KUJNA

NOVOGODI[NA TRPEZA

Pi{uva: Aneta POPANTOSKA

Bo`iknite praznici i Novata godina se denovi koi{to go sobiraat semejstvoto okolu trpezata. Tradicija e tokmu za ovie praznici taa da bide bogata so primamlivi i vkusni jadewa. Eve nekolku recepti za tradicionalni novogodi{ni jadewa, koi{to praznuvaweto na sekoe semejstvo }e go napravat povkusno i pobogato.

GIBANICA

Se zamesuva testo od voda i 800 gr. bra{no. Testoto se deli na par~iwa od koi se razvivaat tenki listovi, golemi kolku da ja pokrijat tepsijata vo koja se pe~e gibanicata. Korite se potpekuvaat na {poretot, na zagreana ringla za da se stvrdnat (gibanicata mo`e da se napravi i od gotovi kori).

Vo dlabok sad se kr{at 10 jajca. Potoa vo niv se drobi 800 gr. mlado sirewe, 250 gr. kajmak, 250 gr. mast, okolu 250 ml. mleko i smesata ubavo se me{a.

Tepsijata se prema~kuva so maslo i vo nea se redi edna kora i eden del od filot. Taka se redi s# dodeka ne se potro{at site kori, a na gorniot del se stava malku mast. Se pe~e dodeka gornata kora ne pozlati, pa otkako malku }e se izladi se se~e na par~iwa.

PODVAROK

Prazni~nata trpeza ne mo`e da se zamisli bez tradicionalniot podvarok. Za toa se potrebni kisela zelka i par~e meso - misirka, pajka, koko{ka ili prase.

Najnapred se zema pogolema par~e "storena" zelka, se se~e na osum par~iwa i sekoe od niv se se~e na tenki rezanki. Se stava vo golema tava, se potura so ~a{a voda ili rasolnica i se ostava da kr~ka najmalku eden ~as. Za toa vreme se podgotvuva mesoto, koe potoa se stava vo podvarokot i zaedno se pe~e vo rerna.

SARMA

Za podgotvuvawe na sarma najdobro e da se zeme "storena" zelka so sredna golemina, na koja & se vadat listovite i od niv se otstranuvaat `ilite. Filot se pravi od sve`o meso, a sarmata e najvkusna koga toa e me{avina od nekolku vidovi meso (tele{ko, svinsko i jagne{ko). Vo nego se stava i sitno ise~ena suva slanina, crn piper, sol, malku magdonos, celer i eden filxan oriz (za qubitelite na lutoto, mo`e da se stavi malku lut piper - bukovec). Za sarmite da bidat pocvrsti, mo`e da se stavi i edno jajce.

Na sekoj list se stava od filot, no da se vnimava sarmite da bidat so ednakva golemina. Vo podlabok sad, na dnoto se redat nekolku listovi zelka, potoa se redat podgotvenite sarmi, me|u niv se stava suva slanina, rebra, kolbasi, koi na jadeweto }e mu dadat poseben vkus, i vrz niv isto taka, se redat listovi od zelka. Ova jadewe, vo dobro zatvoren sad, treba da se vari nekolku ~asa na tivok ogan.

^ERKEZ

Edna mlada podebela koko{ka se stava vo solena voda i se vari s# dodeka mesoto ne se odvojuva od koskite. Vo me|uvreme se potopuvaat 250 gr. is~isteni orevi, koi stojat vo mlaka voda s# dodeka od niv ne se odvoi gorniot sloj. Potoa tie se tol~at, se prelevaat so 750 ml. mleko i se me{aat dodeka orevite i mlekoto ne stanat kompaktna masa. Smesata se vari do gustina na redok sutlija{. Mesoto od koko{kata se me{a so smesata i otkako }e se isprska so malku maslo se servira za jadewe.

A.P.