Ogledalce, ogledalce

ME^ I PERO

Gog ma Gog

Posledna sedmica od vtoriot, posledno Ogledace, ogledalce, pred tretiot milenium. I taka, razmislite sami doa|aat, spomenite letaat kako perduvi, a sekojdnevniot nemir papsuva kako razulaven veter {to go skrotila nekoja mistika.

Utre, po Nova godina, po Bo`ik, s# }e bide po staro kako {to sme naviknale da bide na ovoj Balkan, na kogo najlesno e da se zapo~ne vojna, da se osvojuvaat teritorii, da se negiraat narodi, da se odzemaat slobodi, da se prote`iraat ideologii, da se skvernavat veri, da se baraat voda~i bez - o~i!

^uvstvuvam dolg kon site onie za koi sum pi{uval vo ovie 52 sedmici, da mi prostat ako sum zgre{il, ili ako sum gi povredil, za{to pi{uvaweto ne e cel nekogo da rani, tuku ranetite da gi izle~i. Priznavam: najmnogu sum pi{uval za Vladata i ne sum bil mnogu ne`en. Na ra`en sum gi stavil Premierot i ministrite, ne zatoa {to sum gi smetal za neprijateli, tuku naprotiv, zatoa {to, kako {to veli Bla`e Koneski, tie se sekoga{ vrvovi {to gi napa|aat gromovi.

A, dragi moi, ka`ete mi novinar koj ne{to vredi, ako ne ja napadne Vladata? Nema takov novinar. Ima novinari koi zavr{ile "{kolo za odbrana" na Vlada, no tie ve}e ne se novinari.

U{te Sokrat, vo svojata odbrana re~e deka nema sovr{ena vlada, i kako da im dade na drugite po nego da gi napa|aat site vladi na svetot, do den dene{en. Kako }e bide utre, ne znam?!

So moeto pi{uvawe na ovie 52 "sredbi" zad nas, na stranicite na vesnikot na vistinata, koj nikoga{ ne tvrdel deka ja prona{ol, tuku deka ve~no traga po nea, ne se slo`uvaa i golem broj ~itateli, za koi eve prv i posleden pat velam, vo pravo se. ^itatelot e Bog!

Vo uredni{tvoto na vesnikot mi velat deka sekoj ~etvrtok, tira`ot na "Makedonsko sonce" e zgolemen najmalku za eden ~itatel. Toa mnogu pove}e me raduva, otkolku da mi re~ea deka tira`ot raste so stotici ili iljadnici ~itateli.

Jas sum novinar koj pi{uva tokmu za toj eden ~itatel pove}e na na{iot vesnik. Nemu mu pripa|a slavata!

Ne znam koja s# tema ne ja doprev vo godinava {to si zaminuva. Moram da vi ka`am: sekoja mi be{e vesela, a samo temata za sudbinata na Makedonija - ta`na. ^uvstvuvam deka ne sme edinstveni, deka me|u nas ima volci vo jagne{ki ko`i, deka srpstvoto, bugar{tinata i grkomanstvoto im se oltari na koi se obiduvaat da ja `rtvuvaat nevinata Makedonija?!

Zo{to toa taka mora da bide? Ne e nikakov sram, tolku kolku {to sme, da ka`eme koi sme i da ne si igrame so nacionalnata mimikrija, kako deca {to mo`at da si go "skr{at nosot". Znam deka i so sin mi i so }erka mi, stavovite ne ni se isti, za problemite vo `ivotot, no siguren sum deka ne jas, ne tie, tuku i site nivni po niv }e bidat Makedonci!

Sre}ata e vo slobodata, da znaete. No, ne sloboda da se pcue pretsedatelot na dr`avata, tuku sloboda da se po~uvstvuva `ivotot. A, `ivotot se ~uvstvuva samo vo dr`ava vo koja site bez razlika koi se, od kade se, vo {to veruvaat, gi gradat instituciite na sistemot za da mo`at da se potprat na niv.

Iluzorno e da poveruvam deka site Bugari sakaat nas Makedoncite da n# pobugar~at. Ama, taa hipoteka na mnogu Bugari im te`i kako vodeni~ki kamen na vratot. Znaete {to se slu~uva potoa?

Ottamu, go molam Gospod da se otreznat tie {to se dolgo vreme "pijani" i u{te podolgo zabludeni, da prestanat so podgotvuvaweto na ekspanzionisti~ko-nacionalisti~kite obroci koi postojano gi doziraat so jaki otrovi. A, onie Makedonci koi se ~uvstvuvaat kako Bugari, nema smisla da go potiskaat svoeto gordo, skapo i edinstveno ~uvstvo. Neka se nare~at kako {to miluvaat, no neka ne pritiskaat na pedalot od avtobusot vo kogo site zaedno se vozime, oti tamu nekade ima provalija!

Tale e in`ener i mi e dobar prijatel. Negovata prikazna e kusa, ama nau~na, pomalku ta`na. Toa malo ~ove~e so golema du{a i um i hrabro srce, fatil delovna vrska so Andonis, Grk od Solun. Po jadeweto i pieweto na prvata sredba, kraj moreto, Tale na Andonis mu dava vizit-karta. Vo nea so staroslovenski bukvi, latinica i kirilica navezeno imeto i prezimeto na Tale, ulica, broj, grad i dr`ava - Makedonija. Zema Andonis moliv, ja ~krta Makedonija i pi{uva - Skopje.

Vxa{en, Tale mu ja drpnuva od raka vizit-kartata na Grkot i ja kine na par~iwa. Vadi nova i mu veli na preveduva~ot: "Ka`i mu na Grkov, go molam, ni{to da ne dodava, nitu da krati, duri sum jas ovde. Koga }e si odam, {o saka neka praj"!

Andonis sega mu e najdobar prijatel na Tale. Neodamna, onaka kako brat na brat, mu rekol: - Tale be, ti ja iskina tvojata vizit, karta i mi ka`a do kaj mo`am i {to mo`am. Ama ovie tvojve, na na{ite, mnogu im dadoa. Malku barem dostoinstvo da poka`ea"!

Dostoinstvo poka`a Boris Trajkovski, ~ovekot komu opozicijata bez pri~ina mu se naluti oti stanal pretsedatel na Makedonija, bidej}i ako nekoj nekade ne{to zgre{i, toa e tokmu taa na{a opozicija. Kaj zgre{i, taa si znae! Inaku, pretsedatelot me bendisa koga odbi na onoj pratenik Danevski da mu go potpi{e Zakonot za pratenici. Svetot poznava lu|e {to se gotovi za pet pari da prodadat dr`avi. I kaj nas takvi ima. Zatoa se tuka i me~ot i peroto: so me~ot da se deluva britko i resko, a so peroto da se misli, {to se potpi{uva za idninata na zemjata.