POGLEDI: Ogledalce, ogledalce

E@ V GA]I

Gog ma Gog

Koj ne znae politika, najdobro }e mu bide da si sedi doma, do skutot na `ena mu, a komu mu e `e{ko vo kujnata, neka ja napu{ti. Vaka Xems Reston ja iskomentira legendarnata afera Votergejt, i Niskson go isprati so najubavi poraki vo istorijata!

Makedonskata politi~ka kujna ja zagrea noviot minister za nadvore{ni raboti i stariot ambasador Srxan Kerim, koj kako diplomat od kariera, napravi s# postnovogodi{niot ambient da ni se dopadne so novi {pekulacii: na opozicijata & predlo`i da participira vo nadvore{nata politika, i ako ve}e & e "dojdeno do makedonskite interesi, da se slo`i nekolku nejzini biseri da zastanat vo redovite na nivnata ekselencija - ambasadori".

Vo salfetkata na Kerim, ima ne{to, nekoja poraka i od Premierot i od Pretsedatelot na dr`avata. Francuskite gotva~i nikoga{ ne podgotvuvale poedine~ni recepti.

Kovertiraniot poteg na Qub~o, po prekinatata partija so opozicijata, e ve}e poznat. Kako }e vrati - Branko?

Ako nekoga{ istorijata se zainteresira da mu napravi portret na Qub~o, mora na ovoj mlad politi~ar da mu priznae deka od naiven anfan, koga stravot v koski ne mu dozvoluva{e da ja grabne vlasta, brzo prerasna vo "dobar igra~" pred protivni~kiot gol. Ne e sekoga{ mnogu efikasen, ama mnogu e korisen. So nevidena lesnotija znae porazot da go ubla`i, a pobedata da ja "zakuca" kako vrven ko{arkarski profesionalec.

Nadvore{nata politika na Makedonija, nema somnenie, e stavena vo slu`ba na vnatre{nata. Toa doa|a kako nova metodologija vo ras~istuvaweto na ve}e valkanata politi~ka scena koja & se zakanuva na dr`avata da si pobara deponija, za da go izbegne sramot.

Vrvniot intelektualec vo redovite na SDSM, Nano Ru`in, ~ii traktati vo Parlamentot ja zanemuvaat duri i pozicijata, na makedonskata politi~ka javnost v o~i & ja frli anti~kata dilema: dr`avata ili partijata?

Sega pove}e ne e ni{to kako v~era. Ili Branko vo bitkata so Qub~o }e vleze kako {to toa go bara ~lenstvoto na negovata partija, ili }e zastane zad metamorfozi~nite "aplikacii" na izret~enoto intelektualno krilo? Mo`ebi tokmu toa go posakuvaat i Qub~o i Boris!

Nesporno e deka pokraj vlasta, Premierot ima i mnogu pari {to gi najavi deka }e pote~at kako dvestemilionski petok vo marki i toa vedna{. Toa ne e igrawe igra~ki. Zna~i dr`avata mo`e da za`ivee i nadvor, a ne kako porano na{ite ambasadori da se tresat dali da platat nekoj priem, ili da obnovat ne{to od stariot, lo{ mebel vo ambasadite.

Filozofot i sociologot Nano Ru`in mora da znae za logi~niot sistem na samoza{tita vo konceptot na takanare~eniot "fideizam". Vo traktatot "Suma teologie" na Toma Akvinski i skolasti~arite, ovoj termin ozna~uva povedenie na soglasuvawe so idei koi li~nosta gi prima, no sepak gi smeta za nerealni. Se se}avate na Edvard Kardeq: Vo "Pravcite na razvojot..." i da ne sakavme n# uveri deka so fabrikite upravuvaat - rabotnicite. Podocna vidovme - kolku?!

Znam deka maloto ne se sporeduva so golemoto, ama sepak i da sakam nema da poveruvam oti Bler koga bilo }e im ponudi participacija na torievcite vo politikata, pa makar taa bila i nadvore{na. Tamu so vekovi se znae, koj sviri, a koj oro igra. Dali toa Qub~o im ~ita lekcii na svetskite politi~ki velikani, ili do francuskiot izum za koabitacija, saka da go promovira makedonskiot patent na podelba na makedonskata nadvore{na politika so opozicijata.

\or|i Spasov ne e Nano Ru`in, i mnogu dobro znae {to zna~i da & se bide ambasador na pozicijata. A, Ilinka Mitreva kako dobar {vajcarski bankar (iako do den-dene{en, vo vrvnite odbori na {vajcarskoto bankarstvo nema `ena), dr`i do maksimata: "Vernost do smrt kon partijata"!

Protivre~nostite, o~igledno ne se prisutni samo na globalnata makedonska politi~ka scena, tuku i vnatre vo partiite. Liderot na VMRO-DPMNE, koga mu izbegaa od race {estminata i preminaa vo VMRO-Vistinska za moment ja izgubi "kontrolata" i dozvoli kamenuvawe za predavni{tvoto. Mora da se priznae toa se te{ki momenti, koi podocna koga }e se sti{at strastite, doa|a do ramnote`a.

Vo enterierot na makedonskiot pluralen sistem, osobeno na fonot na partiskiot kasting se slu~uvaat pomestuvawa koi site n# pravat zateknati. Zo{to, ne e lesno da se pogodi. Najgolemata pridobivka {to mladiot Makedonec mo`e denes da ja stekne, se ostvaruva preku politikata.

Partiskata pripadnost e "kart blan{" za pozicija od koja mo`e{ da se "iznafati{". Ama }e trae kratko, ama }e go ruinira ugledot, ama }e bide podlo`na na preispituvawe. E, za toa - potoa. Gi slu{ate reklamite: grabni i odi!

Sepak na krajot, ako od seto ova {to ni se slu~uva, ne fermentira grozjeto vo partiskite bo~vi, vinoto }e ostane {ira. Urnek za partija, da bidam iskren, nie nemame, ni vo VMRO-DPMNE, ni vo SDSM, ni vo nivnite participienti. Nastanite koi se smenuvaat so filmska brzina poka`uvaat deka politi~ko-partiskata naiva e dominantna. Partiite me|u sebe si pu{taat e` v ga}i.