Da ne gi zaboravame, kako nekoi, bednite, osamenite i nesre}nite

PROSTI IM GOSPODE, NE ZNAAT [TO PRAVAT?!

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Mnozina zaboravaat, pa kon siromaviot, osameniot ili nesre}niot se odnesuvaat mo{ne tu|o, so odvratnost i so poni`uvawe
  • Na toj {to nema, podaj mu ne{to od tvoeto srce i toj da ti bide blagodaren na tvojot dar, oti so toa Boga go daruva{ i sebesi

Nekoi od vernicite koi ~esto se molat, odat vo crkva, palat sve}i, se poklonuvaat pred ikonite, kleknuvaat i pred Gospoda govorat molitvi i za s# se molat, no najpove}e za sebe, zaboravaj}i s# {to gi opkru`uva. Se razbira, Gospod toa go gleda, gi slu{a nivnite molitvi, oti tie ne se od srce. Mnozina zaboravaat, pa kon siromaviot, osameniot ili nesre}niot se odnesuvaat mo{ne tu|o, so odvratnost i so poni`uvawe.

Se pra{uvam dali tokmu na ovoj na~in sme go postignale na{eto stremewe, na{ite molitvi i s# toa sme go ~inele pred Boga i za Boga i kolku toa bilo ~isto i od du{a i so vistinata na na{ata qubov kon Boga. Molitvata, ~istata qubov kon bli`niot, milosrdieto, smirenieto, samo`rtvieto za Boga, za svojot bli`en brat, sestra vo Hrista, s# {to e obleano vo solzi e najvozvi{enoto na verskiot dar, stravot od Gospoda oti sme site nie mnogu gre{ni i daleku sme od na{eto dobli`uvawe do Boga i bidej}i Gospod e milostiv, nie treba mnogu ne{to da storime i da mu ja podademe na{ata qubov, du{a, srce, no toa da e ~isto kako solzata koga kape.

Sekoj den se sretnuvame i so mo{ne dobri bla`eni vernici. Site se stremime kon Gospod. Na{ata zaedni~ka cel e kako da go dobieme spasenieto za ve~en `ivot. Toj e dolg i mo{ne dale~en pat, no sepak se izoduva so pokajanie, ispoved, pri~est, dobri dela, posebno kon posiroma{nite, smirenie i du{ata da ni bide kako melem od dobrina. Toga{ mo`eme da bideme vo nade` deka }e ja dobieme nagradata od Boga.

Ne, dragi vernici, dragi bra}a i sestri vo Hrista, ne e dovolno samo praznata molitva i paleweto sve}i. Milostiwata, vistinskata molitva so solzi, dobrinata, darovite vo hramot, pomo{ na poslabiot od sebe. Na toj {to nema, podaj mu ne{to od tvoeto srce i toj da ti bide blagodaren na tvojot dar, oti so toa Boga go daruva{ i sebesi.

Ne zaboravajte da mu pomognete na svojot bli`en. Ne zaboravajte gi tie {to vi pomognale. Da se potsetime na najva`noto: Qubi go svojot bli`en kako samiot sebe. Qubi ja crkvata, Gospoda nad s#. Bi sakal i celoto sve{tenstvo da bide kako apostolite. Site nie mu slu`ime na Boga.