RARITETI: Delata na gospo|a Lile Todorova, darba od Boga

SVETI NIKOLA I TAJNATA VE^ERA VO TESTO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Ovaa mlada gospo|a, polna so energija, neumorno, so ogromna qubov sozdava ve}e 20 godini vistinski remek dela. Minijaturnite korpi so cve}e, prekrasnite ikoni, Sveti Nikola, Bogorodica, "Tajnata ve~era", crkvata "Sveti Nikolaj" vo Sveti Nikole...
  • Predizvikot da se eksperimentira, da se kreira i da se sozdava figura od testo e ogromen, osobeno koga se poseduva golema `elba i qubov kon ovaa neobi~na umetnost

Vo krvta svoja i vo potta svoja }e go jade{e lebot svoj" - e kletvata za ~ovekot na Gospod Bog koga gi izbrkal Adam i Eva od rajot. Makata i borbata za opstanok u{te mnogu odamna gi nateralo lu|eto da sozdadat ne{to bez koe ne se mo`e - lebot.

No, mo}ta na ~ovekoviot um zaedno so negovite ve{ti race mo`at da napravat vistinski remek dela ne samo od gips, glina ili plastelin, tuku i od osnovnite `ivotni produkti, kako {to se vodata i bra{noto. Otkrivaweto na tajnata na testeninite i realiziraweto na edna zamisla, e vistinska umetnost. Predizvikot da se eksperimentira, da se kreira i da se sozdava figura od testo e ogromen osobeno koga se poseduva golema `elba i qubov kon ovaa neobi~na umetnost.

No, za da se zanimava nekoj so edna umetnost koja bara mnogu vreme i preciznost, pokraj idejata i `elbata {to ja ~uvstvuva, potrebno e i da poseduva talent, odnosno kako {to veli narodot "darba od Boga".

Crkvata "Sveti Nikolaj" vo Sveti Nikole pred dve godini

Crkvata "Sveti Nikolaj"

"Bogorodica"

"Sveti Nikola"

Deka takva umetnost postoi i vo Makedonija potvrduvaat figurite od testo izraboteni od ve{tite race na gospo|a Lile Todorova od Sveti Nikole. Ovaa mlada gospo|a, polna so energija, neumorno, so ogromna qubov sozdava ve}e 20 godini vistinski remek dela. Minijaturnite korpi so cve}e, prekrasnite ikoni, Sveti Nikola, Bogorodica, "Tajnata ve~era", crkvata "Sveti Nikolaj" vo Sveti Nikole (bogatstvo i odbele`je na na{iot narod), vo razni boi, predizvikuvaat voshit i po~it. Nivnata originalnost i perfektnost odat dotamu {to tie ne nalikuvaat na figuri od testo, a takviot vpe~atok se dobiva poradi preciznosta so koja se izraboteni. Dolgogodi{noto iskustvo, prepolnetata vitrina so nejzini dela i brojnite prvi nagradi (zlatni medali i pofalnici) ja potvrduvaat talentiranosta i unikatnosta na ovaa mlada `ena, koja i pokraj preokupiranosta so specifi~nata umetnost, nao|a vreme za dru`ewe so prijatelite i za ispolnuvawe na nejzinite obvrski vo semejstvoto.


Gospo|a Lile Todorova e vrabotena vo Melni~ko-pekarska industrija AD "@ito produkt" vo Sveti Nikole. Afiniteti za eksperimentirawe so testo i pravewe figuri kaj nea se javuvaat u{te od detskite godini, me|utoa uslovite ne & ovozmo`uvale nejzinata darba da se otkrie. Nejzinite vrati kon kreirawe na ovaa umetnost se javuvaat duri koga se vrabotuva kako ekonomski tehni~ar. Iako nejzinoto rabotno mesto ne e rabota so bra{no, sepak poradi firmata AD "@ito produkt", koja se zanimava so proizvodstvo na leb i testenini, & dava mo`nost na gospo|a Todorova da ja obelodeni nejzinata skriena darba vo Makedonija i nadvor od nea.

Koga se vrabotiv vo AD "@ito produkt", bidej}i dejnosta e so bra{no, se sozdadoa uslovi i {ansa da u~estvuvam na Melni~ko-pekarskiot natprevar "Pekarijada" vo vremeto na porane{na Jugoslavija. Se ode{e nasekade, u~estvuvav na site natprevari vo gotvewe, vo izrabotka na proizvodi od testo. U~estvuvaa pekari koi profesionalno se zanimavaa so taa dejnost od cela Jugoslavija i toa za mene be{e golemo iskustvo i zadovolstvo, veli gospo|a Lile.


Poradi socijalnata sostojba vo na{ava dr`ava moeto hobi prerasna vo izvor na egzistencija. Toa e ma~na rabota, bara mnogu trud, no}i i ~asovi na kreirawe na idei koi vo momentot mi doa|aat, istakna Lile Todorova.

No, za da se uspee vo ne{to, potrebno e da se ima qubov i poddr{ka od najbliskite, a jas toa go imam i tokmu toa pridonesuva da bidam sre}na. Seto toa mi dava sila, elan i energija i ponatamu da izrabotuvam u{te mnogu vakvi dela. Prvite figuri {to gi izrabotiv bea koko{ka i veligdenski jajca, zatoa {to toga{ bea veligdenskite praznici, a potoa po~nav s# po~esto da gi realiziram ideite koi mi doa|aa vo mislite. Gorda sum na tie eksponati i den-denes gi ~uvam, iako baraat mnogu vnimanie i pravilno odr`uvawe.