Martin Trenevski ja izopa~uva vistinata

SVETII I SUPER - PATRIOTI

Xim Merakovski, Melburn

  • Po ka`uvaweto na Martin Trenevski, deka crkvata bila prva crkva izgradena na tloto na Avstralija, treba da e najgolemata laga, a toa e poradi faktot {to ovaa crkva se broi kako 19 -ta crkva {to e izgradena na pettiot kontinent
  • Vladikata, gospodin Petar, koj raboti dostojno po Ustavot i kanonite na MPC i ja ima celosnata poddr{ka i doverba na Svetiot arhijerejski sinod na MPC go obvinuva za samovolie i nasilni{tvo.

Vo posledno vreme, pokraj pove}eto iska`uvawa na gospodinot Martin Trenevski na adresa na postoe~kite sporovi i raspravii pome|u direktorite na privatnite kompanii, poznati pod imeto makedonski pravoslavni op{tini i Makedonskata pravoslavna eparhija za Avstralija i Nov Zeland, gospodinot Martin Trenevski gi pretstavuva direktorite kako svetii i super-patrioti. Od druga strana, vladikata, gospodin Petar, koj raboti dostojno po Ustavot i kanonite na MPC i ja ima celosnata poddr{ka i doverba na Svetiot arhijerejski sinod na MPC go obvinuva za samovolie i nasilni{tvo.

Za da se vidi merata na ova }e treba da se pregleda i negovoto posledno pi{uvawe po nastanatiot po`ar {to se slu~i vo 19 -tata po broj izgradena ili sozdadena makedonska crkva vo Avstralija, "Sveti \or|i i Presveta Bogorodica" vo Melburn. Vo spisanieto "Makedonija", koe e pod kontrola na Martin Trenevski, od prvi noemvri 2000 godina, na ~etvrtata stranica gospodinot Martin Trenevski, se obrnuva (kako {to naglasuva toj) so zborovite "Moi dragi sonarodnici Makedonci...", i veli:

"Pove}epati sme pi{uvale za zloto na podelbite i kavgite me|u nas Makedoncite koi vo posledno vreme kulminiraa do stepen na histerija. Imeno, samo {to se vrati od posetata na Avstralija, visokata dr`avno- crkovna delegacija {to ja so~inuvaa pretsedatelot na Komisijata za odnosi so verskite zaednici, \or|i Naumov, negovata sopruga Sanda i blagajni~kata vo Komisijata, Sne`ana Kuli{evska i nadle`niot arhijerej na Avstraliskata eparhija na Makedonskata pravoslavna crkva, Negovoto Visoko Preosve{tenstvo, gospodin Petar, stigna zastra{uva~ka vest deka prvata, najgolemata i najubavata makedonska crkva vo Avstralija 'Sveti \or|i i Presveta Bogorodica' e zapalena od podmetnat po`ar".

NAJGOLEMATA NEVISTINA

Po ka`uvaweto na Martin Trenevski, deka crkvata bila prva crkva izgradena na tloto na Avstralija, treba da e najgolemata laga, a toa e poradi faktot {to ovaa crkva se broi kako 19 -ta crkva {to e izgradena na pettiot kontinent.

Taka, Trenevski, ne mo`ej}i da ja izbegne vistinata, go spomnuva toj fakt koga veli: "Pred nekolku godini crkvata be{e prodadena za da bide izgradena nova, mnogu pogolema i poubava".

Vo ovoj slu~aj, koga prvata crkva se prodade, toga{ kako mo`e novata crkva da bide prva?

Martin prodol`uva so slednite zborovi:

"Do prodavaweto na starata crkva 'Sveti \or|i' dojde od slednite pri~ini: u{te koga se vr{eni podgotovkite za nejzinata izgradba, pred ~etiriesetina godini, gradskite tatkovci uka`ale deka spored urbanisti~kiot plan na Melburn se predviduva vo toj kraj da se gradat stanbeni objekti poradi {to crkvata be{e izgradena kako vremen objekt, za da mo`e podocna da bide dislocirana".

Ova go naglasuvame zatoa {to okolu prodavaweto na crkvata "Sveti \or|i", i den-denes ima brojni {pekulacii i nevistini. Ponatamu, Trenevski ka`uva: "Neprijatelite na gospodin Altin mu prefrluvaat deka toj navodno gi zel parite od prodadenata crkva, gi prisvoil i {to ti ne drugo".

Me|utoa, vistinata e sosema poinakva, za prodadenata crkva se dobieni okolu 700.000 dolari, a so tie pari e kupeno zemji{te i kredit za

izgradba na novata crkva (izgorenata). Tuka Martin Trenevski se obiduva da ja izla`e javnosta, zar mu dolikuva na ~ovek koj do v~era be{e minister za iseleni{tvo, da gi izopa~uva dobropoznatite fakti?

Za kakvo zemji{te zboruva Martin Trenevski koga izgradbata na novata crkva so dvete imiwa vo Melburn se dovr{i i osveti vo maj 1995 godina, a starata crkva "Sveti \or|i" vo Ficroj se prodade vo noemvri 1997 godina?

Nevistinite ka`uvani od Risto Altin, sega povtoruvani od Martin Trenevski deka imalo nekakva si {ema na Melburn so koja se predviduvalo deka crkvata }e se ru{ela so cel za da se gradat stanbeni objekti, e golema laga. Vo 1994 godina vernicite, parohijani na crkvata "Sveti \eor|i", se obratija do Op{tinata na Ficroj so cel da ja razobli~at taa laga i dobija pismena potvrda deka takva {ema ne postoela, nitu pak postoi. Taa pismena potvrda e zavedena pod broj BH, KS 209/94 so datum od 8.2.1994 godina.

Otkrivaweto na lagata i protestite na vernicite protiv zatvoraweto na crkvata, ne go spre~ija Altin, da gi prodol`i negovite nameri da ja zatvori i da ja prodade crkvata.

KAZNA ZA NEPOSLU[NOSTA

Taa crkva, pokraj toa {to im be{e potrebna na makedonskite vernici vo taa mesnost, taa be{e i spomenik na makedonskiot otpor protiv gr~koto negirawe na postoeweto na makedonskiot narod vo egejskiot kraj na Makedonija. Crkvata, im be{e kako trn vo o~ite na gr~kite negatori i so nejzinata proda`ba, Altin, ne samo {to go servira{e negoviot li~en interes, tuku & napravi i golema usluga na gr~kata antimakedonska politika.

Vo iska`uvawata na Martin Trenevski, ja sre}avame i slednata sodr`ina: "Crkvata 'Sveti \or|i i Presveta Bogorodica' be{e edna od najglasnite, najenergi~no mu se sprotivstavuva{e na vladikata Petar, odbivaj}i go negovoto samovolie i nasilie. Kojznae, mo`ebi tokmu toa be{e pre~inata taa da bide kazneta poradi svojata neposlu{nost i nepokornost".

Ako se zboruva za neposlu{nost i nepokornost, samo tuka Martin Trenevski, ja ka`uva vistinata, bidej}i Altin nikoga{ ne im be{e poslu{en na crkovnite kanoni, crkovniot poredok, nitu pak na

makedonskiot nacionalen interes.

Martin Trenevski go obvinuva vladikata Petar za nekakvo, navodno, kaznuvawe i brkawe od MPC na iljadnici vernici koi odele vo "Sveti \or|i i Presveta Bogorodica", no toa bvinuvawe e neosnovano. Ako ima nekoj koj gi brka vernicite od MPC, toa se direktorite na ovaa takanare~ena crkovna op{tina.

Zo{to Trenevski se pla{i da go spomne faktot zo{to voda~ite na "Sveti \or|i i Presveta Bogorodica" nikoga{ ne ja priznale svojata makedonska Svetiklimentova crkva i nejzinata kanonska jurisdikcija?

Zo{to ne saka da ja spomne i drugata vistina deka voda~ite na ovaa crkva sami go napu{tija Eparhiskoto izborno sobranie, odr`ano vo crkvata "Sveti prorok Ilija" vo 1995 godina, otkako vidoa deka nivnite kompaniski zakoni ne }e mo`at pove}e da gospodarat vo Eparhijata?

Martin Trenevski, ne saka da spomne deka vo dekemvri 1997 godina Altin be{e onoj koj go izbrka sve{tenikot Tone Gulev od negovata slu`ba od crkvata "Sveti \or|i i Presveta Bogorodica" i na negovo mesto zaposli raspop.

Ovie lu|e kolku {to se neposlu{ni, tolku se i sme{ni, koga na crkvata & davaat dve imiwa. Takvo ~udo mo`e da se o~ekuva samo od nevernici.

Kakva e nagradata za Martin Trenevski, za povtoruvaweto i odobruvaweto na s# {to e ka`ano i napraveno od direktorite na kompanijata koi rakovodat so crkvata "Sveti \or|i i Presveta Bogorodica"?