I za zamrznuvaweto treba ve{tina

[TO E ZAMRZNATO TOA E DOBIENO

Za zamrznuvawe na produktite osnovno pravilo e: se zamrznuvaat samo kvalitetni produkti. Prehranbenata vrednost vo tekot na odmrznuvaweto ostanuva ista. Toa zna~i: {to e zamrnzato, toa e dobieno. Na niska temperatura vitaminite ostanuvaat, dodeka, kako {to e poznato, na visoka tie se uni{tuvaat. Zatoa ovo{jeto i zelen~ukot se zamrznuvaat za kuso vreme otkako }e se soberat ili kupat.

Za da se dobie pove}e prostor vo zamrznuva~ot, produktite najprvo se zamrznuvaat vo plasti~ni kutii, a potoa se stavaat vo plasti~ni kesi~ki. Potoa kesi~kite se redat edna nad druga, za prostorot maksimalno da se iskoristi.

Poprakti~no e da se zamrznuvaat pomali koli~ini zatoa {to edna{ odmrznatata kesi~ka ne smee povtorno da se zamrzne. Isto taka, odmrznatite produktite treba da se potro{at za den-dva.

So nepravilno odmrznuvawe produktite go gubat sokot, vkusot i vitaminite, a pritoa, na sobna temperatura, zamrznatite mikroorganizmi o`ivuvaat i go prodol`uvaat razmno`uvaweto. Ako nekoj proizvod treba da se odmrzne, toga{ se stava vo fri`ider, no podobro e ako tie direktno se podgotvuvaat.

ZAMRZNUVAWE NA [AMPIWONI

I {ampiwonite mo`at da se zamrznat. Najprvo se mijat vo voda vo koja e dodaden sok od limon, pa se cedat. Mo`e da bidat celi ili isitneti, zavisno od namenata. Se podgotvuvaat na dva na~ina. Se blan{iraat so vrela voda dve minuti, a potoa se prelevaat so studena voda. Otkako }e se izladat, se redat na metalen sad i se zamrznuvaat.

[ampiwonite se pr`at na malku puter s# dodeka celata voda ne ispari. Ponatamo{nata postapka e ista kako i so blan{iraweto. Zamrznatite {ampiwoni mo`at da se ~uvaat 3-4 meseci.

Pri podgotvuvaweto ne e potrebno odmrznuvawe. Tie se dodavaat vo jadeweto, spored receptot.


I toa treba da se znae

KAKVA HRANA - TAKVO ZDRAVJE

  • Zeleniot zelen~uk }e ja zadr`i prirodnata boja ako se vari vo otvoren sad, a vo vrelata voda prethodno se dodava soda bikarbona.

* Crvenata zelka dobiva podobar vkus ako se zapr`i so malku kromid vo koj e dodadeno malku crn piper. Dobro e za vreme na vareweto ili dinstuvaweto na crvenata zelka da & se dodade par~iwa jabolko.

* Zelkata }e go izgubi ostriot miris ako pred podgotvuvaweto se stavi vo vrela voda desetina minuti, a potoa se iscedi.

* Spana}ot treba da se vari vo pokrien sad i toa so sosema malku voda za da se za~uvaat vitaminite i korisnite sostojki, koi se frlaat zaedno so vi{okot voda.

Sekoj zelen~uk }e bide povkusen ako mu se dodade kompir, koj prethodno e varen i izgme~en kako za pire. Pireto se dodava na poluvareniot zelen~uk.

* Gra{akot pobrzo }e se svari ako prethodniot den se stavi vo solena voda ili vo vodata e dodadena soda bikarbona.

Sekoe varivo mo`e da se zapr`i i so kompir. Vo sve`a sostojba se renda vo jadeweto u{te na samiot na podgotvuvaweto.

Ovenatiot zelen zelen~uk }e se osve`i ako pred upotrebata petnaesetina minuti stoi vo mlaka voda, a potoa polovina ~as vo studena.

Zeleniot zelen~uk podolgo vreme }e ostane sve` ako e zavitkan vo hartija od vesnik ili vo aluminiumska folija. Ova e podobro i od ~uvaweto na studeno i temno mesto.

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA