Praznik na radosta i sre}ata

"HRISTOS SE RODI, VISTINA SE RODI"

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • O, Bo`e, o Gospode. Ve~na e tvojata himna na `ivotot {to ti Gospode go sozdade za da n# prati{ site nas vo svetlinite na ve~nosta i heruvimite. Zatoa {to nie Hristovoto ra|awe i Bo`ik go sakame oti so nego se rodi mladenecot, na{ata nade`, na{eto spasenie

Gospod Isus Hristos e na{ata svetlina, na{eto raduvawe, na{ata nade`. Eden od najgolemite praznici na hristijanite e Bo`ik, ra|aweto na na{iot Spasitel g. Isus Hristos, a tokmu adetite i obi~aite se ona {to n# ispolnuva so sre}a. Na ovoj blag den `iveeme i za utre, a so molitvite i pesnite za da go dobieme ve~niot `ivot od Boga, sozdaden za nas -pravednicite. Hristos se rodi za i nie povtorno da se rodime, vo ve~noto Bo`jo carstvo. Za nas Bo`ik e najubavata i najsvetlata yvezda.

O, Bo`e, o Gospode. Ve~na e tvojata himna na `ivotot {to ti Gospode go sozdade za da n# prati{ site nas vo svetlinite na ve~nosta i heruvimite. Zatoa {to nie Hristovoto ra|awe i Bo`ik go sakame oti so nego se rodi mladenecot, na{ata nade`, na{eto spasenie.

Na ovoj preblag den imame mnogu obi~ai, najprvo Kolede so neizbe`nite koledarski pesni: "Kolede lede", "Siva siva golubice, deka si se osivila, tamu gore na neboto...", itn. Tuka se i podarocite od doma}inite, prijatelite za ispeanata pesna: orev~i, kosten~i, jabolko, portokali, kola~iwa i drugo. Tropaweto na vratite rano izutrina, pesnite {to gi peat koledarite, zaedno so doma}inite, atmosferata ja pravat mo{ne vesela i srde~na. Crkvite se polni so vernici, site mu se molat na Bogomladencot Isus i mu peat "Ro`destvo tvoe Hristo Bo`e na{".

Najva`na e Badnikovata ve~er i Badniot den koga badnikot sve~eno se osvetuva, se odreduva kum koj go kr{teva badnikovoto drvo, koe potoa, so bonboni i rakija, se {eta po ulicite. isto taka e i sega vo modernoto vreme. Zborot Bo`i} e sinonim na radosta, pesnata, sre}ata i izbolstvoto na hrana i podaroci. Prviot den na Bo`i}, vo site crkvi, rano nautro se odr`uvaat golemi bogoslu`bi vo slava na novorodeniot Bogomladenec Isus Hristos. Na ovie bogoslu`bi crkvite se prepolni so vernici, a vo pogolemite crkveni centri se odr`uvaat sveti arhijerejski liturgii so koi ~inona~alstvuvaat vladici. Takva centralna arhijerejska liturgija }e se odr`i vo Soborniot hram "Sveti Kliment", so u~estvo na poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan.

Na site vernici nedelnikot "Makedonsko sonce" im ispra}a srde~ni ro`destveni bo`ikni pozdravi za zdravje, sre}a i beri}etna idnina.

Hristos se rodi, vistina se rodi.