Konstantno zgolemuvawe na tro{ocite za `ivot

MIZERNI PLATI BEDEN STANDARD

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Samo za ogrev i osvetluvawe, tro{ocite na `ivotot vo odnos na lanskiot i godina{niot period se zgolemile za 33 otsto
  • So poka~uvaweto na cenata na naftenite derivati promeni se po~uvstvuvaa i vo oblasta na soobra}ajnite sredstva i uslugi duri za 20,5 otsto

Me|unarodniot monetaren fond povtorno ostana gluv na barawata na Vladata za namaluvawe na DDV na nekoi proizvodi i uslugi, kako i namaluvawe na akcizata na naftata i naftenite derivati, koi imaat cena kako na Zapad, a sporedeno so `ivotniot standard vo Evropa na{iot e i pove}e od tripati ponizok.

Vsu{nost, naftenite derivati kako osnoven energetski izvor se pojdovna to~ka za site namaluvawa i zgolemuvawa na cenite na produktite i uslugite. Trgnuvaj}i od vakviot stav samo za ogrev i osvetluvawe, tro{ocite na `ivotot vo odnos na minatata i ovaa godina se zgolemile za 33 otsto.

So poka~uvaweto na cenata na naftenite derivati promeni se po~uvstvuvaa i vo oblasta na soobra}ajnite sredstva i uslugi duri za 20,5 otsto.

Postojaniot porast na cenite spored podatoci od Dr`avniot zavod za statistika na Republika Makedonija, govorat deka pad na tro{ocite na `ivot ima vo grupite: kultura i razonoda 2,6 otsto; ishrana 0,7 otsto; obleka i obuvki 3,2 otsto; higiena i zdravje 1,5 otsto. Socijalniot sloj na gra|ani duri i so ova namaluvawe na cenite ne mo`e da si dozvoli kulturen `ivot, odewe vo teatar, kino i sli~no, nova obleka, zatoa {to nivnite prose~ni plati se daleku poniski od onie koi gi ima evidentirano Dr`avniot zavod za statistika.

Spored Zavodot nominalnata prose~na neto-plata za avgust ovaa godina iznesuva 10.449 denari, {to sporedeno so periodot vo minatata godina bele`i porast za 6,9 otsto.

I pokraj vakvite podatoci, sepak poka~uvawata na tro{ocite na `ivot ne mo`at da se izedna~at so 6,9 otsto porast na neto-platata, sporedeno so minatata i ovaa godina.

Zgolemuvawe na tro{ocite na `ivot, sporedeno od januari do septemvri 2000 vo odnos na 1999 godina, ima vo grupite: tutun i pijaloci 13,3 otsto; domuvawe 22,2 otsto; stan (stanarina, voda i uslugi) 8,4 otsto; ogrev i osvetluvawe 33 otsto; poku}nina 1,4 otsto; soobra}ajni sredstva i uslugi 20,5 otsto; stoki 5,4 otsto; uslugi 7,1 otsto.

Se o~ekuva u{te poskapuvaweto na osnovniot produkt za `ivot - lebot, pa standardot na Makedonecot da go dobie svojot kraen epilog - krpen `ivot.