Makedonski centar za karpesta umetnost

KAKO JA OTKRIV KARPESTATA UMETNOST VO REPUBLIKA MAKEDONIJA

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Deloto e potresna prikazna za otkrivaweto na karpestata umetnost vo Republika Makedonija

Denovive Makedonskiot centar za karpesta umetnost gi objavi delata: "Kako ja otkriv karpestata umetnost vo Republika Makedonija" so paralelen prevod na angliski jazik i Monografijata na Centarot za karpesta umetnost na Republika Makedonija od d-r Du{ko Aleksovski so paralelen prevod na angliski, germanski i makedonski jazik.

Vo monografijata se prezentirani i bogato dokumentirani site aktivnosti na Centarot od 1993 godina do 2000 godina.

Deloto "Kako ja otkriv karpestata umetnost vo Republika Makedonija" e potresna prikazna za otkrivaweto na karpestata umetnost vo Republika Makedonija.

Ovie dve dela na slikovit i razbirliv jazik go prika`uvaat otkrivaweto na karpestata umetnost vo Makedonija sledej}i go patot od celosno negirawe do celosno priznavawe vo ramkite na Republika Makedonija, kako i vo svetski ramki vo celina.

Sekoj kupuva~ koj }e gi kupi knigite ~ija vrednost e 50 gm (za dvete knigi), dobiva besplatna vleznica za sve~enoto otvorawe na Svetskiot kongres na istra`uva~i na karpestata umetnost. So vleznicite }e bide organizirana i nagradna igra, odnosno sekoja vleznica e numerirana, a izvlekuvaweto na vrednite nagradi }e bide neposredno pred otvoraweto na Kongresot. Kupuva~ot na knigite stanuva do`ivoten ~len na Centarot za karpesta umetnost na Makedonija, dokolku za toa izrazi `elba po pismen pat.

Knigite mo`at da se nara~aat na adresa: Centar za karpesta umetnost na Republika Makedonija 91320 Kratovo, na faks:

0901-415-577 ili na e-po{ta: karpumet@mt.net.