Ogledalce, ogledalce

JAVNOST I SKRI[NOST

Gog ma Gog

Ovie denovi sedime so eden prijatel i toj onaka "od nebo" mi veli: "Qub~o e vo pravo, Branko - zgre{i!?" "^ove~e", mu velam, "nie razgovara me za vesnicite, za javnosta, kade e, znae ili ne znae {to & se slu~uva vo dr`avava... A, ne koj e vo pravo, a koj e vo krivo!"

Uporen ~ovekot prodol`uva: "Toj {to nema pari, s# saka ne{to skri{no da napravi, a toj {to ima, s# {to pravi, pravi javno cel svet da znae".

I?

Prijatelot, kako {leperot, gazi li, gazi. Mi raska`uva kako nekoj lider na partija vo koalicija so SDSM, nekoga{ smetkite za struja, za voda, za kirija na partijata gi pla}al so }ef, odnosno drugi gi pla}ale so }ef. Sega koga partijata ja zagubi vlasta, negoviot prijatel se ~udi od kade sredstva za da gi podmiri.

Duri e partijata na vlast, site se petelat. Pla}aat, im pla}aat, tro{at do besvest. [tom se izgubi vlasta, nikomu od tie veseli i sre}ni politi~ari ne mu teknuva da buri~ne vo xebot, od doma, da dade pari za - partijata!

Vistina li e ova? Mora da e vistina, zo{to poinaku Qub~o i Dosta bi ja koncepirale VMRO-DPMNE, vo "svetlinata na idnoto politi~ko deluvawe"!

Partija i pari, javnost i skri{nost, toa e tajnata vrska na politikata i ekonomijata, koi i~ ne se sakaat, ama mora da bidat vo bliski odnosi i da mislat edna na druga.

Klasi~niot dispe~erski karakter na naso~uvawe na parite be{e vo socijalizmot: prviot komunist od OK na SK, potpren na udobnata fotelja, }e mu namigne na direktorot na bankata komu treba da dade pari, i rabotata e svr{ena. SK nikoga{ ne be{e vo deficit.

Sega situacijata e sosema nova. I Qub~o dodu{a namignuva, ama toa izgleda mu se posledni "~krapawa so o~ite". Toj znae deka utre treba da & bide polna kasata na partijata. A, dali se polnat i xebovite na partijcite, toa ve}e ne e moja rabota.

Prijatelot mi tvrdi deka, Qub~o gi prona{ol pati{tata na parite, da gi "zeme" od narodot. Pra{awe e sega (tekstot kako da go pi{uva [ekspir, a pra{aweto kako da go postavuva Hamlet) dali }e go najde patot da gi vrati?

"Ne znam", mu velam!

"Da be, ne znae{? Mi li~i{ na 'Dobriot ~ovek od Se~uan'".

Se setiv. Tamu Bertold Breht pi{uva: "Go tepaat Va{iot brat, Vie mi`ite; ranetiot zaviva od bolki. Vie mol~ite. Za piratot velite, oti ste mu se bendisale, zatoa ve - po{tedil"!

Moram da bidam iskren i otvoren: Qub~o ne znae {to e tiranija. Zatoa koga zboruva za demokratija, osobeno za demokratija kaj nas, mora da bide vnimatelen, kako {to be{e Gete so svojot Faust. Oti lesno mo`e da se slu~i, na \avolot dobrovolno da mu ja (pro)dademe - Du{ata!

Da bevme nekoja golema teritorija, nekoj golem pazar i nenasitni potro{uva~i, sigurno deka mo`e{e da ima mesto i za profitabilen natprevar na partiite.

Vaka na ova malo pazar~e gledate {to se slu~uva. Lu|eto prosto se "turkaat" za da pre`iveat. A, zamislete koga }e nastapat partiite so svoite imoti, so svoite fabriki, du}ani, samoposlugi, furni, melnici, pe~atnici... Na{iot ~ovek e itar. Od daleku namirisuva koja partija }e pobedi. I tuka nema mimikrija. Kako dobar makedonski ma`, doma prvo }e tropne na masa, a potoa }e naredi, od deneska leb da se kupuva od taa furna, ali{tata da se nosat na ~istewe vo toa hemisko, da se pazari od taa samposluga, parite da se {tedat vo taa banka, i da ne redam mnogu, oti imavme vreme, a mo`ebi toa vreme s# u{te trae, koga na vernite partiski vojnici im velea koi vesnici da gi ~itaat, so kogo da razgovaraat, a kogo da go ignoriraat, vo koi prodavnici da ne vleguvaat.

So vakov mentalen "temen" raspored na salite na pazarot, nema pazar, ama nema i demokratija!

A, zo{to ne se potpreme na instituciite na sistemot so {to }e gi zajakneme i polugite na dr`avata, koi vo ovoj moment ni se potrebni kako leb nasu{en? Toa e ve}e problem ne na Qub~o, ili Branko, ili Cile, ili Gu{terov, Penov... li~no, tuku na seta makedonska dr`avni~ka sovest.

Za Slobodan Milo{evi} se raska`uva eden nastan, dovolno ilustrativen, da ja objasni mo`ebi i na{ata makedonska stvarnost. "Pretsedatele, ve~erva RTS }e emituva razgovor za izborniot sistem i reformite vo Jugoslavija. ]e ja gledate"? "Ja gledav", odgovoril Milo{evi} i namesto "Politika", nara~al da mu donesat "Glas".

I za Qub~o se zboruva deka pove}e sakal da ja gleda A1, otkolku "negovata" - MRTV!? Samo Ra~an ima{e hrabrost da go donese na ~elo na HRT, eden Mirko Gani}, i da ne pobara partiski protivuslugi, oti koi {to veli Gali} "Vo demokratskite zemji postojat institucii {to gi reguliraat slo`enite odnosi na samata demokratija".

Kako {to sekoga{ }e postoi javnost {to }e saka da ja slu{a opozicijata, taka }e ima i vlast koja }e saka sekoga{ da & se nametne na javnosta. Kako vo toa da gi ubedam Amdi Bajram i Tomislav Stojanovski, koi u{te nesretnati so novinarite, mislat deka gi nosat na gilotiwa!