NOVI POVIKUVA^KI BROEVI

Novite povikuva~ki telefonski broevi za osumnaest gradovi vo Makedonija se: Skopje - 02 (stariot 091), Kumanovo, Kratovo, i Kriva Palanka - 031 (0901), Ko~ani, Vinica, Del~evo, Berovo i Peh~evo - 033 (0903), Veles, Negotino i Kavadarci - 043 (093), Tetovo - 044 (094), Gostivar - 042 (svoj povikuva~ki broj), Ki~evo i Makedonski brod- 045 (namesto 095), Prilep i Kru{evo - 048 (098). 032 za [tip, Sveti Nikole i Probi{tip (za koi stariot povikuva~ki broj e 092), a kon koi se dodava i Radovi{ (se izbira{e na 0902). Za Ohrid, Struga i Debar noviot broj e 046 (096), a 047 za Bitola i Demir Hisar (dosega na 097) kon koi se priklu~uva i Resen (od mre`nata grupa na Ohrid se prefrla na Bitola, a dosega se izbira{e na 096). Za Strumica i Valandovo (se izbiraa na 0902) noviot broj }e bide 034, koj e i za Gevgelija koja dosega se izbira{e na toj broj.

BEZ PARLAMENTARNO MNOZINSTVO

Novoto parlamentarno mnozinstvo, prv pat po rekonstrukcijata na Vladata, vo ponedelnikot na 11 dekemvri ne uspea da obezbedi kvorum za rabota za da ja prodol`i 56 - tata sednica. "Novata vlast" ne mo`e{e da stokmi dvotretinsko mnozinstvo za donesuvawe na zakonot za odbrana. Prateni~kite grupi na opozicionite partii ~ekaa nadvor od sobraniskata sala.

PAZAROT NA IMERI

Pretsedatelot na PDP, Imer Imeri, vo intervjuto za "Makedonija denes", vo vrska so pregovorite za nivno vleguvawe vo vlasta, me|u drugoto veli: "Nie sme na politi~kiot pazar, koj pove}e nudi, so nego }e sorabotuvame".

GEORGIEVSKI - SULEJMANI

Premierot i lider na VMRO - DPMNE, Qub~o Georgievski, denovive treba da se sretne so "rektorot" na tetovskiot parauniverzitet, Fadiq Sulejmani, a sredbata e rezultat na insistiraweto na pregovara~kata ekipa na PDP od minatonedelnata runda pregovori so Georgievski za vleguvawe vo vladinoto mnozinstvo.

NOVA ALBANSKA PARTIJA?

Albanskiot politi~ki blok vo Makedonija }e se zbogati so u{te edna nova partija, ~ij lider bi trebalo da bide porane{niot gostivarski gradona~alnik Rufi Osmani, a vo novata partija, ~ie ime s# u{te ne e obelodeneto, kako {to se {pekulira, }e preminat pratenici od PDP i PDPA - NDP. No, Osmani vo izjavata za "Makedonija denes"gi demantira{e vakvite {pekulacii.

KINA SE VRA]A VO MAKEDONIJA

Postojat uslovi Narodna Republika Kina i Makedonija da gi obnovat diplomatskite odnosi, izjavi pretsedatelot na Sobranieto, Stojan Andov, po neodamne{nata sredba so prviot sekretar na Ambasadata na Kina vo Belgrad, koj ja iskoristil mo`nosta da ka`e deka o~ekuva povtorno da se vospostavat diplomatskite odnosi me|u Kina i Makedonija.

TELEKOMOT ZA "MATAV" ILI OTE

Idniot petok, spored utvrdeniot tajming, makedonskata Vlada }e treba da go potpi{e dogovorot so idniot sopstvenik na "Makedonski telekomunikacii", (slovene~ki "Telekom", konzorciumot "Matav" i OTE) so koj }e se prodadat 51 otsto od akciite i }e se dobie upravuva~koto pravo, a izborot na najdobrata ponuda od trite }e ja vr{i posebno formirana vladina komisija.

NATO PROTIV DDV

Vo Civilnata kancelarija za vrski na NATO vo Makedonija s# u{te nema odgovor na pra{aweto zo{to edinicite na KFOR vo zemjava odbivaat da pla}aat danok na dodadena vrednost na proizvodite i uslugite koi gi koristat. Od silite na NATO se bara da go platat Danokot vo momentot koga }e ja dobijat fakturata, a vedna{ potoa Upravata za javni prihodi vrz osnova na ovoj dokument celosno treba da im gi vra}a uplatenite sredstva.

SUDSKI [TRAJK

Vo vremeto dodeka trae {trajkot na nad 3.000 vraboteni vo pravosudnite organi, vrabotenite }e bidat na svoite rabotni mesta, no nema da gi izvr{uvaat rabotnite zada~i, osven itnite slu~ai.

TOLEVSKI POD LUPA

Inspektorot od Slu`bata za dr`avna bezbednost i kontrarazuznavawe pobaral podetalni informacii od Osnovnoto javno obvinitelstvo vo Bitola za eventualna vme{anost na pretsedatelot na Sojuzot na sindikatite na Makedonija, @ivko Tolevski, vo aferata "TAT".