FORUM

OTVORENO PISMO DO GOSPODINOT JOSIP BROZ I DO DRUGAROT QUB^O GEORGIEVSKI

Dimitar STANKOVSKI

]e se pra{a nekoj zo{to tokmu na vas dvajcata vi se obra}am, na edniot koga odamna e mrtov, a na drugiot tokmu sega, koga sum smenet od direktor na Dramskiot teatar. ]e pra{a nekoj, kaj be{e dosega bre ma`e prilepsko, da si gi poka`e{ snagata i umot, da si gi stisne{ jajcata (makedonskoto, da si go stisne{ gazot ne go priznavam), da prolae{ protiv tiranijata i vlasta, a ne sega, edniot od grobot ne mo`e da ti odgovori, a na drugiot mu pi{uva{ koga ti ja udira klocata zatoa {to si si go zgre{il umot, pa na 53 godini si stanal ~len na partija {to ne znae kaj & e glavata, kaj & e gazot.

Moram da priznaam deka i od dvajcata, od tebe, gospodine Tito, i od tebe, drugar Qub~o, sum se pla{el. Ama nemojte da mislite deka samo jas sum se pla{el, veruvajte mi deka siot narod {to ste go vodele i go vodite se pla{i. Vo va{eto vreme na vladeewe postoi najstra{niot strav. Za Vas, gospodine Tito, se pla{evme deka }e umrete i koga }e umrete pcite so mast nema da n# jadat, a za Vas, drugar Qub~o, se pla{ime do koga }e ostanete na vlast. [to e najstra{no za mene, i za dvajcata sum glasal na slobodni i demokratski izbori, za Vas, gospodine Tito, oti nemavte protivkandidat, a za Vas, drugar Qub~o, oti Vi poveruvav deka, }e ima demokratija, rabota, sloboda, Evropa }e n# primi so ra{ireni race koga }e gi izbrkame komuwarite oti tie s# iskradoa, pro{tevaj drugar Qub~o, praktikata poka`a deka u{te mnogu imalo da se opqa~ka vo ovaa napatena zemja. No, obra}aj}i vi se na dvajcata, moram da ka`am deka imate nekoi zaedni~ki osobini, ili ista {kola ste, kako {to bi rekol Fr~ko. Vie, gospodine Tito, govorevte "nie }e go pobedime neprijatelot na na{eto samoupravuvawe" (a mislevte na sebe), "nie imame nepobedliva armija, na{ite rabotnici se osnovata na na{ata dr`ava", a Vie, drugar Qub~o, povtoruvate "jas ja predvidov samostojna Makedonija, jas predvidov makedonska reprezentacija, jas predvidov makedonski pari", jas pa jas, dvajca mesii vo eden vek. [to e mnogu mnogu e, malku skromnost majkata, malku i{tav, ostavete ne{to i za drugite.

I dvajcata imate averzija sprema intelektualiite. Vie, gospodine Tito, za{to bevte bravar, a Vie, drugar Qub~o, za{to ste neuspe{en poet. Najuspe{na pesna Vi e onaa za li`eweto (znaete na {to mislam). Zatoa Vie, gospodine Tito, go izmislivte Goli Otok, a se nadevam, drugar Qub~o, nema Vie tuka da se povtorite i Golem Grad vo Prespa da go pretvorite vo logor za s# {to e pametno vo zemjava. I dvajcata ste qubiteli na drugi dr`avi, Vie, gospodine Tito, roden Hrvat, puknavte Srbite da Ve sakaat, a Vie, drugar Qub~o, rodeno kr{no del~ev~an~e, puknavte Bugari da prote`irate vo Makedonija.

Strav me fa}a{e koga treba{e, gospodine Tito, da tr~ame i da ti ja nosime {tafetata (i~ ne bev po sportot), nemoj drugar Qub~o na um da ti padne, kako trgnala rabotava i tebe da po~nat da ti nosat {tafeta - vo januari si roden bre ~ovek, decata noze }e ispokr{at po plamini, sneg }e gi zatrupa. A za toa deka sakate `ivotni, i na dvajcata kapa vi simnuvam, dodu{a edniot ima{e zoolo{ka so yverki od Afrika, a drugiot - zaj~arnik. Mora da vi ka`am i na dvajcata, da bevte re`iseri, mnogu lo{o }e pominevte kaj kriti~arite. Lo{i podeli pravite. Za Va{ite, gospodine Tito, ne sakam da zboruvam, ka`a istorijata, a za Va{ite, drugar Qub~o, }e progovoram ne{to, oti va`am za dobar majstor za podeli vo pretstava. Vo pretstavata {to mu ja re`irate na makedonskiot narod, glavnata uloga Vi ja igra marksistot, qubovnikot go igra eden od najdobrite Titovi pioneri, ekonomot na dvorecot vi e diletant ov~ar od belo jagne, a zemjodelecot neostvaren pisatel. Zamisli, edinstveno vi e fantasti~en biv{iot statist od moite pretstavi, ministerot za finansii.

I na krajot, dvajcata bi ve zamolil, dosta n# {latkavte de so Nevrzanite, de so Evropa. I ednite i drugite ne n# sakaat. Na ednite im pomagavme, a od drugive pomo{ barame. Drugar Qub~o, ako ni se ga}ite spu{teni do kolenici kaj Evropejcite, mislam, ne zna~i i deka treba da se napupime, tuku da se fatime za pi{tolot {to ni visi na pojas, koj go nosime za opravduvawe, "za da ni se najde".

Na kraj, drugar Qub~o, nema da mo`ete da me obvinite, kako {to obvinivte grupa intelektualci, deka pripa|am na razni izvr{ni komiteti, centralni odbori, upravni odbori, deka sum bil vo slu`ba na DBK. Vo DBK za mene se vodelo dosie 22 godini, pod {ifra "Hamlet", od politi~ki i ideolo{ki nesoglasuvawa so gospodinot Tito. Licemerstvoto {to go prodavate, deka ne sakate s# da e partizirano, pa predlagate diplomatija od drugi partii, e dobro, no vo kulturata da pravite partizacija e zlostorstvo i totalitarizam, so blag prizvuk na bugar{tina. Jas sum postar axija od Vas, pred Vas sum bil vo Erusalim, i Vi velam "Gospod ako Vi go zeme zdravjeto, }e Vi pomognam, ama gledam deka umot Vi go zel i tuka pomo{ nema".

P.S. Ne ste vie vinovni, vinovni se Turcite {to si otidoa od Balkanot, ta n# ostavija sami, alot da me znaeme kaj ni e.

(Prezemeno od "Dnevnik")