ne mi e jasno kakvi se tie predvremeni izbori koga tokmu taa godina e godina na redovni parlamentarni izbori koi pogolemiot del od narodot so netrpenie gi o~ekuva. I zamislete, preku emisarite, gospodinot Premier pobaral imunitet za nego i negovoto semejstvo! Iako, ve}e utredenta, sleduva{e demant na vakvite obvinuvawa za ponudata, sepak ostanuva otvoreno pra{aweto komu mu be{e potrebna ovaa politi~ka cirkusijada?

Koja e pri~inata {to gospodinot Premier se odlu~il (ako se odlu~il) na vakov o~ajni~ki ~ekor, pa se drznal da bara imunitet? Koja e, pak, pri~inata {to gospodinot Crvenkovski, spored izjavata na gospodinot Premier, se odlu~il (ako navistina se odlu~il) na {irewe nevistini i dezinformacii, baraj}i spas, pred s# za sebe, pritoa ~uvstvuvaj}i deka kone~no ja zagubil i poslednata nade` za pa|awe na aktuelnata Vlada?

Komu da mu se veruva? Za sre}a ili nesre}a, makedonskiot elektorat ima{e mo`nost dobro da gi zapoznae i dvajcata, se razbira edniot vo svojstvo na "gospodin Premier", a drugiot vo svojstvo na gospodin premier. Vremeto poka`a deka i dvajcata ne se kadarni da ja vodat dr`avata i narodot koj slepo veruva{e vo nivnite predizborni vetuvawa.

AROMATA NA @OLTITE ROZI

Biserite od repertoarot na gospodinot Crvenkovski na makedonskata javnost & se dobro poznati, pa potrebata od izlez od marginite na zaboravenosta }e mora da ja definira so nekoja nova "finta" koja narodot ne ja poznava. Istoriskata {ansa od Makedonija da napravi pristojno mesto za `iveewe ja propu{ti, iako za vreme na negovoto vladeewe uspea da ja proturi tezata deka "Oazata na mirot" e negovo delo. Cenata na vakviot epitet be{e golema, no s# u{te ne mo`am da razberam zo{to smetkata ja naplati od narodot? Sozdavaweto na bezbroj piramidalni {tedilnici vo koi propadnaa za{tedite na iljadnici semejstva, izborot na najlo{ata varijanta na privatizacijata, kako i ministrite vo trenerki koi xogiraat po konzulskite sokaci, pridonesoa da dobie crven karton od narodot. Kruna na vakvoto vladeewe be{e izgubenata bitka so oktopodot, su{testvo dotoga{ nepoznato na ovie prostori. Arogantnosta se pretvori vo manija i koga be{e na vrvot na piramidata, narodot go kazni i go prati vo opozicija od kade sopstvenite i gre{kite na pozicijata se gledaat trodimenzionalno.

Sega, osokolen od rezultatite na poslednite "komunalni" izbori vo stilot na golemite voda~i, bara prostor za povtorno vra}awe na piedestalot na makedonskata politi~ka scena. Koristej}i "evtini finti", koi patem re~eno na site ni se poznati, zaborava deka narodot odamna e imun na aromata na `oltite rozi!

BALKANSKATA MEANA NA PREMIEROT

Za~uduva faktot {to gospodinot Georgievski, iako izminative dve godini igra{e so beli figuri i prednosta be{e na negova strana, se dovede vo situacija od opozicijata da bara pat-pozicija.

Negovata ideja za sozdavawe tripartiten "hibrid" me|u dve krajno ekstremni politi~ki partii, za~inet so doza na alternativnost koja mu be{e potrebna za balansirawe na ekstremizmot, be{e utka so katastrofalni posledici. Narodot e doveden na rabot na egzistencijata, a dr`avata se pretvori vo "balkanska meana" vo koja ne se znae koj pie, a koj gi pla}a smetkite. A smetkite se golemi!

Stilot na praktikuvawe na demokratijata go sru{i i posledniot most me|u ovaa Vlada i ovoj narod, pa otkako i samiot go po~uvstvuva toa, gospodinot Premier po~na da gi menuva "molerite". Me|utoa, i ovaa merka se poka`a neefikasna, iako po sekoja nivna promena n# ubeduva{e deka toa go pravi za posleden pat! Malku e simptomati~no {to i "tie" pred "ovie" imaa sli~en problem so "son~ogledite" vo nivnite redovi. No, vo momentov preovladuva ~uvstvoto deka tokmu ovie dve feli ("molerite" i "son~ogledite"), se najseriozen politi~ki konkurent, olicetvoreni vo momentno najnacionalnata makedonska partija.

Vo tekot na dosega{noto vladeewe na sega{niot gospodin Premier, Makedonija se pretvori vo nesigurno mesto za `iveewe! Za volja na vistinata, nitu vo "Oazata na mirot" ne be{e polesno, ama sega se ~uvstvuvam kako da sum vo "devettiot" krug od "Pekolot".

Sekojdnevnite kriminalni aktivnosti na razni klanovi i grupi, kako i "vozeweto vo sprotiven pravec", pridonese ~uvstvoto na nesigurnost da se manifestira na sekoj ~ekor. Kako nagrada za "kooperativnosta" so zapadniot "faktor", go izgubivme "liderskoto" mesto vo Jugoisto~na Evropa i n# smestija vo nekakov (se izvinuvam, ama ne mi e jasen poimot) Zapaden Balkan! Va`no e da sme "Na Zapad", pa toa neka bide i na Balkanot!

Strukturnite reformi, po pravilo, sekoga{ se usloveni od nadvore{ni "faktori" koi si dozvolija svoite prvi~ni sugestii da gi pretvorat vo uceni! Vlegoa vo fundamentite na site dr`avni institucii, pa `elbata za "molerisuvawe" drasti~no im se zgolemi!

Dr`avnite i nacionalnite interesi se marginaliziraat vo imeto na nekakvi povampireni proisto~ni idei koi vo 21 vek ne pominuvaat!

Na najbeskrupulozen na~in se primenuvaat zastareni metodi na vlevawe strav kon site onie koi }e se drznat da ja kritikuvaat "ovaa" politika, a cel na "odredite" na vlasta stanaa i site onie koi ne ja poseduvaat "magi~nata partiska kni{ka" na "ovaa" partija.

Kakva ironija? Seto ova go pravat vo imeto na narodot!!! ]e sfatat li nekoga{ deka la`nata transparentnost pri nivnite sredbi na makedonskata javnost ne & e potrebna? Toa {to imaa da go ka`at, go ka`aa pri posledniot TV-duel, {to narodot, za razlika od niv, s# u{te go pameti!

Kako i da e, edno e sigurno! I dvajcata do polovina se vo `iviot pesok i pri sekoj nepromislen poteg s# pove}e tonat kon dnoto na bezdnata! Vo momentov ne e va`no komu prvo }e mu se slu~i toa. I onaka dvajcata }e potonat!

Site zlodejanija i haosot {to uspeaja da go napravat vo site sektori na politi~kiot, ekonomskiot i duhovniot `ivot, makedonskiot narod nema da im gi prosti!


Biserite od repertoarot na gospodinot Crvenkovski na makedonskata javnost & se dobro poznati, pa potrebata od izlez od marginite na zaboravenosta }e mora da ja definira so nekoja nova "finta" koja narodot ne ja poznava. Istoriskata {ansa od Makedonija da napravi pristojno mesto za `iveewe ja propu{ti, iako za vreme na negovoto vladeewe uspea da ja proturi tezata deka "Oazata na mirot" e negovo delo.

Stilot na praktikuvawe na demokratijata go sru{i i posledniot most me|u ovaa Vlada i ovoj narod, pa otkako i samiot go po~uvstvuva toa, gospodinot Premier po~na da gi menuva "molerite". Me|utoa, i ovaa merka se poka`a neefikasna, iako po sekoja nivna promena n# ubeduva{e deka toa go pravi za posleden pat!