Arhitekturata na politi~kite manipulacii ja razbiraat edinstveno iskusnite politi~ki yidari

TEZGITE NA VLASTA

Pi{uva: Qup~o PAN^EVSKI

  • Vo momentov Vladata na Republika Makedonija ja so~inuvaat politi~ki partii koi do neodamna edni od drugi pravea sapun, izvikuvaa fa{isti~ki paroli, a tvrdea i deka nitu vo pekolot ne bi koalicirale. Vo ovoj politi~ki cirkus nejasno e dali glavniot klovn vo pretstavata }e bide PDP
  • "Promenite" pozitivno se odrazija vrz elektoratot, i pokraj site negativnosti, bidej}i politi~ki go opismenija, pa vo idnina vakvi i sli~ni slogani nema da pominat

Promenite koi se slu~ija po raspadot na Koalicijata "Za promeni" definitivno po kojznae koj pat potvrdija deka premierot Georgievski e "majstor" za politi~ki pretstavi. Otkako promenija s# {to mo`e{e da se promeni po dvegodi{en "brak" od interes, razdelbata na koalicionite partneri be{e neminovna. Vo stilot na iskusnite re`iseri i poln so "pozitivna energija", Premierot go promovira{e novoto parlamentarno mnozinstvo koe mu go prodol`i mandatot na neodredeno vreme. Otkako uspea da go ubedi Gu{terov (ne mu treba{e mnogu vreme) so svoite duri tri pratenika da go promeni svoeto mislewe i da po~ne da razmisluva so studena glava, vodata ja svrte kon pratenicite na Cile.

No, po nekolkunedelnoto nefunkcionirawe na Parlamentot, o~igledno e deka nedostasuva u{te eden kadar vo politi~kata pretstava za kompletna finalizacija na proektot. Zatoa, Premierot }e mora {iroko da gi otvori portite na Vladata za vlez na u{te edna albanska politi~ka partija koja ima jasna platforma. Platformata podrazbira priznavawe na tetovskiot parauniverzitet, potpretsedatelsko mesto vo Vladata, ministersko mesto vo lokalnata samouprava i dvojazi~nost vo instituciite vo dr`avata. Pretsedatelot na PDP jasno mu pora~a na "re`iserot" na pretstavata: "Nie sme na politi~ki pazar, koj pove}e }e ponudi so nego }e sorabotuvame". Iskustvata od prethodnite pretstavi uka`uvaat deka i ovaa }e ima sre}en kraj. Tokmu zatoa site kombinatoriki na opozicijata u{te vo start bea osudeni na neuspeh, bidej}i go zanemarija faktot deka vo Makedonija s# se menuva i s# se kupuva!

KOKO[ARNIKOT VO VOLKOVIJA

S# se menuva! Se smeni imeto na dr`avata, znameto, vlasta, se smeni nadvore{nata i vnatre{nata politika, srede Skopje Pangalos ni go smeni polot, se smenija "gazdite" na firmite, pre`iveavme smena na pet vladini kabineti, a se smenija i vremiwata! Po~naa da duvaat vetri{ta od zapad, od jug, a naj~esto duvaa od istok. Velat deka severnite vetri{ta se studeni, ama ovie isto~nite, po s# izgleda, se postudeni! Pa neli samite baravme "PROMENI"? Koj ni e kriv {to sega ni studi?

S# se kupuva! Planovite "A", "B" pa s# do "[" na opozicijata, o~igledno strategiski bea lo{o razraboteni, bidej}i nitu eden od niv ne go locira{e epicentarot na uspehot koj so sigurnost }e zna~e{e realizacija na zamislenata ideja. Vo {to e tajnata na uspehot? Se razbira, vo "PARITE". So niv ne mo`ete da kupite s#, ama bez niv ne mo`ete da kupite ni{to! No, na opozicionite stratezi, iako znaeja deka imaat rabota so "fakmani", nitu vo maliot mozok ne im be{e pomislata deka tie (parite) }e im gi izme{aat lon~iwata. Se dogovaraa, se potpi{uvaa, se grupiraa i koga pomislija deka rabotata definitivno e zavr{ena i }e ja simnat nasmevkata od liceto na Premierot, se slu~i sprotivnoto. Parite ja zavr{ija rabotata!

Vedna{ po doa|aweto na vlast, na po~etok srame`livo, "fakmanite" od Koalicijata "Za promeni", go kupija koko{arnikot vo Volkovija-Gostivarsko, kolku da go ispitaat pulsot na javnosta, potoa ja kupija pe~atnicata vo Skopje, kupuvaa vinarski vizbi, stanbeni objekti, pa koga apetitite im porasnaa, po~naa so kupuvaweto na ne{to "konkretno" kako na primer pogolemi atraktivni firmi, banka, a i reprezentativni kompleksi za odmor i rekreacija. No, ne zastanaa na toa! Najstra{no od s# e {to se drznaa i po~naa so kupuvawe lu|e, i toa ne obi~ni, tuku onie so imunitet - narodni pratenici.

"FAKMANI" I BUKVALISTI

Kade e sega opozicijata da tvrdi deka ovaa Vlada nemala kvalitetni kadri i nemala kapacitet za sproveduvawe na "reformite" i "promenite"!? Po site ovie slu~uvawa, koj mo`e da negira deka parite ne se del od tajnata na uspehot na Premierot pri negovata posledna politi~ka bitka. A so niv posledno ne{to {to kupi be{e VREMETO! Pa, neli vremeto e pari! Kolku go ~ine{e kupuvaweto na preostanatite dve godini od mandatot samo toj znae, iako nekoi novinari "{pekuliraa" so brojki od eden do pet milioni germanski marki po glava na pratenik, no toa vo momentov voop{to ne e va`no, bidej}i rabotata e zavr{ena. Va`no e ne{to drugo, ne{to pova`no od kupuvaweto, a toa e prodavaweto. "Fakmanite" da ti bile bukvalisti, pa terminot kupoproda`ba go razbrale bukvalno, pa pokraj kupuvaweto, po~naa i so prodavawe!

Ja prodadoa Rafinerijata, Rudnikot, [e}eranata, Pivarata, Mlekarata, ja prodadoa vodata od Ohridskoto Ezero, a vo plan se da gi prodadat Telekomunikaciite i makedonskoto "Elektrostopanstvo". Kolku opozicijata ja nau~i lekcijata za "fakmanite" }e poka`e vremeto.


Novinarite presmetale deka makedonskiot Parlament ~ini okolu 600 milioni germanski marki (sekoja ~est na isklu~ocite). Zatoa se ~udam zo{to nekoj saka so tie pari da gi kupi Telekomunikaciite, a ne mu teknalo za Parlamentot!