DESNI^ARSKI RE@IM

Stefan Donevski - Majka

Izumiraweto na levicata vo parlamentot i grupiraweto na desnicata ne e ni{to drugo tuku desni~arski re`im. Denovive alternativcite na Tupurkovski otidova vo opozicija, zaedno so socialdemokratite. Albanskite partii se grupiraat vladata i so VMRO-DPMNE so~inuvaat krajno desna pozicija. Naskoro mo`e da se o~ekuva raspa|awe na alternativcite od Tupurkovski i partijata da ja snema od politi~kata scena. Partijata na Crvenkovski SDS e vo dlaboka kriza i taa }e igra s# pomala uloga vo parlamentot. Taka da parlamentot }e ostane bez levi~arski partii. Premierot Georgievski saka da ne ubedi deka VMRO-DPMNE e partija na centarot, no toa ne dr`i, DPMNE e ve}e sosema desno svrtena. Odeweto na DA vo opozicija e dobro za Makedonija bidej}i ovaa partija be{e sozdadena od grupa lu|e koi pove}e si gi gledaa li~nite interesi otkolku interesite na Makedonija. Milijardata od Tajvan be{e nejziniot lajtmotiv i privle~e mnogu glasa~i. So oznavnuvaweto na debeli provizii go izgubi doverieto kaj glasa~ite, formira nekakva agencija za obnova i razvoj koja jas bi ja narekol agencija za zastoj. Taa agencija finansira{e proekti na svoi prijateli koi ne pridonesoa za razvoj na Makedonija. Vladata na Qub~o mora{e toa ma~no da go gleda i da mol~i bidej}i se pla{e{e od raspad na koalicijata i pa|awe na vladata. Od druga strana partijata na Crvenkovski SDS }e po~ne da go negira ovoj parlament so nedova|awe na sednicite, abstinacija pri glasaweto i ete ve}e imame ednopartiski sistem kako vo komunisti~koto vreme. Toa ne e ni{to drugo tuku desni~arski re`im. Crvenkovski treba{e u{te pred dve godini da si podnese ostavka koga katastrofalno izgubi na parlamentarnite izbori. On treba{e da ja prepu{ti funkcijata pretsedatel na SDS na nekoj drug kandidat koj ne e optereten so kumunisti~koto minato. Da formiraat novo pretsedatelstvo koja }e ja vodi ponatamu kako levi~arska partija. Dobro poznato e deka postokomunistite nikoga{ dobrovolno ne ja napu{taat vlasta, i vodstvoto se dodeka prinudno ne bidat isterani. Vo slu~ajot kaj Crvenkovski ne mo`e{e da bide smeneto pretsedatelstvoto, bidej}i skoro celoto pretsedatelstvo na SDS imaat dlaboko komuwarsko minato. Zaradi toa pak narodot mu go svrte grbot i na paralmentarnite izbori katastrofalno izgubi. Noviot koalicionen partner liberalite na Gu{terov se nesporedlivo podobri od DA naTupurkovski, iako vo nivnoto pretsedatelstvo ~lenuvaat ~lenovi so golemo komuwarsko iskustvo. O~igledno Qub~e u{te dolgo vreme ne mo`e da se otarasi od komuwarite.

Na mojata posledna sredba so nego vo 1998 godina me|u drugoto mu rekov: deka za dobroto na Makedonija treba da sorabotuva i so komunistite, na toa on mi go svrte grbot i si otide. Sega koga go gledam sekojdnevno vo vlasta so komuwarite navistina go so`aluvam. Duri so Tupurkovski vo po~etokot be{e i pregrnat. O~igledno negovata pogovorka e: "i so |avolot samo do celta". So novata koalicija vo vladata Albancite }e si ja postignat svojata cel, oni mnogu dobro znaat {to sakaat, samo nie Makedoncite }e ostaneme pokuso, bidej}i ne znaeme {to sakame. Makedonecot koj i da dojde na vlasta prvo {to saka, e da go urne. Toa proizleguva od tamu {to dosega na vlast vo Makedonija dova|aa nesposobni politi~ari takanare~eni politikanti. Skoro site {to doa|aa na vlast sakaa kako prvo sebesi da se zbogatat a za Makedonija malku "morgen".

^esto slu{am od gra|anite: nie nemame dobar politi~ar, pa koj e dobar politi~ar vo Makedonija i t.n." O~igledno e deka skoro site {to se dosega izredile bile lo{i politi~ari. Narodot ve}e ne veruva vo nikogo i stanal apati~en. Duri i na penzionerite ve}e ne im se zboruva za politikata. Mladite najdova izlez od ovaa situacija a toa e masovno begawe vo stranstvo. Oni velat: Nie nemame ve}e vreme za ~ekawe, `ivotot e kratok i se odlu~uvaat za odewe vo dale~nite zemji kade e `ivotot poaktiven, pobogat i pointeresanten. Taka na `alost izgleda makedonskata javnost, begawe od Balkanot {to podaleku. Ova masovno iseluvawe sozdava uslovi za novo prekrojuvawe na granicite na Makedonija. Vo Makedonija }e ostanat samo postarite lu|e i nekolku desetina politi~ari koi sekojdnevno }e izleguvaat na televizijata kako samobendisani politikanti i }e ni ja polnat glavata na malku ostanatitie ovde, za golemite "uspesi" koi gi postignuva ovaa vlada. No, tie {to veruvaat vo ovie prikaski se s# pomalku.