Makedonski pravoslaven hristijanski svetilnik

"SVETI KLIMENT" NACIONALEN BUDILNIK

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Za da go zapazime epitetot na na{eto vistinsko postoewe - Sveti Kliment Ohridski, ubedeni sme deka bez odlagawe Vladata, Parlamentot, Crkvata i makedonskiot narod, zaedno so Svetiot sinod, }e storat s# za praznikot da bide dr`aven

Sveti Kliment ne e samo nebesen premin kon ve~nosta, toj e sonceto na na{eto crkveno pravoslavno hristijansko opstojuvawe. Kakva bilo oddale~enost od nego }e pretstavuva presek vo srcata na na{ata stvarnost, na{ata crkovna samobitnost, na{eto `izneno cutewe. [to e vsu{nost Sveti Kliment za na{eto `iveewe? Toj e voznes, duhovno pametewe koi heruvimite na na{eto pravoslavno svetewe kon ve~enoto nebesno carstvo na na{iot Gospod Isus Hristos.

Zatoa na{ata sveta makedonska bibliska zemja so Sveti Kliment pretstavuva riznica na celokupnoto crkveno opstojuvawe. Nie, so Sveti Kliment, sme eden ~ekor pogore vo svetot na pravoslavieto. Zatoa denes koga na{ata makedonska po~va neseriozno se odnesuva kon ovoj crkoven svetilnik, nie kako narod go nemame statusot na dr`aven praznik i na{ite u~ili{ta rabotat so nastava kako sekoj obi~en den. Vo ovoj slu~aj, nie sme storile dve golemi greva: samouni{tuvawe na negoviot kult i samostojno i banalno urnuvawe na temelite na taa na{a najvozivi{ena i najskapocena vistina i postoewe vo slovata na Boga.

Ovaa godina 2000 leto Gospodovo osmi dekemvri Ohrid i Skopje bea nastani za trajno pametewe. Svetlinite i kambanite bieja kon nebesnite dveri, a na Plau{nik vo Ohrid bea udreni temelite na vekovnoto Klimentovoto ime se vozdigna vo slavat na heruvimite. Toj ve~en spomenik za site idni generacii }e se pretopi i }e bide mirosan vo slavata na Gospoda.

So kandilata, temjanot, so celiot Gospodov sjaj Makedonija }e se orosi so sveta voda so trojnosta na ovogodi{niot jublej 2000 godina od hristijanstvoto i ra|aweto na spasitelot Gospod Isus Hristos. Za da go zapazime epitetot na na{eto vistinsko postoewe - Sveti Kliment Ohridski, ubedeni sme deka bez odlagawe Vladata, Parlamentot, Crkvata i makedonskiot narod, zaedno so Svetiot sinod, }e storat s# za praznikot da bide dr`aven. Se nadevame deka vo bliska idnina osmi dekemvri, denot na Sveti Kliment }e se proslavuva kako na{ golem nacionalen praznik za celata republika, narodot i u~ili{tata, zaedno so MPC.