Soboren hram "Sveti Kliment Ohridski" vo Skopje

BESEDA ZA EDNA VE^NOST

Pi{uva: Dragan ZAFIROV

  • Vo Soborniot hram "Sv. Kliment Ohridski"-Skopje se odr`a golema i sveta bogoslu`ba po povod patronot, Sveti Kliment Ohridski i jubilejot 2000 godini na hristijanstvoto
  • Hristovata nauka e ~in na nebesniot car, taa pretstavuva svetilnik za bitieto na site lu|e

Kon besedata na Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Stefan na Sve~enata akademija po povod 2000 godini od hristijanstvoto

Na 7. 12. 2000 godina, po svetata ve~erna bogoslu`ba po povod patronot Sveti Kliment Ohridski i jubilejot 2000-ta godina na hristijanstvoto, vo Soborniot hram "Sv. Kliment Ohridski"-Skopje se odr`a golema i sveta bogoslu`ba. Na svetata ve~erna bogoslu`ba bea prisutni pogolem broj od arhijereite, kako i vrvot na celoto dr`avno i politi~ko rakovodstvo na ~elo so pretsedatelot na Republikata, g. Boris Trajkovski. Vedna{ po bogoslu`bata, Negovoto Bla`enstvo Poglavarot na MPC g.g. Stefan odr`a beseda vo koja se osvrna na celiot tek na ovoj istoriski i vekoven jubilej. Bez veli~inata i slavata na Boga nie nemame idnina nitu opstanok. So imeto Gospodovo i so Svetiklimentoviot kult nie opstojuvame i }e opstoime do povtornoto doa|awe na Gospod Isus Hristos. Na{ata vera, ~isto Hristova e nositel na celoto semo}no bogatstvo i taa ne samo {to e stolb na na{ata sudbina, tuku toa e Vartolomej na celoto na{e `iveewe. Jubilejot 2000 godini na hristijanstvoto ne e samo biser za na{ata hristijanska samobitnost, tuku ovoj jubilej ja oplemenuva na{ata zemja.

Makedonija ne e samo sveta zemja, tuku taa e biblisko kat~e koe datira so nevidlivoto slovo na Gospodovata semo}nost.

Poglavarot na MPC, Negovoto Bla`enstvo g.g. Stefan svojata beseda ja preto~i vo edna izvonredna vistina za Gospodovoto delo i Negovoto Velepie, ka`uvaj}i deka negovata misla i milost se su{testveni pati{ta kon spasenieto. [to }e stane{e so na{ata Makedonija ako na vreme ne se najdovme so Boga, koj go bevme zagubile vo minatoto?

Negovoto Bla`enstvo, so svojata beseda ne samo {to n# stopli, tuku stori s# da n# ogree sonceto na Gospodovata nebesna slava.

Hristovata nauka e ~in na nebesniot car, taa pretstavuva svetilnik za bitieto na site lu|e. Pametniot hristijanin dobro znae deka bez poimot Bog se prazni kako {to e prazen `ivotot bez vera.