Istekuvaweto na Ezeroto povlekuva negativni posledici

OHRIDSKIOT BISER BEZ SJAJ

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Hidrobiolo{kiot zavod uka`uva{e deka reguliranoto ispu{tawe na Ezeroto }e deluva nepovolno za Ezeroto vo celina, zatoa {to toj proces pridonese da istekuva kvalitetna voda od Crn Drim i toa glavno od pelagijalniot del, odnosno voda od prva kategorija, a vo isto vreme toa pridonese preku pritokite da se vnesuva pomalku kvalitetna voda, veli direktorkata na Hidrobiolo{kiot zavod vo Ohrid, Vasa Mati}
  • Ezeroto }e go imame onolku kvalitetno kolku {to samite }e si go za{titime

Sostojbata so nivoto na vodataod Ohridskotoezero e pove}eod zagri`uva~ka. Pokraj kejot se zabele`uvaat samo tragi kako dokaz deka nekoga{ vodata na ezeroto bila poblisku do bregot.

Vakvata sostojba nastana po reguliranoto istekuvawe na voda od Ezeroto za potrebite na Republika Albanija, po {to famoznite tri santimetri na nekoi mesta vo Ohrid, ~udno no vistinito, iznesuvaa tri metra. Aktivnostite {to se prezedoa za otstapuvawe na koli~ini voda od Ohridskoto Ezero za potrebite na na{iot sosed i na nivnoto Elektrostopanstvo si gi poka`aa svoite negativni posledici.

NARU[ENA BIOLO[KA RAMNOTE@A

Tie posledici se dalekuse`ni, bidej}i sekoe oscilirawe na nivoto na Ezeroto, dali e prirodno ili regulirano, si ima svoi posledici vo celokupnata biolo{ka ramnote`a na `iviot svet. Ova najmnogu }e se ~uvstvuva vo krajbre`niot region na Ezeroto kade {to vodata se povlekuva i ve}e imame delovi od bregot kade {to dva do tri metra na krajbre`niot pojas se ve}e na suvo. So toa krajbre`niot `iv svet ostana bez svoi osnovni `ivotni uslovi, veli direktorkata na Hidrobiolo{kiot zavod, Vasa Mati}. Isto taka, Hidrobiolo{kiot zavod uka`uva{e deka reguliranoto ispu{tawe na Ezeroto }e deluva nepovolno za Ezeroto vo celina, zatoa {to toj proces pridonese da istekuva kvalitetna voda od Crn Drim, i toa glavno od pelagijalniot del, odnosno voda so prva kategorija, a vo isto vreme toa pridonese preku pritokite da se vnesuva pomalku kvalitetna voda.

Ohridskoto Ezero treba sami da go za{titime - Vasa Mati}, direktor na Hidrobiolo{kiot zavod vo Ohrid

Seto toa se slu~uva za mnogu kratko vreme i poradi toa samopro~istuvaweto na Ezeroto e ote`nato, a seto toa pridonesuva za razvoj na organizmi koi baraat polo{ kvalitet na vodata. Poradi site tie fizi~ko-hemiski i biolo{ki povrzanosti na Ezeroto, vo tie regioni }e se vlo{i kvalitetot na vodata. Negativno e i toa deka ovoj period e mnogu su{en i potrebni se godina ili dve za da se nadmine ovaa sostojba i Ezeroto da se vrati vo prvobitnata sostojba.

Hidrobiolo{kiot zavod ja animira{e sostojbata i brzo reagira{e, {to be{e sosema opravdano. Na problemot mu se dade zna~ewe i taa postapka na regulirano istekuvawe na Ezeroto e ve}e stopirana.

KVALITETNO EZERO VO IDNINA?

Navremenata Odluka da se konzervira Ezeroto, pridonese da se sopre ponatamo{noto izlevawe.

Mojata izjava vo toj period be{e figurativna, deka tie tri santimetri }e bidat trieset metra vo horizontala, no prvite metri od povlekuvaweto na Ezeroto se ve}e vidlivi. Kako {to e godinata su{na i ako ne se podobri klimata, situacijata }e se vlo{i, veli direktorkata na Hidrobiolo{kiot zavod.

Postapkata, kako {to se plasira{e vo mediumite, be{e od ~isto humanitarna ili pak politi~ka pri~ina, no rezultatot o~igledno ne e samo tri famozni santimetri od nivoto na ezeroto.

Za vakvata postapka i posledicite, direktorkata Miti} veli:

Vo sekoj slu~aj smetam deka vakvi postapki ne treba da se prezemat zatoa {to ezeroto ne e na{a li~na sopstvenost, toa e pod za{tita na UNESKO i so toa podnesuvame nekakva odgovornost i kako op{testvo i kako dr`ava. Go velam ova, zatoa {to Ezeroto }e go imame kvalitetno onolku kolku {to samite }e si go za{titime, a potoa svetot da go za{tituva. Ako ne mo`eme da deluvame protiv prirodnite oscilacii koi se mnogu pobavni, a za toj period Ezeroto i organizmite si sozdavaat soodvetni uslovi za `ivot, mo`eme da deluvame na ve{ta~koto namaluvawe na Ezeroto. Kako posledica na sega{noto namaluvawe na nivoto so koe se zagrozeni krajbre`nite `ivi organizmi, mo`at da se sozdadat novi organizmi koi }e se prilagodat na novite uslovi na `ivot. Vakvite posledici mo`eme da gi o~ekuvame vo natamo{niot period {to, iskreno, ne bi sakala da se slu~at.

Direktorkata na Hidrobiolo{kiot zavod iskreno se nadeva deka so prezemenite merki }e se podobrat prirodnite uslovi i nivoto na vodata }e se poka~i.