Makedonski pluralizam

A , KOJ ]E PREGOVARA ZA VAS ?

Pi{uva: Mi{ko TALESKI

  • Zlatnata koko{ka sega le`i vo PDP. Tie se edinstvenite koi mo`at na Qub~o da mu go prodol`at vekot na `iveewe, zatoa {to dokolku ostane na sega{nata brojka, vo toj slu~aj }e `ivee kako da nosi baj-pas
  • Daleku sme od site pozitivni varijanti i kalkulacii. Samo gubime, ni{to ne dobivame. Lebot s# pove}e e luksuz, utre i vodata }e bide takva. Koga }e gi slu{neme i site ovie ludosti koi sega se nametnuvaat kako navodni realnosti za univerziteti, s# pove}e mi izgleda deka ne znaeme da ~inime dr`ava i so toa ne ja zaslu`uvame

Iako Makedonija i Makedoncite neodamna go dobija novoto parlamentarno mnozinstvo, a so toa i noviot vladin kabinet, rabotite ni oddaleku ne se re{eni. Neizvesnostite i natamu prodol`uvaat. Sredeni se samo poziciite na dvete najgolemi partii vo zemjava VMRO-DPMNE i SDSM. Ednite se vo vlasta, drugite vo opozicijata. Ostanuva dilemata mo`e li u{te nekoj da se pridru`i vo opozicioniot tabor ili obratno, vo vlasta? Nau~ivme da slu{ame za pritisoci vrz pratenici, za kupuvawe stanovi i avtomobili, za podmituvawe so milionski sumi germanski marki samo za da se poddr`i edna opcija. Toa ni stana sekojdnevie.

Ve}e ni{to ne ni e ~udno. Utre mo`ete da ~uete deka nekoj duri se otka`al od decata i od semejstvoto samo za nekomu da gi zadovoli apetitite za vlast i ostanuvawe vo nea. Toa e demokratijata na{a. ]e se pazarite, }e se prodavate, }e se otka`uvate od sebesi i od svoite. Ovie ve}e ne se pretpostavki, tuku realni ka`uvawa i pi{uvawa. Razmislete. [to e podobro i polesno da podnesete? Da go izgubite privremeno rabotnoto mesto i parite ili nekoj da vi go kupi mozokot i sopstvenoto gledi{te? No, znam vremeto deneska e takvo {to site }e se zatr~aat po parite i materijalnite blagodeti, gazej}i go svoeto ~ovekovo dostoinstvo. Istite tie koi ve naterale da go zgazite va{eto dostoinstvo, podocna }e ve ismejuvaat i }e vi zaviduvaat na intelektot. Pomina {to pomina seta taa berza na pratenici, se otvorija novite mo`nosti za zacvrstuvawe na temelite na novoto mnozinstvo vo Sobranieto. [to si e sigurno, sigurno. [eeset i dva ili {eeset i tri pratenici sekoga{ i vo sekoe vreme ne mo`at da zavr{at rabota. Potrebna e zlatnata rezerva od pet - {estmina koi }e gi pokrivaat dnevnite nedostatoci za kvorum. Taka nikoj posle od niv ne }e mora da se potpira vrz pratenicite od opozicijata i da zavisi od niv.

ZLATNATA KOKO[KA

Zlatnata koko{ka sega le`i vo PDP. Tie se edinstvenite koi mo`at na Qub~o da mu go prodol`at vekot na `iveewe, zatoa {to dokolku ostane na sega{nata brojka, vo toj slu~aj }e `ivee kako da nosi baj-pas. E, sega za da se ubedi zlatnata koko{ka da vleze vo koko{arnikot, kaj petlite, treba mnogu. Dvete ministerski i dvete zameni~ki mesta vo Vladata za PDP se sme{ni i takvata ponuda ne ja prifa}aat ni pod razno. Cenkawata otpo~naa. Nikoj ne saka da popu{ti. Koj }e otstapi od svoite nameri drasti~no }e izgubi kaj elektoratot. Platformata na PDP za u~estvo vo vlasta so Georgievski, Xaferi i Gu{terov & e dobro poznata na javnosta. Priznavawe na malore~anskiot parauniverzitet, vleguvawe na Albancite vo Ustavot na RM kako dr`avotvoren narod i dvojazi~nost vo Parlamentot. Koj }e se re{i na ispolnuvawe na vakvite albanski avanturi i neserioznosti? Georgievski e vo tesnec. [to sega? Imeri po sredbite so Premierot veli deka ima pozitivni signali za re{avawe na ovie problemi. Kakvi se tie pozitivni signali? Pod pozitiva se podrazbira re{avawe na problemot so prepu{tawe vo korist na onaa strana {to toa go bara. So toa, spored Imeri, na nekoj na~in ima soglasnost. Sega topkite se prefrluvaat od ednata na drugata strana. Georgievski veli deka toj i negovite ne razgovaraat na takov na~in, deka toa e stil na rabota na Crvenkovski koj ve}e, zaedno so Stojmenov, im go vetil univerzitetot na Albancite. Takvite informacii vedna{ i nepokoleblivo se demantirani od stranata na opozicionite lideri. Komu sega da veruvate? Nitu na ednite, nitu na drugite. Koj gi znae {to razgovarale o~i vo o~i koga pred dve nedeli, pri pregrupiraweto vo Parlamentot, im gorel ogan pod nozete. Zo{to ne mo`eme da im veruvame na site. Od slednive pri~ini. Se se}avate li {to se slu~i vo 1997 godina? SDSM na Albancite so zakon im ja dade pedago{kata akademija. Toga{ skopskite ulici bea prepolni od sredno{kolci, studenti i VMRO-vci, koi se stavaa vo odbrana na makedon{tinata. Duri se {trajkuva{e so glad zaradi rasprodavaweto na segmentite od makedonskoto obrazovanie. Denes sme vo malku poinakva situacija. Onie koi {trajkuvaa, svirea na svir~iwa i gladuvaa sega pregovaraat so istite tie koi ne{to baraat, no sega baraat ne{to {to nekoj drug ni na son ne bi pomislil da go dade, a kamo li da pregovara za toa.

Povtorno doa|ame do toa "site se isti". Isti se kako edna majka da gi rodila, kako edno {kolo da u~ele. [teta {to samo se narekuvaat Makedonci . Kako odminuva vremeto, s# pomalku se toa. Na se li~at, samo na Makedonci ne li~at. I levi~arite i desni~arite. Na pres-konferenciite site se patrioti, na izbornite kampawi site se komiti i vojvodi. Koga }e vlezat vo rasko{nite kabineti oblo`eni so krzno i razladeni so klima-uredi vedna{ stanuvaat gra|anski tipovi, se izvrtuvaat za 180 stepeni i ne mo`ete da gi prepoznaete. Gospoda Georgievski, Crvenkovski, Xaferi, Imeri i vie positnite, nemate mandat da & go kopate grobot na Makedonija (ona {to preostana), nemate mandat da go pravite ona {to Makedoncite ne go sakaat. Makedoncite ve biraat za da go sprovedete ona {to tie go sakaat, a ne obratno. Ako prodol`ite da go pravite i ponatamu toa obratnoto, toga{ }e morate da po~nete da odite i samite nanazad , }e vi se spletkaat nozete i }e se tresete kako kukli od krpi vo detski teatar. Narodot ve}e ne e ovca za molzewe, zatoa {to ve}e nema mleko vo nego. Go izmolzivte seto.

AVANTURISTI^KI PREGOVORI

Od den na den lu|eto se s# ponervozni, kako {to i samite velat, ponenormalni. Nenormalni gi napravivte vie, politi~arite. Od miren i trpeliv narod, poleka prerasnuva vo yver. A {to mo`e drugo yverot da pravi, osven da grize i yverski da se odnesuva. Ovie raboti koi sekojdnevno gi serviraat pred mediumite nema da izlezat na arno. I za narodot ama i za niv. ^ovekot e ~ovek, ist e. I onoj {to `ivee na selo i onoj v grad. [to e Crvenkovski povreden od eden obi~en zemjodelec vo Pelagonija, {to e Georgievski povreden od eden op{t rabotnik vo selska zadruga? Potcenuvaweto nikomu ne mu odei vo prilog. Ne mo`e nikoj da si igra so ona {to samiot gra|anin go sozdal vo tekot na celiot svoj `ivot. Sega nekoj drug }e se pravi sopstvenik na toa i }e raspolaga so nego. Ottuka. Pred da se vleguva vo nekakvi avanturisti~ki pregovori za nekoja nova vlast, so prifa}awe na nekoja nova platforma, toga{ }e mora takvite to~ki od platformata za univerzitet, za dvojazi~nost i sl. da mu gi dadete na referendumsko izjasnuvawe na narodot. Toj da re{i i da ka`e, a vie samo da slu{ate. Petminutni pregovori o~i v o~i zad zatvoreni vrati so esapi, koi samo vam }e vi odgovaraat nema ni{to da pomognat. Samo u{te tolku }e se dozaglavite vo kalta koja samite ja pravite. Vremeto si odminuva, ne{tata stojat. Gi spomnuvate sumite od milioni dolari i marki koi se vneseni vo Makedonija, koi treba da mu bidat dadeni na narodot za da opstoi kako narod. Koga }e go storite toa? ]e do~ekaat li ovie generacii ili pak }e dobijat nekoi novi idni pokolenija, ako gospod n# do~uva. Daleku sme od site pozitivni varijanti i kalkulacii. Samo gubime, ni{to ne dobivame. Lebot s# pove}e e luksuz, utre i vodata }e bide takva. Koga }e gi slu{neme i site ovie ludosti koi sega se nametnuvaat kako navodni realnosti za univerziteti, za dvojazi~nosti s# pove}e mi izgleda deka ne znaeme da ~inime dr`ava i so toa ne ja zaslu`uvame. Za ovie potezi nekoj utre }e ve kolne i prokolnuva, }e vi go pcue najmiloto zatoa {to mu go zemate najmiloto. No, kako po obi~aj {to i da se ka`uva i zboruva badijala e. Koj go vrti obi~niot ~ovek? Toj kuka i pla~e, no nikoj ne mu obrnuva vnimanie. Mo`no e utre toj, obi~en ~ovek da pregovara za vas, za va{e spasuvawe. Nikoga{ ni{to ne se znae. Trkaloto na sre}ata i tagata vrti i ne zastanuva.