ARHEOLOGIJA: Institut za istorija na umetnosta

PROEKT ZA DIGITALNO DOKUMENTIRAWE

Podgotvila: Mileva LAZOVA

Institutot za istorija na umetnosta go podgotvi Proektot za digitalno dokumentirawe i utvrduvawe na svojstvoto spomenici na kulturata za{titeni so zakon. Ako go prifati predlogot resornoto Ministerstvo, Proektot }e ja izrabotuva i }e ja kompletira dokumentacijata, predvidena so zakon {to se odnesuva na utvrduvaweto na spomenik na kulturata.

Vo zavisnost od uslovite, Proektot }e trae od tri do pet godini, a Institutot }e sorabotuva so site zavodi i muzei od zemjava.

Proektot predviduva 30 ekipi, sekoja sostavena od arheolog, geodet i pomo{nik. Tie }e gi katalogiziraat arheolo{kite lokaliteti koi podocna }e vlezat vo osnovnata digitalna dokumentacija.